blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Denneboom Dayenne

Maritha Kitaman Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Maritha Kitaman (geb. 4 juli 1964) is op 26 april j.l. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

read on…

Dayenne Denneboom – Vrijheid

Vrijheid is de mooiste vorm van ons zijn.
Ga ermee om alsof je een pasgeboren vogel in je hand houd die je nooit en te nimmer wil laten vallen.
Vrijheid begint in je mind&soul.
Vrijheid staat in het verlengde van beperkingen.
Beperkingen die jij jezelf niet wil opleggen, maar soms kan een beperking voor rust en vrede zorgen.
Want niet een ieder weet met vrijheid om te gaan. Dit vanwege de interpretatie van het woord vrijheid.
Ik ben dankbaar voor het feit dat ik ben geboren in een tijd waarin fysieke slavernij niet aan de orde was en nog steeds is.
Ik ben dankbaar dat ik weet wat mentale slavernij is; iets waarvan ik mezelf wil losrukken.
Geen hokjes, maar individuen!
Ik was eens een hokjesmens, omdat ik veel herkauwde zonder over datgene na te denken.
Maar ik ben nu vrij!
Ik hoop dat u ook vrij bent en u vrij wil maken.
Maar wat is vrijheid voor u?

.

Keti koti

Tamalin wipi, kaba wipi blaka buba
Kindi kaba saka na fesi witi basja
So ooktu wroko tapu gi krioro mama

Er vallen geen zweepslagen meer gemaakt van tamarinde
over de ruggen van de Afrikaanse kinderen
Knieën buigen niet meer voor de voeten van de meesters der witten
De krioromama hoeft ook niet meer te zorgen voor de kinderen van de slaven

Na tapu doti fu wit santi
blaka ben presi kromanti
Ma now blaka buba kaba kree
Afrikan yeye now musu fu go na hei
Bikasi disi na a dei
di den keti ben koti en pe un abi fu pot ala katibo firi na watrasei

In het witte zand van moeder aarde
vereerden we onze grootouders
Mensen van Afrikaanse afkomst; laat die tranen niet meer vloeien
Maar we moeten met z’n allen vooruit kijken

Katibo ben hati un gran wan fu tru
Ma brada nanga sisa un abi nyun wroko fu du
Kon meki wi poti anu fu kon makandra
Meki un denki den hati yeye maka
Sa ben broko den gran wan saka
di ben abi fu wroko bun tranga
Meki den keti di koti
gi un krakti fu kis moro koni

De slavernij heeft met name onze voorouders pijn en leed bezorgd
Maar broeders en zuster wij leven in een nieuw tijdperk
Waarbij met z’n alleen 1 vuist moeten zijn
Die niet dood slaat, maar strijd voor rechtvaardigheid, vooruitgang en welzijn
Laten de ketenen die zijn verbroken
Ons meer wijsheid geven om naar deze vooruitgang te streven

Meki un stari disi brinki
Na tapu grontapu sa lai nanga frekti
Tan memre den takru dei
Fu sabi taki ini dungru un no wani de
Sabi dati na Afrika blaka ben komopo
En ini Sranan un fen wan nyun oso
di e kibri wi fu un waka na kruktu pasi
en sori unu taki un kan de fri

Laten we ons liefde schijnen
op deze aardbodem die sommige van ons pad doen dwalen
We mogen de tijd van toen nooit vergeten
Zodat we vanuit het heden naar de toekomst kunnen lopen
Vergeet nooit dat onze voorouders uit Afrika kwamen
En ze in Suriname een nieuw thuis aanvaardden

Opo ai en kaka jesi
Opo luku go na fesi
Ma leki fa mi taki kaba
Sabi dat den gran wan komopo fu Afrika
Baka di yu memre den woortu disi
Un kan go weri prodo krosi
en prisiri na tapu a dei sa katibo keti ben koti

Open ogen uw ogen en spits uw oren
Zodat u het volgende kan horen:
Vergeet nooit dat onze voorouders uit Afrika kwamen
En ze in Suriname een nieuw thuis aanvaardden
Nadat je dit hebt gehoord en in gedachten hebt verankerd
Mag je pronken met je mooie koto, je mooie kamisa en je mooie panji
En gedenk dan deze dag: Keti Koti

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter