blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: christendom

‘Wetenschappelijk’ artikel als opium voor het volk

door Wilfred Leeuwin

De ongefundeerde en wat mij betreft zeer domme aanval van professor Gloria Wekker op het christelijk geloof in haar ingezonden stuk op Starnieuws van 31 december 2014 [zie ook op CU] onder de kop ‘Religie als opium van het volk’, is een schandelijke presentatie van wat ik denk dat de wetenschapsbeoefening had moeten zijn. read on…

Reactie op het artikel van Prof. Dr. Gloria Wekker

door Henry Eersteling

Ik ben het geheel eens met het artikel van mevrouw Wekker (Religie als opium van het volk) op Starnieuws [zie hieronder op CU]. Terecht wijst zij op de beknottende werking van de godsdienst in Suriname. Aanleiding is mede de commotie die is ontstaan naar aanleiding van het antihomo-lied ‘Bullet’. read on…

Religie als opium van het volk

door Gloria Wekker

 

Naar aanleiding van het lied ‘Bullet’, wil ik wat inleidende opmerkingen plaatsen bij wat er hier aan de hand is. De situatie in Suriname doet me denken aan de ontwikkelingen in Uganda en ik ben daar ernstig door verontrust. In de vele malen bekroonde documentaire God loves Uganda (2013), wordt stap voor stap uit de doeken gedaan hoe de bevolking systematisch opgezet werd tegen homo’s. Ik volg de ontwikkelingen met betrekking tot homoseksualiteit en homohaat in Afrika vrij nauwgezet. En het belangrijkste wat ik op wil merken is dat het bij de homohaat, die we recent gezien hebben in verschillende delen van Afrika, niet gaat om een spontaan proces van volkswoede, maar dat het geregisseerd en georkestreerd is vanuit christelijk fundamentalistische groepen in het Westen, in samenwerking met invloedrijke godsdienstige en politieke geledingen in Afrika zelf. read on…

Samenwerking Giovanca, Shirma Rouse en ZO! Gospel Choir voor Wereldmeisjesdag

Met de release van een speciale versie van het nooit eerder op single uitgebrachte Come Around vragen Giovanca, Shirma Rouse en het ZO! Gospel Choir aandacht voor de positie van meisjes wereldwijd. Aanleiding is de derde wereldwijde viering van Wereldmeisjesdag op 11 oktober, waar Plan Nederland deze week op verschillende manieren aandacht voor vraagt. Het nummer is vanaf vandaag te verkrijgen op iTunes en vormt de aftrap van een grootschalige, landelijke campagne. De opbrengsten gaan naar Plan Nederland. read on…

De eerste donkere man in Sint Pancras

door Rudie Kagie

 
Het boek Een neger in het dorp blijkt gebaseerd op de komst van Surinamer Sip Dens naar Sint Pancras in de jaren vijftig.
In Een neger in het dorp, een kinderboek uit de stal van de christelijke uitgeverij Callenbach, beschreef Nel Verschoor-van der Vlis aan het begin van de jaren vijftig hoe „acht wilde rakkers” reageren op „een néger, een echte, dikke, zwakke nikker” die door hun witbesneeuwde dorpsstraat wandelt. Zodra ze van de schrik zijn bekomen, roepen de kinderen „de man met zijn zwarte kroeskop” in koor na: „Pieéieéeét! Zwarte Piet! Wat moet je in ons dorp? Sinterklaas is al lang naar Spanje!” En: „Héé, nikker, nikker, nikkertje! Jij lijkt niet op een kikkertje!” Het uitjouwen gaat over in een rijmpje met een wijsje, meldt de schrijfster. „Ze lopen opeens arm in arm en hossen op de maat van het versje achter hem aan.” read on…

Worsteling met de Duisternis

Hieronder vertelt Bally Brashuis

Ik ben in Suriname geboren en daar christelijk opgevoed. Ik ging naar de zondagsschool en we namen deel aan alle kerkelijke activiteiten.
We hadden het niet zo goed. Mijn moeder werkte hard om voor ons- mijn twee zusters, mijn broer en mij – te zorgen. Ze was een gelovige vrouw. We waren arm, maar toch waren we tevreden. read on…

In memoriam Bally Brashuis

door Stuart Rahan

“Prey, mi n’e prey moro.” Bally Brashuis speelt niet meer. Geen winti meer, ook geen preken. “Prey, mi n’e prey moro.” Een Apuku-singi die één van Surinames meest kleurrijke religieuze leiders niet alleen met zijn ‘Blaka Bubaband’ zong maar ook in lichaam en geest vertolkte. read on…

‘Een baken in de samenleving’

door Christine F. Samsom

Wie op de website van de MAS gaat, zal verschillende berichten aantreffen over bakens en boeien waar iets mee aan de hand is. De bakens geven aan welke route voor de scheepvaart veilig is om de monding van een rivier in of uit te varen. Vaak zijn ze voorzien van lichten. Het Comité Christelijke Kerken (CCK) is al ruim zeventig jaar een lichtend baken in de samenleving. Opgericht in 1942 door initiatiefnemers uit de vier grootste christelijke kerken: de hervormde kerk, de evangelische broedergemeente, de evangelisch lutherse kerk en het rooms-katholiek bisdom Paramaribo, later uitgebreid met de anglicaanse kerk en het leger des heils, heeft het CCK een bijzondere plek veroverd in de Surinaamse samenleving. read on…

Waarom Sodom naar de sodemieter ging

 
door Anja Meulenbelt

Een van die vreselijke struikelteksten in de bijbel: in Sodom en Gomorra, waar de mensen niet wilden deugen, kwamen eens twee mannen aan in Sodom, en Lot gaf ze onderdak, wijn en matses. Maar ze waren nog niet naar bed of er kwam een massa mannen bij het huis van Lot, en eiste de uitlevering van de twee vreemdelingen, om ‘kennis met ze te maken’. Een dreigende scène, een dreigende groepsverkrachting. Lot probeert de situatie te redden, door de massa zijn twee nog maagdelijke dochters aan te bieden. Het zal je vader maar zijn, denken wij in de Ekklesia waar de tekst uit Genesis wordt voorgelezen, en er op dat punt hoorbaar gemor ontstaat bij de toehoorders. Met de twee mannen komt het nog goed, de dochters blijven ook intact. Maar Sodom wordt verwoest. Waar gaat dit in godsnaam over? Over de zonde van de sodomie, van de homoseksualiteit, is dat het waarom Sodom werd vernietigd?Bram Grandia die deze zondag de schriftuitleg doet heeft er op gestudeerd, heeft er de Babylonische Talmoed bij gehaald, de oude Aramese vertalingen en parafrases van de Hebreeuwse bijbel, en hij heeft een oude midrasj gevonden die een heel ander licht werpt op de kwestie. Want dit is er wat er met die tekst is gebeurd: het wordt al eeuwen gelezen als aanwijzing dat de bijbel homoseksualiteit veroordeelt. In gereformeerde kringen was er een uitleg gangbaar dat Lot de mannen zijn dochters aanbood, omdat hij daarmee de verdorven mannen van Sodom van de ergste gruwel weerhield door een geringer kwaad te te voorkomen. Beter natuurlijke ontucht dan tegennatuurlijke.

Maar ging het daarom? Om ontucht? De burgers van Sodom zijn slecht, dat is duidelijk. Maar wat is hun zonde?
Lees Ezechiël 16,
Zie, dit was de zonde van Sodom, jouw zuster:
zij was fier op brood genoeg en zorgeloze rust,
zij en haar dochters,
maar de hand van de arme en de behoeftige hield zij nooit vast.
Zich hoog boven alles wanend
bedreven zij gruwelen voor mijn aangezicht –
ik vaagde ze weg zodra ik het zag.
Dit is de werkelijke zonde van de Sodomieten: die willen geen vreemdelingen toelaten, ze willen hun brood en hun goud zelf houden, ze willen niets delen met gasten. Eigen volk eerst, is het motto, en bescherming van de eigen rijkdom tegen kapers op de kust. Zeg maar: optreden tegen asielverzoekers, ze zoveel mogelijk het land uit zetten, minder, minder, minder! En wie illegaal is ook nog strafbaar maken. Een heel actuele bijbelpassage dus.
Grandia heeft het verhaal gevonden over de dochter van Lot, Peletit, die elke dag eten ging brengen naar een behoeftige, en daarmee tegen de regels van Sodom in ging, ‘iedereen die de behoeftige, de vreemdeling en de arme steunt zal door vuur worden verbrand!’ Toen ze werd betrapt dreigde de vuurdood, en zij riepen wanhoop: Heer der wereld, handhaaf mijn recht en mijn geding tegen de lieden van Sodom! En haar geroep werd gehoord.
Hier ging het dus om: Sodom en Gomorra staan model voor alle steden waarin de waarden van de Torah geheel werden omgedraaid: de zorg voor de wees, de weduwe en de armen, en het gastrecht werden grof geschonden, hun lichamelijke integriteit aangetast. Grandia:
Het is het verhaal van brute rechtsverkrachting en de schending van het gastrecht, waarbij de vreemdeling geen subject meer is dat respect verdient, maar een object dat je naar hartenlust kunt nemen. Hoe cynisch dat dit dit bijbelgedeelte een wapen geworden is in de handen van potenrammers. Uitgerekend zij vallen onder het oordeel van deze tekst. Helaas is deze tekst over Sodom in plaats van een beschermtekst voor bedreigde vrouwen en mannen een wapen tegen hen geworden. Dat alleen al schreeuwt om een exegetische onttakeling van het woord ‘sodomie’.
Hoe had de stad gespaard kunnen worden? Door niet te heulen met oplichters, door niet achter Ploert en Schender aan te gaan. Wij hebben nog een kans om niet naar de sodemieter te gaan.
(De gehele schriftuitleg van Bram Grandia is hier te vinden)
[van de weblog van Anja Meulenbelt, 28 maart 2014]

126 jaar Vrije Evangelisatie Suriname

De Baptistengemeente “Vrije Evangelisatie” in Suriname, opgericht 11 maart 1888, bestaat vandaag 11 maart 2014,  126 jaar.

Vrije Evangelisatie, Heerenstraat Paramaribo

OCAN talkshow over slavernij & kerstmarkt

Op zondag 15 december 2013, Koninkrijksdag, vindt een een talkshow plaats in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij. Deze vindt plaats in het Bindelmeercollege, Dubbelink 1, Amsterdam Zuidoost (14.30h-16.00h); aansluitend vindt een Caribische kerstmarkt plaats in de naastgelegen praktijkschool De Dreef, Dubbelink 3 (15.00h-22.00h). Tijdens het culturele programma op de kerstmarkt vinden o.a. presentaties van kinderen plaats over het slavernijverleden, onder leiding van verhalenverteller Wijnand Stomp.
Datum: zondag 15 december: OCAN talkshow over slavernij in Bindelmeercollege (14.30h-16.00h); Caribische kerstmarkt in De Dreef (15.00h-22.00h)
De locaties zijn bereikbaar vanaf NS-station Bijlmer ArenA met bus 44 of 45, halte Daalwijk. De events, georganiseerd door OCAN, bureau Simpla en Ban Topa Future Stars zijn mogelijk gemaakt door st. Herdenking Slavernijverleden en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM). Meer info over het programma volgt zo spoedig mogelijk!

Witwassende Christus past naadloos bij witwassende Bouterse

door Bram Grandia


God heeft een plan met Desi Bouterse, zei voorganger Steve Meye van Pinkstergemeente Gods Bazuin 10 jaar geleden. Sinds 1999 is Desi Bouterse een wedergeboren christen. Volgens Steve Meye is de oude Bouterse dood en is de nieuwe Bouterse opgestaan, zoals ooit Saulus Paulus (Handelingen 9) werd. Zoals Jezus bij de uitbuiter Zacheüs (Lukas 19:1-10) aan tafel ging en voor de omkeer van Zacheüs zorgde, ging Steve Meye met Bouterse zwemmen en zorgde voor de omkeer van Bouterse. Natuurlijk niet Steve Meye, maar God zelf deed het werk. De van huis uit Rooms Katholieke Bouterse heeft voor de Pinkstergemeente Gods Bazuin gekozen. Die kerk loopt hem niet voor de voeten, zoals de Evangelische Broedergemeente. De Pinksterkerk vergeeft hem zijn misdaden nog voor hij ze allemaal beleden heeft. De witwassende Christus past naadloos bij de witwassende Bouterse met zijn witwassende bisschop Steve Meye.
 
 
Bram Grandia is IKON-pastor
.
[van ikonpastoraat.nl, 23 juli 2010]
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter