blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Derksen Johan

Cultureel vs. etnisch

door Gert Schansker (Baiersdorf, Duitsland)

Vandaag Inside heb ik nog nooit gezien en Johan Derksen ken ik voornamelijk uit deze krant (Karin Amatmoekrim, ‘Derksen is inderdaad geen Surinamer’, [NRC, 16 maart 2024]). Desalniettemin heb ik het gevoel dat Amatmoekrim in haar argumentatie twee dingen door elkaar laat lopen. Wat mij betreft kan iedereen die dat echt wil Nederlander worden. Het is een culturele en geen etnische identiteit.

read on…

Johan Derksen is inderdaad geen Surinamer

door Karin Amatmoekrim

Een paar maanden geleden was Trio-leider Jimmy Toeroemang in Nederland. Toeroemang bestuurt als granman vanuit Kwamalasamoetoe in zuidelijk Suriname, negen inheemse dorpen en zo’n drieduizend Trio. Zijn zwaarste verantwoordelijkheid is misschien nog wel die over het gebied dat onder zijn beheer valt; een stuk grond met een omvang van twee keer zo groot als Nederland, overwegend bedekt met kostbaar regenwoud en savanne.

read on…

Johan Derksen is niet hypocriet maar wel een lul

Johan Derksen als Groot Schrijver

door Marc van Oostendorp

Ik heb net Sander Bax’ interessante literatuurgeschiedenis Schrijversmythen gelezen waarin hij onder andere uiteenzet hoe het beeld van de Grote Schrijver die geheel en al autonome literatuur bedrijft – literatuur die op zichzelf staat, een ding is, en waarbij de Grote Schrijver alleen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het gebodene, niet voor de inhoud ervan. Zodat ik me nu afvraag of Johan Derksen een Groot Schrijver is.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter