blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Carifesta

Maximale spreiding van activiteiten bij Carifesta

door Tascha Samuel

Paramaribo – De samenstelling van het programma voor Carifesta is in volle gang. Het raamwerk voor het plan is inmiddels gereed en is samengesteld door Sharda Ganga. Woensdag lichtte zij de diverse werkgroepen belast met specifieke onderdelen van het programma in. “Carifesta heeft zoveel onderdelen. Visual arts, performing arts, craft, culinary et cetera. Deze hebben elk hun eigen deel in het geheel en daar moet vorm aan gegeven worden. Dat moet echter wel bij elkaar. Niet te veel overlappingen en een goede spreiding over stad en land”, legt Carifesta-secretaris Sandra Sweeb uit.
Het organiserend comité
Uitvoering
Sweeb geeft uitleg over de hiërarchie van de Carifesta-organisatie in Suriname. De Host Country Management Commission (HCMC) is de tak die alles overziet, orders geeft, bijstelt en zorgt voor het beleid. Daaronder valt het Carifesta-secretariaat dat zorgt voor de uitvoering. Deze wordt voorgezeten door directeur Stanley Sidoel. Hij wordt ondersteund door vijf andere directeuren te weten Humprey Hasrat, Roy Dhanradj, Winston Kout, Richenell Trustfull en Sandra Sweeb. “We maken lange uren en zijn er vaak zelfs in het weekend. Maar we liggen op schema. Brazilië, Colombia, Cuba, Antigua en Barbuda hebben hun toezegging al gedaan. De uiterste datum voor opgave is gesteld op 22 februari.” Over de grote artiest(en) die als trekker moet(en) dienen tijdens Carifesta, wil de organisatie nog niets loslaten.
Bewustwording
“Carifesta moet een erfenis achterlaten. Er moet een duidelijk spin-off effect zijn. Mensen moeten weten dat er in de kunst en cultuur branche geld valt te verdienen. Een choreograaf maakt niet gewoon even wat pasjes. Het is een beroepsgroep die van groot belang is,” stelt Sweeb. Daarom zullen er op weg naar Carifesta diverse bewustwordingsactiviteiten en – programma’s worden vertoond. Men streeft naar een goede spreiding van de activiteiten. “Er zijn genoeg mensen die de schoonheid van een kunstwerk nog nooit hebben ervaren of niet weten wat vertelkunst is,” gelooft Sweeb. Men wil die mensen bereiken met Carifesta caravans die de buitenwijken en districten zullen aandoen. Dit zal ook zorgen voor een mate van kruisbestuiving. “Stel dat een Haïtiaan zijn drum speelt en een Moengonees het hoort en begint mee te spelen op zijn drum. Dan hoor je een unieke fusie van ritmes”.
Logeergelegenheden
De organisatie wil het gevoel voor kunst en cultuur ook stimuleren door kunstwerken op openbare plekken te plaatsen. “Op scholen, kunst op muren of gewoon in de binnenstad. We brengen kunst naar het volk.” Sweeb kan het niet laten om weer te wijzen op het economisch gewin dat er te halen is uit deze sector. Carifesta is volgens haar niet gewoon een feestje. Maar een groot evenement waar Suriname groots op de kaart gezet kan worden. Daarom wordt er alles uit de kast gehaald om de ruim 2000 gasten goed te accommoderen. “Er is een commissie die logeergelegenheden heeft gelokaliseerd. Want niet elk deelnemend land heeft geld om in Torarica te blijven en ook die moeten we goed accommoderen.
[uit de Ware Tijd, 26/01/2013]

Voorbereidingen Carifesta in volle gang

Van 16-25 augustus staat Suriname in het teken van het festival Carifesta. Het belooft een internationaal spektakel te worden van kunst en cultuur. Het festivalplan ligt klaar en moet nu omgezet worden van papieren woorden naar tastbare werkelijkheid. Voor literatuur moet een pakket gerealiseerd worden met o.a. talkshows met interessante binnenlandse en buitenlandse schrijvers, voordrachten, workshops, literaire awards, boekenbeurs en boekhandelsactiviteiten. Voor de orale literatuur is een apart story-tellingpakket samengesteld. Het Surinaams Carifestateam beijvert zich om de al decennialang gekoesterde wens van Carifesta-organisatoren werkelijkheid te maken en dit festival te maken tot een wereldwijde trekpleister voor kunst-en cultuurtoeristen.

Het festivalplan is te vinden op de website www.carifesta.net

Carifesta 2013, Ivan Graanoogst & Ben Mitrasingh

door Joshua Taytelbaum

Presentatie Carifesta XI, midden Ivan Graanoogst,
links Stanley Sidoel

Gister werd Suriname verblijd met een vooruitblik op Carifesta XI, het periodieke inter-Caraïbische cultuurfestival, dat in augustus 2013 door en in Suriname zal worden georganiseerd. De Carifesta-commissie, voluit het Carifesta ‘Host Country Management Committee’ (HCMC), onder leiding van Ivan Graanoogst gaf een toelichting op de bestaande plannen. Samen met directeur Stanley Sidoel van Cultuur benadrukte Graanoogst dat het gaat om een investering die vooral een economisch spin-off effect moet hebben. De organisatie verwacht dat enorm veel geld in omloop zal komen in de horeca en het hotelwezen. Volgens Graanoogst is daarom een te investeren bedrag van SRD 17 miljoen niet veel te noemen.

Hoog ‘déjà-vu’-gehalte

Het festival krijgt dit jaar een geheel nieuw karakter wat opzet en organisatie betreft. Gezien de regionale integratie waar vooral Suriname en de rest van de Caricom lid-landen zich voor willen inzetten met landen in Zuid- en Latijns-Amerika, wordt het een Caricom/Unasur cultureel festival. Carifesta 2013 krijgt een ruim cultureel karakter, wat dat ook moge inhouden. De mogelijkheden voor diverse culturele ontwikkelingsgerichte evenementen worden ruim gecreëerd. In het nieuwe model moet Carifesta een dynamischer karakter hebben. Sidoel zegt dat afgerekend gaat worden met alle ad hoc-elementen. Binnen de Caricom wordt ook een permanente organisatie opgezet voor het evenement. Vager had de presentatie niet kunnen zijn.

Geen redden meer aan…

Het festival krijgt volgens Graanoogst dit jaar een geheel nieuw karakter wat opzet en organisatie betreft. Gezien de regionale integratie waar Suriname en de rest van de Caricom lid-landen zich samen met landen in Zuid- en Latijns-Amerika voor gaan inzetten, wordt het een Caricom/Unasur cultureel festival. Op Carifesta 2013 zal veel aandacht besteed worden aan het cultureel erfgoed van Suriname. Graanoogst zegt dat hiervoor gesprekken zullen komen met de eigenaren van de historische panden om na te gaan hoe ze kunnen worden opgeknapt. Hij beklaagt zich erover dat de meeste van deze panden in een vervallen staat verkeren en dat geen gezicht is voor het land. Er zal worden nagegaan of er een apart budget voor het renoveren van deze gebouwen kan worden aangeboord, zegt Graanoogst, kennelijk zonder zich te realiseren dat hij op die manier nog niet één pand gerenoveerd krijgt voor augustus 2013.

Het feit dat Graanoogst van stal is gehaald om Carifesta 2013 (beter) gestalte te geven, heeft –gehoord de presentatie – bitter weinig opgeleverd. En als iets een “ad hoc-element” is (waar Sidoel vanaf wil), dan is het wel Graanoogst’s losse flodder over aandacht voor het cultureel erfgoed van Suriname. Hij beklaagt zich over de vervallen staat waarin veel historische panden verkeren, maar dat doet hij 32 jaar te laat. Gesprekken met de eigenaren is gewoon een lachertje, want alleen geld helpt, en dat hebben de eigenaren – in welke vorm dan ook – nooit gezien. En met een budget van SRD 17 miljoen kun je misschien wel een paar panden renoveren, maar dan heb je nog geen Carifesta. Dit alleen al is genoeg om te weten dat Graanoogst nooit maar dan ook nooit directeur van Staatsolie mag worden. Het is voor iedereen beter dat hij als zaakgelastigde naar China wordt verbannen. Wél blijven we nog uitkijken naar een concreet plan met bijbehorende begroting.

Ben Mitrasingh, het ‘enfant terrible’ van de Surinaamse cultuur

Niet verrassend kwam vandaag het eeuwige ‘enfant terrible’ van de Surinaamse cultuur, Benjamin S. Mitrasingh, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Stichting Cultuureducatie, met ditmaal niet onterechte kritiek. Hij is echter de verpersoonlijking van de Surinaamse onmacht om iets te doen met onze cultuur. Zijn stichting, de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES) en de Stichting Monumenten Zorg Suriname (SMZS) en wellicht nog een paar goedbedoelde stichtingen, zijn allemaal papieren tijgers die nog te schor zijn om in de marge te blaffen. In dit licht bezien verdient het nog bewondering dat Mitrasingh überhaupt nog blaft, alhoewel, daarvoor kennen we onze Ben. Cultuur klinkt goed, maar verkoopt niet!

Benjamin S. Mitrasingh

Mitrasingh wijst er terecht op dat de 8e in 2003 in Suriname gehouden Carifesta –die overigens minder dan de helft van SRD 17 miljoen heeft gekost– géén goed plan en géén goede begroting had, zodat de beleidsmakers ook niets hebben kunnen evalueren. Zónder een plan en zónder een degelijke begroting, aldus Mitrasingh, zeggen ze nu al dat Carifesta 2013 SRD 17 miljoen gaat kosten. Maar sinds mensenheugenis kijkt de doorsnee Surinamer naar een triest cultuurbeleid met verkrotte monumenten, geen nationaal museum, geen conservatorium, geen dansschool en ook geen respectabele kunstacademie. Helaas heeft Mitrasingh in zijn eerdere functie van Directeur Cultuur daarin ook niet enige verandering kunnen brengen.

Afgelopen Carifesta’s economisch niet duurzaam

door Claudine Saaki

Paramaribo – Carifesta, zoals het tot nu toe is georganiseerd, beantwoordt niet meer aan de doelstellingen. Het festival is economisch niet duurzaam en heeft geen ontwikkeling gebracht in onder meer kunst en cultuur in het Caribisch Gebied. Voorts is de Caricom-gemeenschap niet dichter naar elkaar toe gegroeid. “Tot deze conclusie zijn cultuurdirecteuren van de Caricom-landen gekomen na evaluatie van de afgelopen tien Carifesta’s”, zegt Stanley Sidoel, directeur Cultuur op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in gesprek met de Ware Tijd.

 

Strategisch plan
De directeuren waren eerder deze maand in het land. Volgens Sidoel hebben verschillende Caribische landen, die de voorgaande jaren waren belast met de organisatie, gefaald om het festival tot een succesvol evenement te maken. “Het werd eentonig, mensen geloofden er niet meer in.” Om deze neergang te stoppen en problemen structureel aan te pakken, hebben de Cultuurdirecteuren in 2004 een draft ‘Carifesta strategisch plan’ opgesteld, dat intussen is goedgekeurd door de Caricom-staatshoofden. Het plan voorziet in de installatie van een taskforce die de leiding heeft in de implementatie ervan. Deze aanpak die binnenkort daadwerkelijk van start gaat, moet ertoe leiden dat de Caricom-gemeenschap opnieuw geloof krijgt in Carifesta. Het evenement, dat sinds 1972 wordt georganiseerd, heeft onder meer als doel door middel van kunst en cultuur de Caribische eenheid te etaleren en het Caribisch Gebied positief te presenteren aan de wereld.

Transformatie
De organisatie van het festival is in 2013 in handen van Suriname. Het thema is dan‘Culture for development’. In 2003 was Suriname al voor het eerst de gastheer. Sidoel heeft de prevoorbereiding van het komende festival in handen. “We willen transformeren van een traditioneel concept naar een economisch, vatbaar en duurzaam evenement.” Het concept moet dan vooral inspirerend en innovatief zijn. “De kunst- en culturele sector moeten Carifesta een boost geven. Het moet een algemeen educatieve waarde hebben. Het is ook de bedoeling dat mensen door dit festival gaan beseffen wat voor waarde kunst en cultuur heeft”, zegt Sidoel. Hij hoopt dat er met de implementatie van het strategisch plan de elfde Carifesta in Suriname een succes wordt. Hij is zich ervan bewust dat daarvoor alle expertise uit de kast gehaald moet worden. Het raamwerk van dit plan, inclusief de nieuwe aspecten die Suriname eraan zal toevoegen, is al goedgekeurd. Het document met bijbehorend rapport wordt volgend jaar overhandigd aan president Bouterse. Die zal, zegt Sidoel, een managementteam installeren die de verdere details van het festival uitwerken.

Sidoel: “Het gaat erom dat Suriname deze keer zal tonen wat het allemaal te bieden heeft, dat wij het groots kunnen aanpakken en succesvol kunnen zijn.” Met het oog op de economische aspecten concludeert de cultuur-directeur dat Suriname veel potentie heeft. De ‘waarde’ van het land ziet hij niet alleen in de diverse artiesten, maar onder meer ook in de historische binnenstad die in al zijn facetten zal worden gepresenteerd aan de toeristen en de doorsnee bezoeker. Op programma staan voorts grote concerten waarvoor bekende artiesten lokaal en uit de regio gecontracteerd zullen worden. “Bij Carifesta gaat het eigenlijk om het beste van het beste te showen. Het is tevens een promotie van de culturele industrie, dus willen wij dit duidelijk naar voren brengen”, zegt Sidoel. De cultuur- ministers en de cultuur-directeuren worden tussen januari en maart op de hoogte gehouden van de implementatie van het strategisch plan.

Uitzendrechten
Het komende festival duurt tien dagen, verdeeld over twee weekenden. Andere onderdelen, naast de grote openings- en sluitingsceremonie, zijn activiteiten voor beeldende kunst en een ‘grand market’. De kosten zijn geraamd op minimaal SRD 15 miljoen. Sidoel was secretaris-generaal van Carifesta 2003 en heeft ervaring met de organisatie. Voor het komende festival heeft hij onder meer de accommodatie van de artiesten in beeld gebracht en de veiligheidsmaatregelen uitgewerkt. Over de uitzendrechten voor het festival wordt intussen gebrainstormd. Volgens Sidoel kan Suriname de buitenwereld beter bereiken als de beelden via de Caribische televisie stations worden uitgezonden naar de rest van de wereld. De beslissing over dit aspect wordt genomen door het nog in te stellen managementteam.

[uit de Ware Tijd, 16/12/2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter