blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Carifesta

door Karin Lachmising
‘Als we echt Caribisch zijn, moeten we onze eigen omgeving dan niet beter leren waarderen?’, vraagt Karin Lachmising zich af.
Billboards in Paramaribo en langs de verbindingsweg van het vliegveld Zanderij naar de hoofdstad kondigden het al weken van tevoren aan: Suriname is het gastland voor Carifesta XI. Deze maand zijn we beland in zichtbare Caribische sferen dankzij dit elfde festival of creative arts. Een evenement dat de verbondenheid van de regio door middel van kunst tentoonstelt, althans dat is een van de vele doelen. Zullen deze twee weken vol vibes ons bewustzijn vergroten over de hechte connecties tussen de Caribische landen, of worden we slechts meegesleept in een tijdelijk enthousiasme van ons ‘Caribisch’-zijn om daarna weer terug te keren naar de dingen van de dag die ons eerder dichter bij Nederland, Amerika en zelfs China brengen, dan bij een eiland enkele honderden kilometers voor onze kust?
 
Space in the Caribbean ‘Space’
Die vraag werd ook gesteld op de multidisciplinaire conferentie van de Associatie voor Caribische Studies in Grenada. Suriname kan zich, net als de wereld buiten onze regio, vaak moeilijk het imago van een Caribisch land aanmeten. Want wie denkt eraan Suriname als het over witte stranden, blauwwater en beach life gaat? Ook wij zelf lijken dit uiterlijke toeristische imago te verwarren met de onderliggende verbinding, die er wel degelijk is. Juist daarom kan een kunst- en cultuuruitwisseling misschien wel van betekenis zijn. Carifesta kan ruimte bieden aan artiesten die hun beleving van de samenleving uiten op podia, in kunsthallen, ballrooms en meer. Een samenzijn dat een gezonde dialoog over onze eigen ontwikkeling tot stand kan brengen. In de openingsspeech van Eudine Barriteau op de conferentie in Grenada werd dit samenzijn een ‘ruimte van creatieve coalities ’genoemd. De professor in Gender and Public Policy aan de University of the West Indies te Barbados gaf in een zeer wervelende toespraak weer, dat zij als uitgesproken gender-voorvechtster ervaren heeft dat ‘je case’ niet binnenskamers bij gelijkgezinden mag blijven. Haar zaak, een betere positie voor vrouwen, bereik je niet door mogelijke oplossingen in eigen groep te laten circuleren. Je moet die ruimte vergroten, jouw visie en jouw aanpak onder de aandacht brengen buiten jouw groep. Onze indigenous frameworks, de structuren van onze samenleving, moeten meegenomen worden in de internationale discussies over de ontwikkeling van ons gebied. We zijn hier niet alleen om te kijken en naar elkaar en te luisteren, niet alleen om ons gebied te bestuderen, maar om alles wat hier tot stand komt ook naar de tafels te brengen waar de besluiten worden genomen over onze regio, over onze gebieden en over ons eigen vorm van leven. Het woordje ‘space’ werd ongewild en onbedoeld de rode draad van de conferentie.
Invloed
Ruimte bleek in verschillende presentaties overal voor nodig. Er zijn magazines nodig die ‘space’, dus ruimte creëren voor uitwisseling van creatieve ideeën. Zoals het Caribisch kunsttijdschrift ARC. Er zijn pleinen nodig waar de massa bijeen kan komen, terwijl die bijvoorbeeld in Puerto Rico in beslag worden genomen door gebouwen, waardoor letterlijk ruimte ontbreekt. Tijdens de presentaties bleek ruimte een oplossing voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken .In de vele jaren dat we als Caribische gemeenschap zowel in de kunst als op andereo ntwikkelingsgebieden bij elkaar komen, werd de regio vooral gebruikt als onderzoeksmateriaal, podium, tentoonstellingsruimte of tijdelijk verblijf. Op de conferentie leek het echter alsof een ieder tijdens de voorbereiding van zijn presentatie stil was blijven staan bij het toekennen van waarde aan het léven in de Caribbean. De aandacht was verschoven van de gedachte ‘wij hebben oplossingen nodig’ naar een andere invulling van de ‘idee’ ontwikkeling. Filmmaker Miguel Coyala geeft in zijn film Memorias de desarello (Herinneringen aan onderontwikkeling) een indringend en confronterend beeld van hoe ‘ideeën’ en concepten verward raken wanneer deze ‘geplakt’ worden in een andere omgeving. Zijn film vertelt het verhaal van een intellectueel die na de Cubaanse revolutie denkt in de Verenigde Staten een nieuw leven, ver van onderontwikkeling, op te bouwen. De collageachtige manier van filmen versterkt de boodschap van de vervreemding die je voelt wanneer jouw wereldbeeld niet meer klopt met de omgeving waarin je leeft. In mijn eigen presentatie bracht ik de connectie van mens en omgeving naar voren, de invloed daarvan op onze kennis en ervaring en welke plek deze kennis inneemt binnen het denken over ontwikkeling en het aandragen van oplossingen.
Ditzelfde onderwerp werd aangesneden in een paneldiscussie over ontwikkeling in het Caribisch gebied met de uit Puerto Rico afkomstige José Buscaglia Salgado en de zeer gepassioneerde spreker Tyehimba Salandy uit Trinidad. Ze stelden: ‘We moeten kritisch zijn wanneer we praten over ontwikkeling en de begrippen die we daarbij klakkeloos overnemen, want te vaak merken we dat de realiteit genegeerd wordt.’ In onze regio zitten we in een gecompliceerde ruimte, zou je kunnen zeggen. De ruimte wordt bepaald door dominante ontwikkelingsvisies die geen rekeninghouden met onze realiteit: met onze jongeren die in Europa of de Verenigde Staten studeren, onze omgevingservaring en traditionele kennis. Het Caribisch gebied kent een andere benadering van duurzame ontwikkeling dan het Westen. Daar is de discussie over duurzame ontwikkeling ontstaan vanuit rampen die hebben plaatsgevonden. In het Westen is het een ideologie die voorschrijft hoe de wereld eruit zou moeten zien, in plaats van een idee, een set mogelijke stappen die vanuit de werkelijkheid genomen kunnen worden. Als wij ontwikkeling als een idee benaderen, vraagt het van ons vooral een kritische houding ten opzichte van strategieën die de kennis en ervaring vanuit de regio negeren.
In een discussie na de presentatie over dit onderwerp werd de kritische vraag gesteld in hoeverre wij daartoe in staat zijn, als wij ons richten op het vieren en tentoonstellen wat we hebben, zonder een podium te creëren voor kritisch gedachtegoed dat zal leiden tot een model van aanpak voor ‘life in the Caribbean’.
Kritische massa
We hebben meer media in het Caribisch gebied nodig die een visie uitdragen, een podium biede nvoor de verhalen en ervaringen van eigen bodem, onze kennis vergroten over onszelf, wat bij ons speelt, door ons gemaakt wordt, onze aanpak, onze ideeën. Publicaties die een kritische massa kweken en ruimte bieden voor het uitwisselen van kennis. Omdat nagenoeg alle Caribische landen in dezelfde fase van ontwikkeling zijn en daarbij verreweg dezelfde uitdagingen een rol spelen ,kan het Caribisch platform een inspiratiebronzijn voor een succesvolle ontwikkeling van ons gebied. Onderwerpen als natievorming, identiteit, klimaatverandering, gemeenschapsontwikkeling, duurzame ontwikkeling, kunst, cultuur, literatuur en ga zo maar door, kunnen daar heel anders benaderd worden. We bewegen ons dan in een ruimte van gelijkwaardige discussies en vergelijkbare oplossingen in plaats van de exotische ruimte die ons te vaak toebedeeld wordt. Misschien moeten we leren waarderen wat onze omgeving ons biedt, kijken naar onszelf in plaats van buiten onszelf, leren oog te hebben voor wat nodig is in de omgeving waarin wijzelf leven.
De publicatie Ster in de stad, behorende bij de gelijknamige tentoonstelling over Bombay van het kindermuseum Villa Zapakara, is een goed voorbeeld van het respecteren en waarderen van je omgeving. Geen boekje over hoe zielig de inwoners van Bombay zijn, zoals je zou denken bij een tentoonstelling over een miljoenenstad met meer dan honderd sloppenwijken, maar een boek over de verhalen, ervaringen en capaciteiten van mensen binnen de context van hun eigen omgeving. Het definiëren van onze capaciteiten betekent het plaatsen van de voor anderen vaak onbekende ervaringen in het grote rgeheel. Een plek waar je geen vreemde bent en je land niet constant vraagtekens oproept.
Tijdens de conferentie was mijn Amazoneregenwoud net zo gewoon als het witte strand met palmbomen. Dat kan ik niet kan zeggen wanneer ik met studenten in dialoog ga op de campus van de Universiteit van Amsterdam of op andere Europese podia. Op de campus van St. George’s University te Grenada vervalt het vreemde van het zogenaamd exotische. Voor de regio is het alleen daarom al belangrijk om in deze space aanwezig te zijn. Het valt op dat onze diaspora in vergelijking met die van andere Caribische landen nog weinig bijdraagt aan de discussies over ontwikkeling in samenhang met de plek waar wij werken, wonen en leven. En gezien het grote aantal goed opgeleide Surinamers in diaspora, zou het helpen om wat meer de vruchten te proeven van deze intellectual cruising, het reizende Surinaams intellect. Carifesta zal misschien in staat zijn om voor even de aandacht te vestigen op de samenhang tussen Suriname en het Caribisch gebied, hopelijk los van een exotisch karakter en met meer aandacht voor de inzichten die achter de creaties van dit festival liggen. Of we vervolgens die Caribische ruimte ook daadwerkelijk kunnen bereiken om de creatieve coalities aan te gaan, zal afhangen van de vruchten van deze ‘creatieve en intellectuele Caribbean cruising’.
Schrijver en publicist Karin Lachmising opereert in het maatschappelijk middenveld als ‘communicatiestrateeg met een filosofische inslag’.
[uit Parbode, 1 augustus 2013]

Carifesta huisstijl niet adequaat nageleefd

door Donovan Mijnals

 
Host Country Management Comittee voorzitter Ivan Graanoogst overhandigt bij de officiële presentatie van de Carifesta website, song en logo, een tas met het logo aan toenmalig minister Shirley Sitaldin. Volgens ontwerpster Henna Brunnings mag het lettertype niet afwijken van de richtlijnen.
 
Paramaribo – Roy Dhanradj laat zich er uitermate voorzichtig over uit, maar de Carifesta huisstijl wordt niet geëerbiedigd. Het logo en de huisstijl werden in oktober met veel fanfare gepresenteerd aan het publiek.
Daarnaast kwam er ook een handboek met richtlijnen hoe het Carifesta beeldmerk gepresenteerd moet worden. Maar bij verschillende reclameborden en banners die nu de ronde doen wordt daarvan afgeweken. “Laten we het erop houden dat het een stukje creativiteit is van de mensen die bezig zijn met communicatie”, houdt artistiek coördinator Dhanradj zich op de vlakte.
Verschillende gezichten
“Het is zeer lastig, maar ik zeg er meteen bij dat sinds ik huisstijlen maak er in Suriname geen enkele instantie is die zich eraan houdt”, reageert ontwerper Henna Brunings. In het geval van Carifesta worden vooral met het logo en het lettertype fouten gemaakt. “Je ontwerpt een huisstijl voor je gezicht naar buiten. Als je je er niet aan houdt, vraagt men zich af of er verschillende festivals zijn.” Haar klachten daarover zijn niet aan dovemansoren gericht. Ze benadrukt dat wanneer ze op de fouten wijst er meteen werk van wordt gemaakt, maar het is onmogelijk om overal tegelijk te zijn. Voor de rechter slepen ziet ze niet als oplossing. “Dan zou je meer tijd in de rechtszaal moeten doorbrengen dan ergens anders”, lacht ze zuur.
Henna Brunings
Drie procent twijfel
Een andere reden dat fouten niet tijdig worden opgemerkt is dat de Carifesta-leiding de handen vol heeft aan de organisatie. “Als meneer Graanoogst zegt dat er tot op de dag van de opening veranderingen zullen zijn, is hij zelfs heel optimistisch”, schetst Dhanradj een beeld. Er moet namelijk ook rekening worden gehouden met landen die uit het niets plotseling willen participeren. “Wat doe je ermee; jaag je ze weg of ontvang je ze met open armen? Sommige groepen zijn ronduit heel opdringerig en bivakkeren voor je deur totdat ze een plek hebben om op te treden.”
Toch durft Dhanradj wel te stellen dat meer dan 90 procent van het festivalprogramma vaststaat. “Ik denk dat als we in verhouding over twijfelgevallen zouden spreken, dat we ergens rond de drie tot vijf procent zitten.
[uit de Ware Tijd, 06/08/2013]

Carifesta Baithak Gana slaat brug tussen generaties

door Tascha Samuel


Paramaribo – Met haarzuivere stem laat Kries Ramkhelawan horen dat er verschillende soorten Baithak Gana zijn. Hij begeleidt zichzelf daarbij kundig op de harmonium. Als hij dan de Afro Surinaamse Michel Eind (74), ten tonele voert, die in zuiver Sarnami enkele Baithak Chutney liederen laat horen, is het duidelijk wat Ramkhelawan wil. Baitak Gana gebruiken om jong en oud samen te brengen op 24 augustus tijdens de Grand Cutural Market op het KKF terrein tijdens de Baithak Chutney Dag.
Er wordt heel hard geoefend om de juiste harmonie te vinden tussen de verschillende muziekstijlen die eigenlijk niet op elkaar lijken. Maar het klinkt prachtig, belooft auteur Kries Ramkhelawan. Foto: coll. Carifesta Suriname Contingent.
Living Legends
Ramkelawan is heel enthousiast over de mogelijkheid die hij heeft gekregen om zijn filosofie uit te dragen. Waar hij zich namelijk al jaren sterk voor maakt via zijn stichting Saathi (vrienden onder elkaar), is het gebruik van de Living Legends. “In Trinidad wordt het talent van deze mensen geaccommodeerd. Mensen als Eind of oud politie-muzikant Lalpersad ‘Bongo Lal’ Thakoer, hebben veel kennis in huis.” De artiest meent dat deze kennis verloren gaat. Zoals uitgezet door het Carifesta comité, zullen er veel jongeren deelnemen. “Maar van wie moeten ze het leren?” vraagt de artiest zich af. Daarom is het programma een uitgebalanceerd geheel van jonge en oudere baithak gana musici en zangers op 24 augustus.
Kries Ramkhelawan

 

Eigen identiteit
“Ik ben de mening toegedaan dat je moet veredelen wat je hebt en er een eigen draai aan moet geven.” Ramkhelawan meent dat de Surinaams Hindostaanse dansers en choreografen zich meer moeten inzetten om choreografieën te maken op Surinaams Hindostaanse muziek. “Ik ben geschoold in vele vormen van de Indiase muziek. Maar door het me eigen te maken geef ik er een eigen identiteit aan. Het is Surinaams,” meent hij resoluut. Hij is daarom heel blij met dansers als Hans Bhawan met wie hij samenwerkt die durven om andersoortige choreografieën te maken zonder de typische Bharat Natyam of Kathak-bewegingen.
Dhapla

 

Masala
Op 24 augustus start om 10 uur de inloop, waarbij de gasten verwelkomt worden door onder meer de meisjesgroep Taaza Angels uit Nickerie en een dhapla speler. “De dhapla is in Trinidad en Guyana niet eens bekend”, benadrukt de artiest het unieke karakter van deze dag. Daarna zullen vrouwen in traditionele kleding curry gerechten – hier beter bekend als masala – bereiden. Op het centraal podium zal er intussen Baithak Gana gespeeld worden door jongeren. Hans Bhawan heeft een speciaal stuk gemaakt op het Dhrupat-nummer dat Ramkelawan heeft geschreven. “Het is een klassiek religieuze baithak die van langzaam naar snel gaat. De muziekkunstenaar heeft zich erg uitgeleefd met eigen creatie de Bai Sa Bingi-Jam. “Het is een mix van Sambura, Naya Bhingi van de rasta’s en baithak-muziek. Het is een harmonische en uitgebalanceerde versmelting van verschillende stijlen.”
[uit de Ware Tijd, 02/08/2013]

Carifesta Nieuws

De pre-Carifesta show op het Onafhankelijkheidsplein heeft aardig wat mensen op de been gebracht.  Nu is het wachten op de echte opening. Intussen wordt er steeds meer informatie vrijgegeven aan de pers. Zo is de preprogrammering al uit. De meeste activiteiten van Literary Arts vinden plaats op de Grand Market op het KKF-terrein. Het publiek kan daar van 17 tot en met 24 augustus van 10.00u ’s morgens tot 23.00u ’s avonds terecht, o.a. voor het kopen en bezichtigen van boeken. Book Business Meetings en Master Classes vinden in de middaguren plaats. Ook deze zijn open voor het publiek. Elke dag zijn er voordrachten van schrijvers, dichters, rappers etc, die ook via de radio zullen worden uitgezonden. Naast de activiteiten op de Grand Cultural Market is er ook een apart storytellersprogramma.  De landen die meedoen aan de literaire onderdelen op de Grand market zijn Guyana, Belize, Trinidad and Tobago, Barbados, St. Kitts and Nevis, Cuba, St Lucia en Suriname. Op de website van S’77 is aangegeven hoe schrijvers en anderen die bij het literaire veld betrokken zijn, kunnen deelnemen aan het Carifestaprogramma.

[Mededeling Schrijversgroep ’77]

Literaire deelname aan Carifesta XI

Suriname doet als land ook mee met Carifesta. Een van de onderdelen is Literary Art. Er participeren ongeveer 10 landen in dit onderdeel, waaronder Suriname. Surinaamse literaire artiesten kunnen dus  ook deelnemen aan Carifesta.  Registratie voor deelname aan de onderstaande activiteiten kan bij Jeffrey Quartier (email: j_quartier@yahoo.com / tel 8584388) (m.u.v. Book Business)

Sombra en Charles Chang
Daily readings: Schrijvers en dichters/rappers kunnen zich opgeven om voor te lezen / dragen uit hun eigen werk of uit werk van andere Surinaamse schrijvers. Van 17 augustus tot en met 24 augustus wordt er in de ochtenduren voorgelezen voor kinderen. Van 19 – 24 augustus wordt er in de vooravond voorgelezen voor volwassenen. Alle deelnemers zijn verplicht hun teksten  te oefenen. De oefentijden zullen nader worden bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat de readings worden opgenomen en via de radio uitgezonden. Lokatie: Zaal 2 of 4 in de hal van de Kamer van Koophandel.
Bookfair expo/sales: Schrijvers kunnen hun boeken laten exposeren en/of verkopen. Gaarne de titels opgeven welke boeken u geëxposeerd/verkocht wilt hebben. De bookfair is in de hal van de Kamer van Koophandel en maakt deel uit van de Grand Market.
Bookfair standbemensing: Schrijvers en andere geïnteresseerden kunnen zich ook opgeven om de stands te bemensen. Hiervoor is een vergoeding op de begroting geplaatst. De Grand Market is open van 17 – 25 augustus en wel van 10.00 – 23.00u.
Bookfair kinderhoek: Op de bookfair zal een kinderhoek worden ingericht waar spontaan mag worden voorgelezen of verteld.
Michael Slory met een dame waarvan zijn bril scheefzakt. Foto @ Hijn Bijnen
Bookbusiness Meetings: Op maandag 19 en dinsdag 20 augustus zijn er van 14.00 – 18.00u book business presentaties. Hier kunnen uitgeverijen (ook self-publishers en stichtingen), boekverkopers, drukkerijen, grafische vormgevers, vertaalbureaus, illustratoren en individuele auteurs  hun diensten/producten presenteren gedurende 15-30 minuten. Het gaat met name om uw mogelijkheden en wensen tot internationale samenwerking. De presentaties moeten in het Engels. De meetings zijn in zaal 2 van de hal van de kamer van Koophandel. Registratie kan via email (ismene.krishnadath@gmail.com). Via dit emailadres kunt u ook verdere informatie krijgen. Bellen is ook mogelijk op de telefoonnummers: 8784120 / 520513 / 8912005.
Master classes: Er zijn drie masterclasses gescheduled in zaal 2 van de hal van de Kamer van Koophandel. De masterclasses worden in de middaguren verzorgd door Surinaamse en buitenlandse master writers. Schrijvers en anderen geïnteresseerden zijn vrij om de master classes bij te wonen.
[Mededeling van Schrijversgroep ’77]

Suriname pakt groots uit tijdens Carifesta XI

door Tascha Samuel

Paramaribo – Suriname mag rekenen op gasten uit minimaal 26 landen die zich formeel hebben opgegeven voor deelname aan Carifesta. Dat aantal kan oplopen tot meer dan dertig landen, maar wie zich aanmeldt nadat de programmering is afgesloten, zal genoegen moeten nemen met wat beschikbaar is.
NAKS voorzitter Siegmien Staphorts, is de managementleider van het Surinaams contingent. Ze gaf aan dat de jeugd heel erg betrokken is bij de uitvoering en presentaties op Carifesta. Foto © Irvin Ngariman
Dit gaf Ivan Graanoogst voorzitter van het Host Country Management Comité (HCMC) gisteren aan, in het Carifesta-hoofdkantoor, tijdens de eerste formele press briefing. Siegmien Staphorst, leidster van het Surinaams team, gaf aan dat Suriname niet alleen organiseert, maar ook zal meedoen met de reguliere segmenten en zelfs ook extra shows heeft gepland.
Grootse openingsact
Vanuit Suriname zal er dus veel gepresenteerd worden. Er zijn zeventien theaterproducties in de maak evenals twintig dansproducties die op diverse podia te zien zullen zijn. Het Surinaams team staat onder leiding van Staphorst, onderdirecteur Administratieve Diensten Cultuur Lucien Dubouis en musicus/cultuurkenner Kries Ramkelawan. Daarnaast is er een creatief artistiek team bestaande uit Dwight Warsokromo (theater en dans), Tolin Alexander (theatermaker, regisseur) en Tanuya Manicham (theater, dans en regisseur). Dit team bereidt een grootse openingsact voor.
Mega vuurwerkshow
Door het ontbreken van voldoende informatie over de artiesten die komen, kan Graanoogst pas over twee weken een tentatief programma presenteren. “Wat zeker is, is de opening en closing. Er wordt nu een spectaculaire mega vuurwerkshow gemaakt in China en wel op muziek die wij hebben opgestuurd. Daarvoor komen specialisten uit China.” [Bedoeld is: om het vuurwerk af te steken – red. CU] Om de kosten te drukken is daarvoor bij de Chinese gemeenschap naar sponsoring gezocht. Voor de openingsact worden ook een paar honderden kinderen getraind om middels ritmische gymnastiek een gymnastrade te doen. Die training geschiedt onder leiding van Cubaanse specialisten. “We willen dat jongeren de kans krijgen zich te profileren. Elke presentatie zal voor tenminste 35 procent uit jongeren bestaan”, licht Staphorst toe. Voor de opening van de Youth Village wordt nu met dj Chuckie gewerkt aan een knallende opening.
Denise Jannah en Raj Mohan
Knallende opening
Suriname heeft ook een groot kunstsamenwerkingsproject in petto. Er zal aandacht besteed worden aan de nalatenschap van Lieve Hugo en door Surinamers uit Nederland [wat dit betekent is onduidelijk – red. CU]. Terwijl er ook onderhandeld wordt om mensen als Denise Jannah, Ronald Snijder en Raj Mohan in het land te hebben voor het festival.
[uit de Ware Tijd, 13/07/2013]

Carifesta: Literary Arts

Literary Arts is een belangrijk onderdeel in het Carifestagebeuren. De coördinatie ervan is in handen van Sylvana Dankerlui van Schrijversgroep ’77. Zij geeft leiding aan verschillende subcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor o.a. de bookfair, dagelijkse readings, presentaties over de mogelijkheden van de boekenindustrie in de verschillende Caribische landen, masterwriters, deelname van schrijvers aan talkshows. De activiteiten vinden plaats in de hal van de Kamer van Koophandel en zijn deel van de Grand Market, een van de meest succesvolle onderdelen van Carifesta. De coördinatie van Literatuur/Surinaams contingent is momenteel in handen van Jeffrey Quartier. Rappa is belast met de Daily Readings, Ismene Krishnadath zorgt voor het onderdeel bookbusiness en Roy Veldbloem gaat over de bookfair.

Carifesta begint op 16 augustus en duurt tot 25 augustus.

Kunstenaars luiden jubileumvieringen en Carifesta in

Kinderen van scholen in de omgeving van het Directoraat Cultuur onthullen het billboard genaamd ‘Culturu fu mi nanga yu’ op het terrein van het Directoraat. Kunstenaars van de Nola Hatterman Art Academy willen hiermee hun bijdrage leveren aan de stadsverfraaiing. (Foto: Stefano Tull)
door Tascha Samuel
Paramaribo – Met de onthulling van een enorm billboard getiteld,’Culturu fu mi nanga yu’, willen de kunstenaars van de Nola Hatterman Art Academy hun bijdrage leveren aan stadsverfraaiing. Het project is een idee van kunstenaar George Struikelblok. Het initiatief valt in het kader van de jubileumviering van de Hindostaanse en Chinese Immigratie alsook van Keti Koti.”Het is een weergave van de Surinaamse samenleving, flora en fauna en bekende gebouwen. Het is een uiting van de vele dingen die we delen zoals muziek, dans, culinaire tradities, klederdrachten en nog veel meer”, legt Struikelblok uit. Ruim elf kunstenaars onder leiding van Sunil Puljhun en Kenneth Flijders hebben aan de bilboard gewerkt.
Het reuze ‘schilderij’ is volgens Struikelblok niet alleen een teken van eenheid, maar ook een geste vanuit de kunstenaarswereld naar Carifesta toe. Het festival staat gepland voor augustus. “We zijn gastland en dan moeten we ons beste beentje voortzetten.” Struikelblok hoopt dat de gasten de warmte zullen voelen van het immense kunstwerk dat 7.32 bij 2.44 meter groot is. Het is onthuld tijdens de festiviteiten op het Directoraat Cultuur in verband met de herdenking van de Hindostaanse Immigratie op 5 juni.
Pulawri’s en bara’s zijn gebakken op het terrein, Mehendi geplaatst op armen van aanwezigen en een sari-drapeercurus is verzorgd, als onderdeel van de dag. Op het podium presenteerden Hans Bhawan en zijn leerlingen Indiase dans. De Peruaanse Dario Vasquez verbaasde met zijn voordracht van ‘Kuch Kuch hota he’ op de panfluit en gitaar. Maar de knaller was een groep dansers van het directoraat cultuur zelf. Kinderen van diverse scholen uit de buurt genoten zichtbaar van de presentaties.
[uit de Ware Tijd, 01/06/2013]
Commentaar red. CU: Mooi! Maar waarom een knots van een spelfout in het Sranantongo?

Carifesta XI moet kunst- en cultuurbranche versterken

door Hugo den Boer

Paramaribo – Carifesta XI wordt door president Bouterse gebruikt om de Surinaamse kunst en cultuurbranche naar ee hoger niveau te tillen, waardoor meer mensen er hun brood mee kunnen verdienen. De organisatie van het evenement wordt daarom gecoördineerd vanuit het Kabinet van de President.
Dc Sondrejoe en kunstenaars Marcel Pinas en Gerrit Barron tijdens de installatie van de Carifesta subcommissie Marowijne. Foto © Hugo den Boer
Dat zei Humphrey Hasarat, secretaris van het Carifesta Hosting Comité, bij de installatie van de Carifesta subcommissie Marowijne. In de subcommissie Marowijne zitten de gerenommeerde kunstenaars Marcel Pinas en Gerrit Barron. Verder ook vertegenwoordigers van de Marron, Javaanse en Inheemse gemeenschap. Wat Carifesta eind augustus in Marowijne speciaal gaat maken, wil ondervoorzitter Pinas nog niet prijsgeven.

 

Hasrat benadrukte dat Carifesta niet slechts een toevallig cultureel feestje is, maar vooral het startpunt voor verdere ontwikkeling van de kunst en cultuur in Suriname. “Het thema luidt ‘Culture for development’. Carifesta XI moet iets tastbaars achterlaten, zoals organisatievermogen, samenwerkingsverbanden en gebouwen.” Voor duurzame capaciteitsopbouw in de cultuurbranche en de toerismesector worden er trainingen verzorgd.
[uit de Ware Tijd, 27/03/2013]

Inheemsen ontvangen CELAC-deelnemers

Een Inheemse culturele groep geeft donderdag cultuurministers van landen in Latijns-Amerika en het Caribisch een warme ontvangst bij aankomst in Royal Torarica in Paramaribo voor de eerste CELAC-vergadering. De kennismaking met de Surinaamse cultuur werd dezelfde avond voortgezet bij de officiële regionale aftrap van de 11e editie van het Caribisch festival (Carifesta XI) dat in augustus in Suriname wordt gehouden. President Desire Bouterse verrichte de launch op het terrein van zijn kabinet met minipresentaties van verschillende aspecten uit de Surinaamse cultuur.

[van Waterkant.Net, 17-3-2013]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter