blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Comenencia Paul

Naar optimale afstemming en samenwerking

Inleiding tot het symposium Raad van State van het Koninkrijk over ongevraagd advies Koninkrijk, Verdragen en Unierecht,
Den Haag, 9 juni 2022

door Paul Comenencia, Staatsraad

read on…

Lezing 110 Jaar Paul Brenneker

SambumbuLekete MinawaBenta en Curaçaoensia vormen een onschatbare bron van informatie over de ontwikkeling van de taal Guene als voorloper van het Papiamentu, over volksreligie en verzet tegen de slavernij. Deze werken vormen een culturele erfenis van Paul Brenneker die zijn liefde voor de cultuur op Curaçao met naastenliefde combineerde.

read on…

In memoriam: ambassador Moshé Liba

by Paul Comenencia

The Liberal Jewish Community of The Hague announced the passing this week of its esteemed member, Ambassador Moshé Liba, retired diplomat, university professor, author, artist, and a big fan of the Papiamentu language. 

read on…

Van stille diplomatie tot invloedrijke positie

door Paul Comenencia
Een van de eerste verplichtingen na mijn aantreden als gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in de zomer van 2004, was het bezoeken van een ledenavond van de Vereniging Antilliaanse Netwerk [VAN], indertijd nog in het Marriott Hotel in Amsterdam. De omvang van de bijeenkomst en de kwaliteit van het publiek maakten indruk op mij en ik heb me direct ingeschreven als lid, al had ik nog geen idee voor hoe lang.

read on…

Pleidooi voor een nieuw elan

door Ton Bijloos
Sinds de staatkundige hervorming van 10 oktober 2010 (10.10.10) zijn de Nederlandse Antillen, waarvan Aruba al sinds de status aparte in 1986 afgescheiden was, geen land meer binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

read on…

WeConnect Nieuwsbrief

De laatste WeConnect Nieuwsbrief voor dit jaar tevens de laatste nieuwsbrief onder voorzitterschap van Paul Comenencia. Graag stellen wij in deze editie de nieuwe voorzitter van Stichting WeConnect aan u voor: Gilbert Isabella, in het dagelijkse leven burgemeester van de gemeente Houten.

read on…

Nieuwsbrief GNA

De Nieuwsbrief nr. 7 van 2020 van het Genootschap Nederland-Aruba.

read on…

Verdeeld Koninkrijk [samenvatting]

door Paul Comenencia
Het boek Verdeeld Koninkrijk is een persoonlijke capita selecta uit de totstandkoming van de autonomie van de voormalige Nederlandse Antillen en uit de ontwikkelingen die geleid hebben tot de in 2010 van kracht geworden nieuwe rechtsorde.

read on…

Verdeeld Koninkrijk

Eerstdaags verschijnt bij Academische Uitgeverij Eburon (Utrecht) van de hand van Staatsraad Paul Comenencia: Verdeeld Koninkrijk; Pleidooi voor nieuw elan in Koninkrijksrelaties.

read on…

GNA Nieuwsbrief nr. 1 van 2020

Januari 2020, het nieuwe jaar heeft zijn eerste maand afgeleverd. Ook in dit 23ste jaar van het Genootschap Nederland-Aruba hopen wij u weer een interessante Nieuwsbrief te bezorgen én bovendien boeiende bijeenkomsten.

read on…

Verschraling tegengaan

door Paul Comenencia
Strekking van dit verhaal is dat Curaçao, gegeven de eigen realiteit en die van de wereld om ons heen, zijn zegeningen moet tellen, het Statuut, de Koninkrijksrelaties en de aansluiting bij de Europese Unie moet koesteren en deze de komende jaren veel meer moet benutten dan de afgelopen decennia het geval is geweest, wat de EU betreft niet zo zeer vanwege mogelijke subsidiegelden maar vooral als beschermend rechtsstatelijk kader.

read on…

Vrijburghconferentie: Vestingbouw in de WIC

De forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige betekenis

Belangstellenden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Vierde Vrijburghconferentie in Amsterdam op 21 november a.s. Vestingbouw ten tijde van de West-Indische Compagnie; De forten in hun oorspronkelijke functie en tegenwoordige betekenis.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter