blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: diversiteit & inclusie

Valika Smeulders – Muzik di zumbi: Caribische stemmen in Nederlandse musea

Tekst Rudolf van Lierlezing 2019, uitgesproken in Leiden op 15 februari 2019

 

Ik zit in het theehuis in het Openluchtmuseum. Naast mij zit een klein meisje met korte blonde staartjes ademloos te luisteren naar een verhaal over een spin die de wereld te slim af tracht te zijn. De spin heet Anansi en zijn verhalen zijn honderden jaren geleden meegereisd met Afrikanen die door mensenhandelaren naar het Caribisch gebied zijn gebracht. Anansi’s verhalen worden in Arnhem verteld door een Curaçaos-Nederlandse vertelster, Edith Boutisma. De ouders van het meisje zitten er ietwat ongemakkelijk bij wanneer Edith vertelt over de Nederlandse slavenschepen. Het meisje niet, dat wil vooral even de blauwe kraal vasthouden die Edith in een mooi doosje bij zich heeft. Kralen die een betaalmiddel waren in die onmenselijke handel, maar die nu door de nazaten van die gruwelijke geschiedenis juist als teken van zelfbewustzijn worden gedragen. read on…

‘Ik moet niet zo zwart zijn vandaag’

Een programma voor mensen met gehoorverlies die zich identificeren als queer: in het museum dat zich committeert aan inclusiviteit wemelt het van de speciale gasten.

door Roos van der Lint

Een scherm bevestigd aan een witte stang op een witte voet met wieltjes beweegt zich soepel door een lange gang van het Van Abbemuseum in Eindhoven. De robot vervoert een zogenoemde ‘special guest’, een van de vele gasten met een beperking die in dit museum terechtkunnen. Er zijn speciale programma’s voor blinden en slechtzienden, voor doven en slechthorenden, voor patiënten in een ziekenhuis, voor mensen die lijden aan afasie, voor mensen met de ziekte van Alzheimer. Ze bieden multizintuiglijke ervaringen van de kunstwerken in het museum dat ernaar streeft ‘inclusief’ te zijn: toegankelijk voor iedereen. read on…

Totale gekte regeert op Universiteit van Amsterdam

Lees en huiver. Geerten Waling kreeg  een e-mail aan historici van de Universiteit van Amsterdam (UvA) toegespeeld, en leest daarin met schrik hoe identiteitspolitiek schaamteloos aan de wetenschappers wordt opgedrongen. ‘Een blinde kopie van de doorgeslagen social justice-cultuur die in Amerika zo gangbaar is geworden.’ read on…

Black Achievement Month: de ultieme vorm van betutteling

door Pamela Pinas

Het is weer oktober. De maand die in het teken staat van borstkanker en stoppen met roken. De maand die het laatste kwartaal van het jaar inluidt. En tegenwoordig ook de maand waarin de stad Amsterdam de behoefte voelt om ‘mensen met Afrikaanse roots’ centraal te zetten: de Black Achievement Month. read on…

De bleke universiteit

Hoogleraar Willem Schinkel voelt zich meer en meer vervreemd van de universiteit wanneer het gaat om diversiteit en samen leven. read on…

De Nepwetenschap van Gloria Wekker

Cirkelredenering en verzinsel in plaats van gedegen onderzoek

Gloria Wekker, emeritus hoogleraar sociale en culturele antropologie aan de Universiteit Utrecht, kreeg onlangs de Joke Smit-prijs “vanwege haar langdurige strijd voor de verbetering van de positie van zwarte vrouwen in Nederland.” read on…

Het weefsel van diep genestelde onschuld

Afscheidsbijeenkomst Gloria Wekker

door Dineke Stam
.
‘Nesten bouwen op een winderige plek’, die prachtige oratie van Gloria Wekker in 2002 staat me nog levendig voor de geest. Het was in een grote tochtige kerk in Utrecht, de Geertekerk, waar ik van achter de pilaar me helemaal kon voorstellen hoe de vogel houvast zocht aan de gladde pilaarstenen. En stel je dan ook nog de wind erbij voor. Gloria Wekker was destijds de eerste vrouw op de IIAV leerstoel Gender en Diversiteit.

On Having built Nests in a Windy place, is de titel van de afscheidslezing van Gloria afgelopen 15 juni in de uitverkochte Aula van het Academiegebouw. Het is tevens de academische presentatie van het nu al spraakmakende boek White innocence, paradoxes of colonialism and race. read on…

Masterclasses willen diversiteit media vergroten

2017 wordt een fantastisch journalistiek jaar! Wij gaan dit jaar de diversiteit bij de Nederlandse media vergroten. Jij kan daar aan bijdragen.

Via masterclasses van topjournalisten brengen we ons goede voornemen direct in de praktijk. read on…

Laat wetenschap haar gang gaan

door Teun Voeten

Er waart een spook door de academie, en het heet: diversiteit. ‘De universiteit moet geen moreel wenselijk instituut worden waarin ongelijkheid per decreet wordt afgeschaft.’ Er woedt een verhitte discussie over maatregelen die de universiteit ‘rechtvaardiger’ zouden moeten maken. Het nieuwe buzzwoord is ‘diversiteit’. read on…

Meedoen aan diversiteit of anders…

door Bert Brussen

‘In de comments bij Folia had een sarcastische reaguurder trouwens nog een goed idee om beslist niet vrijblijvend de diversiteit en inclusiviteit [aan de Universiteit van Amsterdam] er bij iedereen in te rammen: “Laten we meteen ook alle Rembrandts, Spinoza’s en alles wat de Gouden eeuw gebracht heeft in de fik steken.” Topplan! Zullen we dan ook gelijk maar kraagloze UvA-uniformen met rode boekjes invoeren? Resultaten uit het verleden bieden wat dat betreft uitstekende garanties voor de toekomst.’ read on…

Verlos ons van ideologische prietpraat door diversiteitsgoeroes als Gloria Wekker

door Meindert Fennema

Sebastien Valkenberg schreef op 24 september in de Volkskrant een stuk over de Commissie Diversiteit van de Universiteit van Amsterdam (de commissie Wekker). Deze stelt diversiteitsquota voor, zowel voor studenten als voor docenten. read on…

UvA doet het zo slecht nog niet qua diversiteit

door Beate Volker, Jesper Rözer en Levi van den Bogaard

De diversiteitscommissie van de Universiteit van Amsterdam [onder voorzitterschap van prof. dr. Gloria Wekker] heeft haar huiswerk niet goed gedaan. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter