blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Diop Suzanne

De slaaf vliegt weg

door Nelly Rosa

‘Een volk dat geen toegang heeft tot de bronnen van zijn geschiedenis, wordt een volk met een zelfbeeld gebaseerd op mythen en stereotypen’. Deze stelling van de Amerikaanse historica en onderzoeker Barbara Tuchman wordt door de Surinaamse auteur Cynthia McLeod in de bundel De slaaf vliegt weg aangehaald. read on…

Toni Morrison in een Caraïbische anthologie?

door Jules Rijssen en Lucia Nankoe

In de Ware Tijd Literair van 1 maart 2014 verscheen met als titel ‘Vlieg terug naar Afrika’ een recensie van Hilde Neus over het boek De slaaf vliegt weg onder redactie van Lucia Nankoe en Jules Rijssen (Arnhem: uitgeverij LM Publishers, december 2013). [Klik hier]

read on…

De slaaf vliegt weg

Beeldvorming over slavernij in de kunsten

De kern van de bundel vormen enkele tot essays bewerkte lezingen op het in september 2009 te Amsterdam gehouden internationale symposium over de relatie tussen historische romans en de beeldvorming van de Nederlandse slavernijgeschiedenis, georganiseerd door stichting Podium Kwakoe en het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfgoed (NINsee).

read on…

Historische romans en slavernijgeschiedenis

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 september a.s. vindt in Amsterdam een internationaal symposium plaats over historische romans en de beeldvorming over de slavernijgeschiedenis. Op vrijdag opent het symposium met een tori neti (story telling en reading) in Kwakoe (Amsterdam Zuid-Oost), het symposium op zaterdag vindt plaats in de Muiderkerk, schuin tegenover het Tropeninstituut. Het volledige programma hieronder.

Vrijdag 18 september 2009

Story telling & Reading 19.00 – 22.00 uur (Tori neti)

19.00 uur: Opening drs. E. Sweet (Stadsdeelvoorzitter Zuidoost), Faustin Charles (Londen), Ernest Pepin (Guadeloupe)
19.30 uur: Reading Eilandherinneringen van Ina Césaire, uitgevoerd door “Onze herinneringen”
Cast “Onze Herinneringen” 1. Maikel van Hetten (regie/spel) 2. Maureen Tauwnaar (spel) 3. Hellen J. Gill (zakelijke – en technische leiding) 4. Lucia Nankoe, oprichtster, vertaler, algemene leiding “Onze Herinneringen”

Entree gratis. Reserveren verplicht op: info@podiumkwakoe.nl
Locatie: Podium Kwakoe, Frissenstein 78, 1102 AP Amsterdam Zuidoost, Telefoon 020 – 695 83 69

Zaterdag 19 september

Internationaal symposium Historische romans en beeldvorming slavernijgeschiedenis

11.00 uur: Inloop

11.30 uur: Opening dr Artwell Cain: directeur Ninsee, drs John Amand: voorzitter Podium Kwakoe, Faustin Charles: story teller, drs Margot Dijkgraaf: moderator

symposium

12.00 – 12.20 uur: drs Lucia Nankoe: Historische romans en de Franse strijd.

12.20 – 12.40 uur: Prof. dr Michiel van Kempen: Historische romans en het Nederlands Trans-Atlantische slavernijverleden.

12.40 – 13.00 uur: Ernest Pépin: Historical novels and Slavery History: An international critique!

13.00 – 13.30 uur: Debat

13.30 – 14.00 uur: Pauze

14.00 – 14.10 uur Sneak preview van De Zwarte Lord, een bijna 500 pagina’s tellende historische roman gesitueerd in Suriname en Nederland van 1848 van de hand van Rihana Jamaludin, die in november verschijnt bij Kit Publishers.

14.10 – 14.30 uur: Quito Nicolaas: Het publieke debat I: Historische romans/beeldvorming en de strijd om de lezers.

14.30 – 14.50 uur: Cynthia Mc Leod: Het publieke debat II: Het gelijk van de lezer versus het gelijk van de schrijver .

14.50 – 15.10 uur: Suzanne Diop: Un aperçu de la production de Présence Africaine sur la question de l’esclavage.
15.10 – 16.00 uur: Slotdebat

16.00 – 17.00 uur: Afsluiting met borrel

Entree gratis. Reserveren verplicht op: info@podiumkwakoe.nl
Locatie: Ninsee / Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam, Tel. Ninsee: 020 – 568 8 568

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter