blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Cohen Henriquez Percy

Twee interviews met Percy Cohen Henriquez (1909-2000)

door Martien Pennings

De twee interviews die ik in 1993 en 1999 had voor Trouw  met Percy Cohen Henriquez zitten achter een betaalmuur. Dat is jammer, want ze zijn alleen maar relevanter geworden: de woke-waanzin heeft het ‘anti-kolonialisme’, het identiteits-gedram, de slachtofferitis, het racistische rancunisme, het anti-westerse destructivisme en de liefde voor achterlijke culturen als de islam in onze dagen tot een climax gedreven.

read on…

Het Papiamentse taalgetto

door Aart G. Broek

Nadat de taalkundige prof. dr. Dirk Christiaan Hesseling (1859-1941) in 1929 afscheid had genomen van de Leidse universiteit, verdiepte hij zich in het Papiaments, de creoolse moedertaal van bewoners van Aruba, Bonaire en Curaçao.  De neerlandicus dr. Jan Noordegraaf tekende deze belangstelling in het nummer van Nieuw Letterkundig Magazijn dat gewijd is aan ‘de West’ (mei 2017). Een van Hesselings informanten was dr. Percy Cohen Henriquez (1909-2000). read on…

Dimensies van een scherpzinnig landgenoot

door Aart G. Broek

In de nalatenschap van dr. ir. Percy Cohen Henriquez (Curaçao, 1909 – 2000) bevindt zich een collectie van persoonlijke archivalia. Die collectie bevat correspondentie, materiaal dat hij bestudeerde en op enigerlei wijze verwerkte in zijn publicaties, vingeroefeningen en concepten van publicaties, en soms ook het eindresultaat in typoscript of druk. De collectie werd op 18 oktober jl. met presentaties formeel ondergebracht in de S.A.L. ‘Mongui’ Maduro Bibliotheek op Curaçao.  Wie was deze Curaçaoënaar?

read on…

Een weerbarstige Curaçaoënaar: Percy Cohen Henriquez (1909-2000)

door Aart G. Broek

De Amigoe di Curaçao meldde op 4 februari 1933 dat  kort daarvoor Percy Cohen Henriquez aan de Polytechnische Hoogeschool te Delft cum laude was afgestudeerd als scheikundig ingenieur. ‘De nieuwe ingenieur is pas 23 jaar oud. Onze gelukwenschen’, zo voegde een redacteur toe aan het bericht over de jonge man die op 26 juni 1909 op Curaçao was geboren. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter