blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Dijs Natasha van der

Handzame kennismaking in boekvorm met Curaçao

door Jeroen Heuvel

Het Engelstalige boek Contemporary Curaçao, met hoogglanzend papier en in een stevige kaft, uitgegeven door Caribpublishing, is een goed geschreven handboek voor toeristen die de sociaal-culturele historie en economie van ons eiland in beknopte vorm willen leren kennen en voor bewoners die geïnteresseerd zijn in aspecten van onze samenleving die ze wellicht nog niet of niet zo goed kennen.

read on…

Promovenda: de Curaçaose identiteit bestaat

Caraïbisch Uitzicht ontgaat niet veel, maar een promotie van het afgelopen jaar is toch aan onze aandacht ontglipt. De 56-jarige Natasha van der Dijs promoveerde op dinsdagmiddag 29 maart 2011 bij prof. Paul verweel en prof. Valdemar Marcha aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift The nature of ethnic identity among the people of Curaçao. “Jazeker bestaat die”, zegt Natasha van der Dijs op de vraag of DE Curaçaoënaar bestaat. Ze deed dat in aanwezigheid van haar man Leo Floridas, overgevlogen van Curaçao, en van veel familie die in Nederland woont, onder wie haar twee zussen. In haar proefschrift toont ze aan dat diepgewortelde mentale problemen, veroorzaakt door het slavernijverleden, nog steeds voortbestaan binnen de Curaçaose samenleving. Etniciteit speelt een grote rol.

Mengsel
Voor haar onderzoek ondervroeg zij 182 mensen, mannen en vrouwen, afkomstig uit de vijftien etnische groeperingen op het eiland. Zelf heeft ze een groot aantal etnische achtergronden: “Dat is een compleet mengsel.” Maar aan haar Curaçaose identiteit twijfelt ze geen moment: “Ik ben Curaçaose.”

De discussie over de Curaçaose identiteit is actueel geworden sinds het eiland in oktober een autonoom land is geworden. “Dat is normaal, dat er dan een extra druk komt om te formuleren wie je bent.” Maar alle groepen noemen zichzelf Curaçaos, is de duidelijke conclusie van Van der Dijs. Het mooie van de Curaçaose samenleving vindt ze dat de afkomst geen rol meer speelt: “Je bent een mens.”

Slavernij
Het slavernijverleden heeft ook invloed op de identiteit van de Curaçaoënaar. Gevoelens, denkwijzen en gedragspatronen zijn in die tijd aangeleerd en daarna overgedragen op volgende generaties. Zo bleken veel mensen een gebrek aan verantwoordelijkheid te zien op Curaçao. En dat is aan de slavernij toe te schrijven. Mannen werden weggehaald bij hun kinderen en droeg dus ook geen verantwoordelijkheid voor hun nageslacht: “Je kreeg er de kans niet toe.”

[RNW, 29 maart 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter