blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Chin A Sen Henk

Suriname-China: “The Chinese In Me” 苏里南- 中国 “ 血 脉 相 连 ” 纪 念 册

door William L. Man A Hing

The Chinese in Me is een gezamenlijk project van de Chinese Ambassade in Suriname, Suriname Chinese United Association en Suriname China Friendship Association.

read on…

Prominente Chinese Caraïbiërs: enkele kanttekeningen

Eugene Chen * Henk Chin A Sen * Raymond Arthur Chung * Solom Hochoy

door William L. Man A Hing

Voor een kennismaking met prominente Caraïbische Chinezen worden vier personages voorgesteld van wie drie in eigen land de hoogste staatsfunctie hebben bereikt, terwijl de vierde in het land van zijn stamouders een ongekend hoge staatsfunctie heeft weten te bemachtigen. Van de geselecteerde personages wordt in alfabetische volgorde het levenspad op compacte wijze weergegeven.

read on…

“Na de maanden die het jaar afsluiten beginnen andere die gehoor zullen geven aan de roep om iets nieuws”

Vandaag, 25 november 2020, viert Suriname zijn 45ste verjaardag. Met een nieuwe regering tijd voor bezinning. “Het zou de huidige generatie Nederlandse politici sieren wanneer schuld, schaamte en verantwoordelijkheid als een morele categorie uitgangspunt zou zijn voor een andere ethische politiek ten opzichte van de bevolking van zwakkere en armere landen,” betoogt Jan Pronk in zijn onlangs uitgesproken Jagernath Lachmon-lezing.

read on…

Mallemolen van Surinaamse personages en hun namen (2 en slot)

door William L. Man A Hing

 President drs Hendrik Rudolf Chin A Sen (1934 – 1999)

De volgende President van Suriname vormt een geval apart die het in dit verband ook bepaald niet heeft getroffen. In meerdere gevallen is het niet gelukt diens naam op correcte wijze weer te geven.
Na de Revo van februari 1980 maakte arts-internist Hendrik Rudolf Chin A Sen een bliksemcarrière in de Tweede Republiek onder militair gezag. Hij werd eerst benoemd als minister-president en vervolgens als President van Suriname. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter