blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Caraiben

Caribbean Research Programme Chair Assigned to Francio Guadeloupe

Former University of St. Martin (USM) president Dr. Francio Guadeloupe has become one of the two recipients of the Dutch Research Council (NWO) grants assigned to the Caribbean part of the Dutch Kingdom and will serve as research programme chair, based at USM for the next five years. The announcement was made on Thursday, 7 January by Dutch Minister of Education, Culture and Science Ms. Ingrid van Engelshoven at the annual four-country consultation meetings for the Dutch Caribbean.

read on…

The Things of Others: Ethnographies, Histories, and Other Artefacts

The Things of Others: Ethnographies, Histories, and Other Artefacts deals with the things mainly, but not only, mobilized by anthropologists in order to produce knowledge about the African American, the Afro-Brazilian and the Afro-Cuban during the 1930s.

read on…

Caribische leiders gaan voor hechtere banden met Afrika

Het is tijd voor het Caribisch Gebied en Afrika om op alle positieve en constructieve manieren opnieuw contact te maken en samen te komen als leden van een gezin. Met dit doel voor ogen worden er voorbereidingen getroffen om binnen een jaar een top van regeringsleiders van de Caricom en de Afrikaanse Unie te organiseren. read on…

Ketens en banden

door Hilde Neus

De titel van het prachtig uitgegeven boek Ketens en banden, zowel voor op de koffietafel als ter informatieverschaffing, is bijzonder goed gekozen. Eveline Sint Nicolaas, de auteur, beschouwt de slavernij (ketens) maar ook de verhouding met de voormalige kolonisator (banden). Het boek beslaat een lange periode, van de zoektocht naar de nieuwe wereld met de komst van Columbus, die vruchten afwierp tot buiten Suriname (zoals Brazilië waar vanaf 1621 op gevaren werd), tot aan de onafhankelijkheid. read on…

Nee nee, zo hoort een vrouw dat niet te zeggen!

door Berthold van Maris

“Het Island Carib is een inheemse taal die ooit gesproken werd op de Bovenwindse Eilanden in het Caribisch Gebied. [Peter] Bakker: „Meer dan duizend jaar geleden werden die eilanden gekoloniseerd door Arawaks. Later, een paar eeuwen voordat Columbus arriveerde, hebben Carib-krijgers, waarschijnlijk vanuit Suriname of Frans-Guyana, die eilanden veroverd. read on…

Een cocolishi als metafoor

Lezing door Wim Rutgers over de literatuur van de ABC-eilanden

Een cocolishi als metafoor geeft een overzicht van tweehonderd jaar poeticale ontwikkeling van de ABC-eilanden, van Eurocentrisme naar eigenheid, van imitatie naar creatie. read on…

La Vieja Providencia y Santa Catalina. Visiones de unas islas en El Caribe

La escritora Lina María Diez Bermúdez lanzó su libro La Vieja Providencia y Santa Catalina. Visiones de unas islas en El Caribe. read on…

Erfgoed Penards aanzet tot Kari’na cultuurbehoud

De informatie in de eeuwenoude manuscripten van de Penard-broers over de Kari’na Inheemsen is niet nieuw! “Omdat de informatie is vastgelegd, lijkt het nieuw”, zegt Kari’na cultuurkenner Ricardo Pané. Eeuwen na Columbus, hebben wij onze cultuur nog overleefd. Wij (be)leven die elke dag. We drinken pepre watra en dansen de sambura. En toch, de manuscripten zijn onbeschrijfelijk waardevol. “Die behoren allemaal tot het immaterieel erfgoed.” read on…

Lezingenmiddag ‘Democratie en ‘rule of law’ in Indonesië en de Nederlandse Cariben: Intenties en praktijk’

Het bestuur van de Vereniging KITLV nodigt u van harte uit voor de lezingenmiddag ‘Democratie en ‘rule of law’ in Indonesië en de Nederlandse Cariben: Intenties en praktijk’ op 22 april. Tijdens deze middag zijn verschillende onderzoekers aan het woord. read on…

Waarde en waardigheid (6)

door Willem van Lit

Dit is deel 6 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen
De daders
“De geschiedenis van de ontdekkingen is ontelbare malen te boek gesteld: als avonturenroman van de zeevaart, als succes- en misdaadgeschiedenis van de veroveringen, als afgunstgeschiedenis van de imperiale grootmachten én als nieuw-apostolische kerkgeschiedenis (die zelf weer de afgunstgeschiedenis van de missieorden en de verschillende gezindten was). ‘De Europese expansie’ is voorwerp geweest van alle soorten verheerlijking en verkettering; in de Oude Wereld is ze tot een akker geworden waarop de zelftwijfel zijn naoogst houdt. read on…

Waarde en waardigheid (4)

door Willem Van Lit

Dit is deel 4 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen.

 

Jammerlijke arrogantie of hoe het niet moet
Vanochtend werd ik wakker uit een droom waarbij ik in een cursus of een debat zat dat over economie ging. Ik voelde me op mijn gemak in de groep, maar ik had niet het kennisniveau van de andere deelnemers, die voor mij vreemden waren. De discussie had een hoog ‘als … dan…’-gehalte. Er werd veel gepraat over vragen als dit of dit niet gebeurd of gezegd was, dán zou dat en dat het gevolg geweest zijn. Er werd veel jargon gebruikt en de gesprekken waren heel specialistisch. De groep discussieerde over de samenhang van de inflatie, de rente, staatsschulden en internationale verhoudingen. Het was een droom, zoals ik zei en in een droom kom je ook wel eens terecht in situaties die passen bij hetgeen je eigenlijk zou willen. Zoals het gewenst is. Deze droom hing samen met mijn speurtocht naar het vinden van een juiste formule, een moment waarin precies zou gezegd worden wat nodig was om de situatie te redden en het juiste te doen. In deze kring van hoog gevormde studenten en leraren zou met de juiste samenstelling van geesten dé formule gevonden kunnen worden. read on…

Waarde en waardigheid (3)

door Willem van Lit

Dit is deel 3 van hoofdstuk 2 van Cariben laten we het onmogelijke vragen.

Ontremd zijn. Dat… ja, dat is wat ik probeer in dit boek: juist die formule te vinden, die op een wonderlijk eenvoudige wijze de schoonheid van een doorbraak kan laten zien. Ik wil ondanks alle neerslachtigheid en schijnbare uitzichtloosheid, zonder te vervallen in spirituele bezweringen of kabbala toch doordringen tot die ene juiste combinatie van woorden, die het simpele inzicht geeft. Misschien kan dan de eeuwenlange patstelling van schuld en schaamte geruimd worden en de “geschiedenis” die te pas en te onpas wordt opgevoerd, uiteindelijk echt geschiedenis laten worden. Dit kan alleen plaatsvinden als je de dader en het slachtoffer ontdoet van zijn (historisch bepaalde) gestalte en wezen. Je moet hen in een nieuwe context en omstandigheden tegenover elkaar plaatsen. Onthuld. Dan kan leniging plaatsvinden. Leniging. Zo heet dat, denk ik. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter