blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Codfried Glenn

Keti Koti 2023 in Amsterdam

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) organiseert voor de 21ste keer op zaterdag 1 juli de jaarlijkse Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden van 14.00 uur tot 15.15 uur in het Oosterpark in Amsterdam. De Nationale Herdenking is tevens de officiële start van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden en wordt bijgewoond door het koningsechtpaar, een afvaardiging van het kabinet en andere hotemetoten. Het Keti Koti Festival, waar feestelijk wordt stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk, vindt dit jaar plaats op het Museumplein in Amsterdam.

read on…

‘Leer je kinderen wat hun rechten zijn als ze staande worden gehouden’

door Hasna El Maroudi

‘In de Verenigde Staten is  het begrip ‘The Talk’, een bekend fenomeen: het gesprek dat zwarte ouders met hun kinderen voeren over hoe je kunt voorkomen slachtoffer te worden van politiegeweld wanneer je staande wordt gehouden. Ouders leggen in dat gesprek bijvoorbeeld uit dat je handen bij een staandehouding altijd zichtbaar moeten zijn. read on…

Nationale Herdenking Afschaffing Slavernij op 30 juni; Nieuwe opzet bezinningsmoment

Waarom een nieuwe opzet?
Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) heeft waargenomen
dat er een grote diversiteit bestaat in de (landelijke) momenten van herdenken en vieren van de
formele afschaffing van de slavernij door Nederland, dit jaar 153 jaar geleden. Binnen de Afro-gemeenschap in Nederland vindt hier al langer debat over plaats. Er is met name grote moeite met de onmiddellijke overgang van bezinning naar de viering. Ook de invulling en het bereik van de Nationale Herdenking is onderwerp van debat. read on…

Ludieke ‘negerrubriek’ omroep valt verkeerd

et zogeheten allochtonenquotum bij de Nederlandse publieke omroep ligt onder vuur. Omroep PowNed begon daarom een nieuwe tv-rubriek: Een neger omdat het moet. En dat is bij sommige allochtonen in het verkeerde keelgat geschoten.

Volgens de richtlijn moet 11 procent van alles deskundigen op tv en radio van niet-westerse komaf zijn. Want zo groot is de groep in de Nederlandse samenleving. PowNed bedacht daarom de ludieke rubriek, waarin de allochtonen geteld worden. Bij elke passant van niet-westers afkomst die verslaggever Roger Castricum voor de microfoon krijgt, klinkt een ‘tsjing’.

Glenn Codfried van Mart Radio in Amsterdam ergert zich aan het gebruik van het woord ‘neger’: “Er bestaan geen negers.” Een neger was handelswaar in de slaventijd, zegt hij: “Dat was geen mens.” Het woord ‘neger’ is door de slavenhandelaars bedacht en is een scheldwoord, vindt hij.

Racisten
Ludiek kan Codfried de rubriek niet noemen: “Het is duivels bedacht. Het is niet leuk.” Volgens hem proberen de programmamakers opzettelijk mensen te kwetsen. “Ze willen mensen ontmoedigen om mee te doen.” Bij de omroep worden zwarte mensen getolereerd, niet geaccepteerd, zegt Codfried. “Nederland bestaat voor een groot deel uit racisten.”
Glenn Codfried in gesprek met Sam Jones
D66 en GroenLinks hebben intussen laten weten dat ze het vasthouden aan een quotum een verkeerd signaal vinden. Het zou contraproductief zijn, omdat allochtonen dan niet om hun kwaliteit worden geselecteerd, maar alleen vanwege hun afkomst.

Hypocriet
Carmelita Serkei houdt zich als adviseur bezig met diversiteit in de media. Zij vindt het verzet tegen het quotum hypocriet: “Er wordt al jaren geturfd hoeveel mannen en vrouwen in beeld komen. Vorig jaar zijn ze gaan turven hoeveel linkse en rechtse mensen er kwamen. Nu zeggen witte mannen opeens dat het erg is voor minderheden dat ze geturfd worden.”

Dat het gericht zoeken naar allochtonen de kwaliteit van de programma’s zou kunnen aantasten klopt volgens Serkei ook niet. Prem Radakishun en Jörgen Raymann zijn programma’s gaan maken omdat ze gekleurde talenten zijn: “En het zijn wel vakmensen.”

Krom praten
Voor Serkei is het tellen van mensen van niet-westerse afkomst in programma’s niet heilig, maar ze vindt het wel belangrijk dat er voldoende aandacht is voor minderheden in de media. En degenen die dat monitoren moeten ook weten wat de achtergronden zijn van mensen: “Niet alle minderheden zijn gekleurd of praten krom.”

[van RNW, 11 februari 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter