blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Dijkhoff Raymundo

Caribbean Cultural Heritage and the Nation

Aruba, Bonaire and Curaçao in a Regional Context

Centuries of intense and involuntary migrations deeply impacted the development of the creolised cultures on the Dutch Caribbean islands of Aruba, Bonaire, and Curaçao. This volume describes various forms of cultural heritage produced on these islands over time and whether these heritages are part of their ‘national’ identifications. What forms of heritage express the idea of a shared “we” (nation-building), and what images are presented to the outside world (nation-branding)? What cultural heritage is shared between the islands, and what are some real or perceived differences?

read on…

Cultureel erfgoed onder water

De wetenschappelijke afdeling van het Archeologisch Museum Aruba heeft recentelijk om tafel gezeten met Cultuur-minister Michelle Winklaar (AVP) over het behoud van de sub-aquatisch nalatenschap van Aruba.Als inleiding voor de vergadering gaf archeoloog Raymundo Dijkhoff een korte toelichting op het onderwerp. Het aquatisch cultureel erfgoed omvat alle sporen van menselijke beschaving die onder water liggen of lagen en die een cultureel of historisch karakter hebben. Dijkhoff benadrukte het belang en de urgentie van het beschermen van onze onderwater-erfenis. Winklaar heeft volgens het museum de zorgen ter harte genomen en kwam met het voorstel tot oprichting van een commissie met verschillende belanghebbenden die samenwerken ter behoudt van ‘dit belangrijke onderwerp’.

Dijkhoff was recentelijk op de regionale Unesco-conferentie ‘Technische en juridische uitdagingen van sub-aquatische archeologie in Mexico, Centraal Amerika en het Caribisch gebied’ in Cozumel, Mexico. Hier hield hij een presentatie over de huidige stand van zaken op Aruba betreffende studies, documentatie en bescherming van het erfgoed onderwater op ons eiland. Voor meer informatie kunnen belangstellenden terecht op de website van Unesco: www.unesco.org/culture/en/underwater.

[uit Amigoe, 12 april 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter