blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Campbell Eddy

Eugène Chateau (1926-2019) herdacht door Aspha Bijnaar en Leo Balai

Afscheidsredes voor Eugène Chateau, aula begraafplaats De Nieuwe Ooster, Amsterdam, 18 maart 2019

door Aspha Bijnaar

Je kwam in mijn leven in 2003. Ik had net mijn proefschrift Kasmoni. Een spaartraditie in Suriname en Nederland, verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam en ik toerde door het land met lezingen. Een van mijn lezingen hield ik voor de leden van de Vereniging Ons Suriname, waar Eugène Chateau al jaren actief was. Na de lezing bleef je lang met me praten. Je had nog zoveel interessante vragen over mijn onderzoek en mijn overige whereabouts. read on…

Keti Koti festival – Nationale herdenking Slavernijverleden 2013

Op maandag 1 juli 2013 is het 150 jaar geleden dat de slavernij in de (voormalige) Nederlandse koloniën werd afgeschaft. De Stichting Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee) organiseert ook in 2013 de Nationale herdenking Slavernijverleden en aansluitend het Keti Koti festival.
De herdenking begint om 13.00 uur en wordt gepresenteerd door Humberto Tan. Zijne Majesteit koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima zijn aanwezig bij de Nationale herdenking.
Na het plengoffer door Marian Markelo volgen toespraken door vice-minister-president Lodewijk Asscher, burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam en de voorzitter van het NiNsee Eddy Campbell.Speciale gast is de Amerikaanse dichteres en filosofe Elizabeth Alexander; bekend van het gedicht Amistad en van “Praise Lord for the Day”, het inaugurele gedicht voor de Amerikaanse president Obama in 1989. Zie http://www.ninsee.nl/agenda/index voor het programma.Na afloop van de herdenking begint om 14.00 uur het Keti Koti Festival. Op 4 podia in het Oosterpark worden muziek- en dansoptredens verzorgd. Onder meer het Metropole orkest, Doble-R’ met Karin Bloemen, Izaline Calister, Giovanca, Edgar Burgos, Aptijt, DJ Michael Mendoza, Tasha’s World en de Jamaicaanse reggae-groep Morgan Heritage treden op.

Zie www.ketikotiamsterdam.nl voor het volledige programma.

Voorzitter NiNsee: ‘Er gloort licht’

door Tanja Fraai

“Er gloort licht aan het eind van de tunnel.” Met die woorden sprak Eddy Campbell, voorzitter het SlavernijInstituut NiNsee, het publiek toe op de nieuwjaarsreceptie in Amsterdam op 14 januari. Het voortbestaan van het NiNsee is onzeker omdat het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft aangekondigd in 2013 de subsidie te stoppen. Maar misschien is die deadline niet zo hard, zegt Campbell.

Voor een gehoor van zo’n driehonderd man – voornamelijk uit de Surinaamse hoek – sprak Campbell (foto links) hoopvolle woorden. “We moeten vooruit kijken, niet achterom.” Hij resumeerde hoe de aankondiging van het stopzetten van de subsidie ‘als een donderslag bij heldere hemel’ kwam medio 2011. Er is de afgelopen maanden actie gevoerd, een petitie ondertekend en een overlevingsstrategie uitgestippeld. Sponsoren worden gezocht in het bedrijfsleven en bij particulieren.

Over de gesprekken met het ministerie van OCW wilde Campbell alleen kwijt dat ‘er goede gesprekken gaande zijn.’ De uitkomst is nog onbekend. Campbell: “We vielen tot nu onder de C van Cultuur en proberen nu ook de O van Onderwijs en de W van Wetenschap aan te spreken.” Mogelijk zou niet de volledige subsidie van negenhonderd duizend euro al per volgend jaar worden afgeschaft. De voorzitter roept alle aanwezigen op om vriend te worden van het NiNsee en de lobby te steunen.

[RNW, 14 januari 2012]

NiNsee-voorzitter Campbell: “Erkenning en verzoening met onze gemeenschappelijke geschiedenis”

“De herdenking van de slavernij is erkenning en verzoening met onze gezamenlijke geschiedenis.” Deze woorden van NiNsee-voorzitter dr. Eddy Campbell waren bestemd voor zowel de Nederlandse als Surinaams-Antilliaanse gemeenschap. Hij sprak bij de herdenking en viering van 148 jaar afschaffing slavernij op 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam, Nederland. Campbell gaf aan dat op steeds meer scholen ruimte wordt gemaakt in het curriculum voor de geschiedenis van de slavernij.

“Dat is vooruitgang, dat is beschaving”, benoemde hij deze ontwikkeling sinds het Nationaal instituut Nederlands Slavernijverleden en erfenis (NiNsee), ongeveer tien jaren geleden geïnstitutionaliseerd werd. Deze formalisering van het NiNsee dreigt nu zijn langste tijd te hebben gehad. Onlangs is bekend geworden dat de jaarlijkse subsidie vanaf 2013 wordt stopgezet.Campbell noemt de beëindiging van de subsidie een barbaarse maatregel en ziet daarin de staatssecretaris als een onbetrouwbare partner in het in ere houden van het gezamenlijk erfgoed. Derde generatie allochtoon Tijdens de herdenking vrijdag in het Oosterpark bleek het Nederlandse kabinet de grote afwezige.

Niet eens de staatssecretaris van Onderwijs en Cultuur, Halbe Zijlstra, had het nodig gevonden zijn gezicht te laten zien. De staatssecretaris zou zich verontschuldigd hebben; Hij moest in de Tweede Kamer zijn onderwijsbeleid verdedigen. Campbell vindt dit niet van respect getuigen en riep de aanwezigen op tot een symbolische mars der beschaving naar Den Haag om Zijlstra ervan te overtuigen dat hij op de verkeerde weg zit. Wel aanwezig was Gerdi Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer, die niet met volle trots terugkeek op de verdiensten van de Neder- NiNsee-voorzitter Campbell: Erkenning en verzoening met onze gemeenschappelijke geschiedenis landse slavernijopbrengsten. De prachtige herenpanden langs de Amsterdamse grachten waren volgens haar daar een goed voorbeeld van. In zo’n grachtenpand heeft ook haar grootmoeder gewoond, die toch een open vizier had naar de toen al multiculturele samenleving in wording. “Zij zou ook genoten hebben van alle pracht en praal vandaag.” De roep van politiek rechts Nederland om buitenlanders tot in de derde generatie als allochtoon te laten registreren voor de “herkenbaarheid” werd door alle sprekers afgewezen.

“In Amsterdam zal dat niet gebeuren”, verzekerde loco-burgermeester Andreé van Es haar gehoor. De afwezigheid van burgermeester Eberhard van der Laan was voor Marjan Markelo, die een plengoffer bracht ter ere van de voorouders van tot slaaf gemaakte Afrikanen, reden om op te merken dat de stad een “afwezige vader” meemaakte. Dit verwijt maakte zij als vingerwijzing naar de vele beleidsmakers die altijd met het welbekende vingertje wijzen naar de vele afwezige vaders binnen de Surinaamse gezinnen. Deze uitspraak werd dan ook met luid applaus ondersteund door het veelkleurige publiek dat voor een groot gedeelte zich had gestoken in de traditionele koto met de bijbehorende koprobeki op het hoofd.

De dag begon met de jaarlijkse Bigi Spikri-optocht waar dit jaar enkele honderden mensen aan deelnamen vanuit verschillende culturen, die Nederland rijk is. Een Ghanese delegatie en Marokkaanse trommelaars fleurden het multiculturele festijn ook op, naast de welbekende Surinaamse koprot’tu en brassband. Aan het einde van het officiële gedeelte werden kransen gelegd bij het slavernijmonument, waarna het feestvieren begon. Trafasi, Kenny B. en Third World zorgden onder meer voor de populaire muziek terwijl in de kulturutenti stevige wintipoku werd gemaakt. Maar er was ook ruimte voor een lezing met videobeelden over het slavernijverleden en de gevolgen daarvan.

[uit de Ware Tijd, 4 juli 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter