blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: culturele woordenboeken

1500 jaar Nederlands online

U kunt nu de Nederlandse woordenschat van vijftien eeuwen gratis raadplegen. Na het Woordenboek der Nederlandsche Taal staan nu ook het Oudnederlands, Vroegmiddelnederlands en Middelnederlandsch Woordenboek (ca. 500 t/m 16e eeuw) op internet.

Wie de woordenboeken wil raadplegen, kan hier klikken.

Dictionnaire culturel des Caraïbes

Dictionnaire culturel des Caraïbes : histoire, littérature, arts plastiques, musique, traditions populaires, biographies is de volledige titel van dit woordenbeoek dat als ik één van de auteurs – Jean-Paul Duviols – volg meer een boek om door te bladeren en het plezier van de ontdekking van de auteur te volgen is, dan een strak georganiseerd alfabetisch naslagwerk. Tot mijn spijt is het boek in geen enkele Nederlandse bibliotheek verkrijgbaar en dat verbaast niet in de America’s ligt het Frans koloniale erfgoed nog verder van het Nederlandse bed dan in het Europese. Ik botste op deze titel bij een zoektocht naar een andere reeks academische boeken over het koloniale verleden van de America’s die allen handelden over de geschiedenis van afbeeldingen van de “Nieuwe Wereld” en de tekstuele terrreur in academia waarbij historici de afbeelding niet of nauwelijks als historische bron, of als onderwerp van historisch onderzoek wensen te beschouwen. Twee interessante titels over dit onderwerp van historisch beeldmateriaal kwamen bovendrijven na enkele dagen intensief onderzoek:

– Victoria Dickenson “Drawn from life, science and art in the portrayal of the New World” (University of Toronto Press; 1998)
– Jean-Paul Duviols “Le miroir du nouveau monde: images primitives de l’Amérique ” (Presse Paris Sorbonne; 2006)

En tot mijn ontzetting zijn beide titels niet aanwezig in enige Nederlandse bibliotheek (via de Koninklijke Bibliotheek in de niet publiek toegankelijke zogenaamde National Catalogus gekeken, alsook – en dat is wel publiek toegankelijk – in worldcat.org en in beide gevallen geen resultaat, dus ook de fraai ogende bibliotheek van het Tropen Instituut heeft deze boeken over het hoofd gezien). Als oud-bibliothekaris voel ik dan enige woede boven komen, hoe kan het dat dit soort belangrijke titels geheel ontbreken? Want we mogen dan wel hoog frequent ons bekend voorkomende platen als illustratie materiaal in boeken, film documentaires en musea tegen komen (zoals van de hand van Theodore de Bry, 1528-1598 en Felipe Guaman Poma de Ayala, 1535-1616), die beelden ontberen tot op de dag van vandaag de historische duiding die zij behoeven en vaak is de kwaliteit door generaties van kopieerprocessen dusdanig erbarmelijk slecht dat als je dan uiteindelijk een echt origineel werk of een goede foto of digitale facisimile met voldoende resolutie onder ogen krijgt verbijsterd kunt zijn dat auteurs en curatoren in dit tijdperk van het beeld het wagen zulke beeldrommel aan ons te blijven voorschotelen. Ergo ik heb dan maar een aantal ex-collega’s getipt en de boeken ook voor mijn eigen collectie via het Intertnet weten aan te schaffen. Als troost is er wel een recente Nederlandse academische studie over dit onderwerp “The representations of the overseas world in the De Bry collection of voyages (1590-1634)” van de hand van Michiel van Groesen in meerdere universitaire bibliotheken te vinden.

Dit is niet enkel een bibliografische afdrijving die buiten het vaarwater van de Caraiben valt, want beide werken behandelen natuurlijk ook de eerste Spaanse ontdekkingstochten en dan komen we toch in de wateren van dit blog.

Ter afsluiting dan terug naar de dictionnaire van het plaatje… één van de auteurs – Duviols van de “Le miroir du nouveau Monde” – wordt daarover geinterviewd op de vaak interessante video-site DailyMotion en ik zal proberen of ik een directe link in deze post, in het piepkleine venster dat Blogger mij biedt, weet te wringen:

Perfect een aardig gesprek op een rumoerige plek met een Franse onderzoeker met een brede belangstelling waarin ook de sporen van de “Nederlandse” Antillen tot op de Guyanas niet ontbreken… hoop dit boek in het komende jaar nog eens zelf te kunnen inzien… wellicht kan blogredacteur Michiel van Kempen het op zijn universitair aanschaflijstje zetten!

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter