blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Damberg Avantia

Frieda Hunziker – Een vlucht naar Curaçao

Het Stedelijk Museum Schiedam presenteert een groot overzicht van het werk van de Nederlandse kunstenaar Frieda Hunziker (1908-1966). Speciale aandacht in de tentoonstelling Frieda Hunziker. Een vlucht naar Curaçao gaat uit naar de reis naar Curaçao die Hunziker in 1951 maakt. Ze vindt er volop inspiratie; haar geabstraheerde figuratieve schilderijen uit de jaren kort na de oorlog maken plaats voor vrijer kleurrijk werk. In de tentoonstelling wordt de blik van Frieda Hunziker, een passant op het eiland, gecombineerd met het perspectief van kunstenaars met wortels op Curaçao die met hun blik naar het eiland kijken: Serana Angelista, David Bade, Carlos Blaaker, Eugenie Boon, Avantia Damberg, Tirzo Martha, Shertise Solano en Gilleam Trapenberg.

read on…

Nos ta Kòrsou/ Wij zijn Curaçao: De kunst van verandering

Kunst en ondernemerschap leiden tot bijzondere resultaten op Curaçao. Zes cultuuraanjagers laten zich op de vingers kijken en vertellen hun verhaal.
Een levendig portret van hoe een moedige artistieke en ondernemende voorhoede kleur en economische kansen brengt in grote delen van verpauperde (historische) wijken van Curaçao.

read on…

Our colonial heritage

by Avantia Damberg

If you have followed me on Instagram you might know about the making of the art work Curaçao Layers, commissioned by the Tropenmuseum. 
The title of this semi-permanent exhibition (7 years) is called Our Colonial Inheritance. It stuck with me what the director of the museum said during the press conference: When you open the drawer of your office desk, 90% of what you find in there are materials coming from an ex-colonised country (including the sip of coffee you just had).  

read on…

Avantia Damberg / de aprilmoorden


DE APRILMOORDEN vertelt op Chinese porseleinen vazen! Openingsfilmpje van 4 minuten voor de solo expositie van Avantia Damberg in het Curaçaosch Museum van 20 april t/m half juni 2022. “Met een nummer op een stenen paal”: Op 20 april 1942 werden 15 stakende Chinese zeelieden in kamp Suffisant op Curaçao doodgeschoten. Hoewel de identiteit van de slachtoffers bekend was, kregen ze een anoniem graf tussen criminelen, zwervers, prostituees en ongelovigen op Kolebra Bèrdè (‘het kerkhof van de schande’) … lange tijd is dit waar gebeurde verhaal in de doofpot gestopt.

read on…

Medardo de Marchena

Staatsgevaarlijk in koloniaal Curaçao

door Aart G. Broek
Het beeld van het koloniale verleden van Nederland kantelt. De bijstelling rechtvaardigt het vernoemen van straten, lanen en pleinen naar Medardo de Marchena én dat de beeltenis van hem in marmer, brons en olieverf her en der opduikt. Het mag niet bij een ets en een muurschildering – hoe geslaagd ook – blijven. Deze dwarsligger verdient meer aandacht.

read on…

30 jaar CBK Zuidoost Jubileumtentoonstelling 30 x 30

Centrum Beeldende Kunst Zuidoost bestaat dit jaar 30 jaar. In hartje Bijlmer waar CBK Zuidoost gesitueerd is brengt zij al 30 jaar meerdere werelden bij elkaar. Met actuele beeldende kunst nodigt CBK Zuidoost kunstenaars uit om nieuwe verhalen te vertellen en daarmee het nieuwe Nederland te verbeelden. Inclusief en niet vanuit 1 ideaal, waarbij alle verhalen gelden. Met de jubileumtentoonstelling ’30 x 30’, een Salon-achtige tentoonstelling, zie je indirect een portret van 30 jaar CBK Zuidoost. read on…

Jong beginnen met moderne beeldende kunst

Willemstad — Van alle kunstvormen is de moderne beeldende kunst de minst toegankelijke. Men moet moeite doen om wat de kunstenaar te vertellen heeft, te ontrafelen. Maar ook dat kan je leren. De basis hiervoor moet al gelegd worden in het funderend onderwijs. read on…

Bezield: zeven kunstenaars over religie, rituelen en dood

Religie en rituelen geven houvast om met onzekerheden en moeilijke situaties om te gaan. De dood (van een geliefd persoon) of de eigen sterfelijkheid is misschien wel één van de meest moeilijk te bevatten gebeurtenissen in het leven, maar is tegelijkertijd een onlosmakelijk aspect van het leven. In de tentoonstelling Bezield wordt vanuit diverse standpunten op deze materie gereflecteerd. Zo filmt Koštana Banović een islamitisch rouwritueel, vertelt het werk van Avantia Damberg over het leven na de dood, verbeeldt Lena Davidovich de belevenissen van een man die opstond uit de dood, verwijst het werk van Remy Jungerman naar voorouderverering, toont Hamid El Kanbouhi tekeningen en schilderijen over dit thema, begeleidt Ida van der Lee met rituele kunst de herdenking van doden en maakt Saliou Traoré een performance (en film) over religie en dood die zich afspeelt in de openbare ruimte van Amsterdam Zuidoost.

read on…

Expositie: Exploring the Past to Envisage the Future

In het kader van de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden vindt in de eerste helft van 2014 een aantal tentoonstellingen en projecten plaats onder auspiciën van de Stichting Arte ’99; Arte pa Libertat. In 2013 waren er in dit kader al succesvolle tentoonstellingen in diverse musea en galerieën. Zo waren er in Landhuis Bloemhof, het Maritiem Museum, Kas di Kultura, het NAAM en in Pietermaai diverse exposities te zien die elk op eigen wijze het thema belichtten. In 2014 volgen nog Gallery Alma Blou, Mon Art Gallery en opnieuw Landhuis Bloemhof.

read on…

Kunstcafé BijlmAIR

Op donderdag 17 november om 17 uur in CBK Amsterdam-Zuidoost vindt het Kunstcafé BijlmAIR plaats met Michael Tedja, Gerbrand Burger, Ailsa Anastatia, Avantia Damberg, Kel O’Neill en Eline Jongsma.

In 2011 is BijlmAIR – het artist in residence-programma van CBK Zuidoost, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA) en Stichting FLAT – op een nieuwe manier geprogrammeerd. Voorheen werden per jaar twee kunstenaars uitgenodigd voor een langer woon- en werkverblijf in Amsterdam Zuidoost; nu worden meerdere kunstenaars uitgenodigd voor kortere periodes.

Tijdens het kunstcafé voert Annet Zondervan, directeur van CBK Zuidoost, een gesprek met deze kunstenaars over hun verblijf als kunstenaar in Amsterdam Zuidoost. Daarnaast wordt ook het publiek bij het gesprek betrokken wanneer het gaat over de toekomst van artist-in-residences in Amsterdam Zuidoost.

Publiek van harte welkom.

Anton de Komplein 120
1102 DR Amsterdam Zuidoost
Tel. 020-2525401
Website www.cbkzuidoost.nl

Expositie Sharing Identities

Op uitnodiging van CBK Zuidoost en St. Open Ateliers ZO werken twee jonge Caribische kunstenaars, Ailsa Anastatia en Avantia Damberg, aan een animatie over het festivalthema Sharing Identities. Ailsa Anastatia (1978) woont en werkt op Curaçao. Haar etsen en schilderijen zijn abstract/figuratief. ‘Ruimte’ speelt een centrale rol; van architectonisch tot spiritueel. Avantia Damberg (1977) woont en werkt in Amsterdam en op Curaçao. Zij maakt video’s, animaties, installaties, tekeningen en foto’s vaak over ruimte die op het eerste gezicht geen aandacht eist

Expositie: : Sharing Identities
Opening donderdag 10 november 17.00 uur in CBK Zuidoost
Expositie 01 november t/m eind december
CBK Zuidoost I Anton de Komplein 120, Amsterdam

Agnosia: Zwarte Nederlandse kunstenaars krijgen een podium

door Stuart Rahan

Amsterdam Zuidoost – In vervolg van het debat Am I Black Enough for You vorig jaar in Rotterdam, heeft kunstenaar Charl Landvreugd nu als curator de tentoonstelling Agnosia samengesteld. Op zijn uitnodiging participeren zeven kunstenaars in de groepstentoonstelling, die gehouden wordt in het kunstcentrum CBK Zuidoost.

Als voorwaarde stelde de curator dat de deelnemende kunstenaars, door Landvreugd zwarte Nederlanders genoemd, niet alleen een zwarte koloniale achtergrond moesten hebben, maar hun navelstreng ook nog begraven moet zijn in de Nederlandse grond.
Vanuit die achterliggende gedachte en opgegroeid in de sociale Nederlandse omgeving hebben zeven kunstenaars werk gemaakt. “Ik streef ernaar om de omlijning van het zwarte perspectief iets duidelijker gestalte te geven door de mensen die deze vorm van Nederlandsheid beleven”, verklaart Landvreugd zijn insteek. Het is al sinds enkele jaren dat zwarte kunstenaars, ook uit Suriname, regelmatig hun werk in Nederland exposeren of deel uitmaken van een groepsexpositie. Hun werk wordt dan besproken op grond van hun etnische afkomst en beoordeeld vanuit een multiculturele hoek.


Import-Amerikaan

Wat Charl Landvreugd nastreeft, is een zekere omlijning terwijl kunstenaars en kunst zich moeilijk laten inkaderen. Kunstenaars en kunst zijn juist cultuuruitingen die grensoverschrijdend zijn. Agnosia stelt volgens Landvreugd voor om die nieuwe groep Nederlanders aan te duiden met de term Zwart Nederlands, vergelijkbaar met Fries Nederlands of Limburgs Nederlands op basis van de beleving van cultuur.
Daarentegen trekt Stephan Sanders in zijn essay de vergelijking met Amerika, dat ten opzichte van Europa wel als immigratiegebied ontwikkeld heeft. “Je hoeft niet per se als Amerikaan geboren te zijn om toch een ‘echte Amerikaan’ te worden.” Een aantekening die voor het Europese continent met een zekere teleurstelling en nijd wordt aanschouwd.
Het integratieproces in Europa, is als gevolg van allerlei behoudende factoren van immigranten niet zo succesvol verlopen. En dan te bedenken dat de autochtone Amerikaan in zijn woon- en leefklimaat veelal op grote achterstand leeft in vergelijking met de import-Amerikaan.
Stephan Sanders vraagt zich af of de afro-Nederlandse identiteit waar Landvreugd naar op zoek is, te vergelijken is met de Amerikaanse. Hij antwoordt positief: “Het moet een politieke identiteit zijn, die gebaseerd is op een keuze, eerder dan op de bloedlijn.” In het verlengde daarvan wil Sanders weten hoe het idee met betrekking tot de kunsten zich verhoudt met de tentoongestelde werken en de titel Agnosia. “Het gevaar bestaat dat hier stiekem het “ius sanguinis (recht van het bloed)” weer gebruikt wordt, nu op de al even wankele basis van de zwarte huidskleur.”

Agnosia staat voor niet bekend, niet weten, verlies van kennis en of curator Landvreugd die ontbrekende kennis haalt uit de zeven kunstenaars en hun werk, zal door elke bezoeker verschillend ingevuld worden. Kunst roept oergevoelens op die te maken hebben met de culturele en politieke bagage die in de loop van de tijd zijn verzameld. De zeven in Nederland geboren kunstenaars zijn Avantia Damberg, Brian Coutinho, Faranú, Felix de Rooy, Patrick de Vries, Rose Manuel en Tiquestar Illuminat Rex. Rose Manuel gaf een performance waarin zij vrouwen met kroes haar een spiegel voorhoudt. Gekleed in weinig verhullende kleding gemaakt van nephaar bereid zij een haarmaaltijd om deze op een met haar bedekte tafel, zittend op een met haar beklede stoel, te verorberen.

De expo Agnosia is tot en met 24 september te zien in het Centrum voor Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost.

[uit de Ware Tijd, 16/07/2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter