blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Buddingh’ Hans

A History of Suriname een historisch record

door Roy Khemradj

Sinds kort ligt er in de boekhandel een gedegen Engelstalig geschiedenisboek van Suriname. A History of Suriname is geschreven door NRC-redacteur Hans Buddingh’ die met deze publicatie ook een historisch record vestigt. Voor zover ik kan overzien is er niet eerder een Engelstalig geschiedenisboek van deze omvang verschenen – vanaf de eerste kolonisatie van het land tot hoe Suriname ervoor staat in de 21ste eeuw. De publicatie is gebaseerd op het in 1995 verschenen De geschiedenis van Suriname van dezelfde auteur.

read on…

Engelse vertaling van Buddingh’s De geschiedenis van Suriname

Van De geschiedenis van Suriname van Hans Buddingh’ verschenen vele herdrukken. Er is nu een Engelse vertaling verschenen met als titel A History of Suriname.

read on…

‘Het plan voor de coup van Desi Bouterse kwam niet van Nederland’

Staatsgreep in 1980 Zat de Nederlandse militair Hans Valk achter de coup in Suriname in 1980? Onderzoeker Ellen de Vries bracht geheime documenten boven tafel en ontkracht de mythe.

read on…

Inmiddels 8e editie van De geschiedenis van Suriname verschenen

door Hans Ramsoedh

Van De geschiedenis van Suriname van Hans Buddingh’ is inmiddels de 8e editie recentelijk verschenen. De eerste druk verscheen in 1995.

read on…

Rajendre Khargi nieuwe Surinaamse ambassadeur in Nederland

Ambassade Rajendre Khargi gaat Suriname in Nederland vertegenwoordigen. Hij is een vertrouweling van de nieuwe president Chan Santokhi.

read on…

Multi-talent met sterk plichtsgevoel

door Hans Buddingh’

Hans Prade (1938-2020) bestreed corruptie in Suriname en was diplomaat, bestuurder, columnist.

read on…

Onbehagen, een historische constante in Suriname

door Roy Khemradj

In de recente geschiedenis van Suriname duiden een paar ontwikkelingen op hoop, ondanks jarenlange aanhoudende zorg over diverse maatschappelijke problemen. Dit schrijft de historicus dr. Hans Ramsoedh in de slotbeschouwing van zijn deze week uitgekomen boek, Surinaams onbehagen. Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname 1865-2015. read on…

Nederlandse media beïnvloedden beeldvorming over Suriname

door Stuart Rahan

AMSTERDAM – Nederlandse journalisten hebben niet bijgedragen aan een ontspanning tussen hun land en Suriname.” Deze constatering deed toenmalig legerbevelhebber Desi Bouterse in de Ware Tijd van 22 september 1987. Zijn uitspraak en de pogingen van Nederlandse journalisten om het regiem van Bouterse in de jaren tachtig te destabiliseren zijn opgetekend door publicist en onderzoeker Ellen de Vries. read on…

Mediastrijd om Suriname

Boekpresentatie in het IISG op 9 juni 2017

Ellen de Vries en uitgeverij WalburgPers nodigen u graag uit voor de boekpresentatie Mediastrijd om Suriname. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars op vrijdag 9 juni 2017 om 15.00 uur in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam. ‘Nederlandse journalisten hebben niet bijgedragen aan een ontspanning tussen hun land en Suriname, integendeel’, aldus toenmalig bevelhebber Desi Bouterse in De Ware Tijd van 22 september 1987. read on…

‘Alternatieve feiten’ over Bouterse’s aanwezigheid

Decembermoorden: De getuigenissen in het Bouterse-proces geven geen helder beeld van de executies, vindt Hira. De auteur blijkt het een en ander te ontgaan. read on…

Surinaamse Den Uyl met een missie

door Hans Buddingh’

Het zou een scène uit een spannende film kunnen zijn: de door een coup afgezette premier van een ex-kolonie zit gevangen in een kazerne; vanuit z’n celraampje ziet hij met grote regelmaat de militair attaché van het ex-moederland langslopen die op bezoek gaat bij de nieuwe machthebbers. Het overkomt Henck Arron tijdens zijn gevangenschap in de Memre Boekoe-kazerne, in 1980. Daar kijkt hij ook de dood in de ogen bij een schijnexecutie, wanneer hij en anderen (ten onrechte) worden verdacht van betrokkenheid bij een mogelijke coup tegen het regime van Desi Bouterse.

read on…

‘Een kankantrie, een kolos is heengegaan’

door Ivan Cairo en Ewout Lamé

Paramaribo – Met het overlijden van oud-journalist en ex-hoofdredacteur van de Ware Tijd, Leo Morpurgo, is een groot Surinamer, “een kankantrie” heengegaan. In zijn werk streefde hij naar perfectie, hij was scherpzinnig en praatte politieke gezagsdragers niet naar de mond. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. “Ik moét het volk vertellen dat je de verkiezingsbeloften niet nakomt”, zou hij toenmalige premier Jules Sedney begin jaren zeventig hebben toegevoegd, toen die opmerkte dat de Ware Tijd zijn kabinet te hard aanpakte in haar kolommen.  

Icoon

Collega-hoofdredacteur George Findlay van dagblad De West noemt Morpurgo ook een voorbeeld voor journalisten. “Iemand van de oude garde, bij wie velen te raad gingen.” Findlay roemt de wijze waarop Morpurgo zich voor de Ware Tijd heeft ingezet, vooral tijdens de dictatuur. “Er is hem toen fysiek geweld aangedaan. Als je als oudere journalist wordt geslagen, is dat een groot dieptepunt”, aldus Findlay. Findlay’s krant De West mocht anderhalf jaar niet verschijnen. Volgens de journalist had Morpurgo geen andere keus dan mee te werken met de censuur. “De militairen waren oppermachtig, er waren net journalisten vermoord (op 8 december 1982…red). Niemand zou het in zijn hoofd halen om te zeggen: ik doe het niet.”  

“Dit is één van de iconen, één van de laatsten die er is. Een kankantrie, een kolos is heengegaan”, zegt Chas Mijnals, toenmalig lid van de Nationale Militaire Raad (NMR) die aantrad na de militaire staatsgreep van 25 februari 1980. “Deze man heeft zoveel betekend voor het land en de media met zijn objectieve verslaggeving. Ik had heel veel respect en waardering voor hem, ook al was ik het niet altijd met hem eens. Hij was eerlijk en hard, wat hij zei daar stond hij achter”, herinnert Mijnals die destijds vaker door Morpurgo is geïnterviewd. “Hij was bepaald niet zachtzinnig. Hij was scherp in zijn mening en ik denk dat hij daardoor grote invloed heeft gehad op journalisten en met recht de nestor onder de Surinaamse journalisten wordt genoemd”, voegt de ex-militair eraan toe. Mijnals geeft verder aan, dat Morpurgo altijd goed beslagen ten ijs naar een interview kwam en zich niet met een kluitje in het riet liet wegsturen. “Zijn rust was iets wat altijd opviel. Hij nam geen genoegen met ‘ja’ en ‘nee’ en ook niet met langdradige verklaringen die nietszeggend waren. Hij was een journalist van formaat.”

Voorbeeldfiguur

De Nederlandse journalist Hans Buddingh’, auteur van Geschiedenis van Suriname, leerde Morpurgo in 1979 kennen. “Ik was koud een maand journalist toen ik op reportage aankwam in Suriname”, vertelt Buddingh’. “Ik ben bij Leo langs geweest en hij heeft mij zeer geduldig alle ingewikkeldheden van Suriname uitgelegd.” De twee bleven in contact; nog vorig jaar bood Buddingh’ aan Morpurgo de laatste druk van zijn geschiedenisboek aan. “Hij kwam toen breekbaar, maar nog heel vitaal over.”    

Buddingh’ noemt Morpurgo een voorbeeld voor jonge generaties Surinamers. “Veel mensen staan er niet bij stil, maar Morpurgo was de eerste die met de Ware Tijd aan journalistiek deed die echt onafhankelijk was, los van zakelijke of politieke belangen.” De bewondering van de NRC-journalist voor Morpurgo groeide met de jaren alleen maar. De periode na de decembermoorden, waarbij de Ware Tijd door de militaire machthebbers onder censuur werd geplaatst, was “een gruwel” voor Morpurgo. “Iedereen wist dat de krant werd gevuld met propagandaberichten. Alleen om zijn medewerkers in die moeilijke tijd niet brodeloos te maken, bleef Morpurgo de krant uitgeven.” Toch bleef hij zijn persoonlijke integriteit behouden, “in een tijd waarin er journalisten waren die zichzelf zagen als propagandisten van een zogenaamde revolutie.”    

In de jaren tachtig en negentig droeg Morpurgo als correspondent bij aan NRC Handelsblad. “We waren daar erg blij mee, hij deed secuur en met veel details verslag van de herdemocratisering van Suriname.” Morpurgo bleef de Surinaamse pers kritisch volgen, ook na zijn vertrek als hoofdredacteur in 1996. “Leo was ingenomen met een aantal kritische columnisten van de Ware Tijd“, herinnert Buddingh’ zich van hun laatste gesprek, “al vond hij dat het hoofdredactioneel commentaar wel wat scherper kon.” Want dat was zijn missie: machthebbers prikkelen en feiten onthullen.  

Te weinig geraadpleegd

Ook Imro Themen, vaker betiteld als één van de censoren op de redactie van de Ware Tijd tijdens de militaire dictatuur, zegt enorm veel te hebben geleerd van Morpurgo. Hij ontkent overigens met klem ooit als censor te hebben gefungeerd. Vanwege een familieband met toenmalig directeur Tjon A Kiet kwam hij vanaf de jaren zeventig regelmatig over de vloer en als kunst- en cultuurrecensist [bedoeld is: recensent – red. CU] en columnist leverde hij ook bijdragen aan de krant. “Mensen houden ervan om te stigmatiseren”, benadrukt Themen. “We verliezen een heel belangrijke persoon. Hij was een eerlijk mens met veel kennis. Een man die in wezen veel te weinig is benaderd om zijn kennis en kunde met anderen te delen”, zegt Themen. Volgens hem had Morpurgo met zijn ruime ervaring en kennis een grote bijdrage kunnen leveren aan het opzetten van een mediaraad in Suriname. De perfectie in zijn werk was onnavolgbaar. “Hij maakte zelden een taalfout”, weet de vroegere columnist.  Hij zegt weleens in de clinch te zijn geraakt met de hoofdredacteur. Soms vond Morpurgo dat hij in zijn column ‘Ook een stem’ te kritisch was naar bepaalde politieke organisaties. “We hebben nooit ruzie gehad, maar er waren wel momenten waarop hij vond dat ik te scherp was.” Ook had hij een meningsverschil met Morpurgo nadat een kunstenaar zijn beklag had gedaan bij de hoofdredacteur omdat Themen hem in een recensie te zwaar had aangepakt. “Kan je een volgende keer een beetje rekening houden met die man”, zou de hoofdredacteur toen gevraagd hebben.    

[uit de Ware Tijd, 31/10/2013]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter