blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Bosma Ulbe

Staat en slavernij toont confronterende betrokkenheid van de Nederlandse staat bij het koloniale slavernijverleden en doorwerkingen

De Nederlandse staat was doelbewust, langdurig en structureel betrokken bij de koloniale slavernij in de Atlantische en Aziatische wereld. De gevolgen en doorwerkingen zijn in Nederland en wereldwijd nog altijd van invloed. Dit concluderen onderzoekers in het boek Staat en slavernij. Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen.

read on…

Staat en slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen

Op 15 juni 2023 verschijnt Staat en slavernij: het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen bij Uitgeverij Athenaeum. Het boek roept de vertegenwoordigers van de Nederlandse staat in het herdenkingsjaar 2023 op om ruimte te maken voor voortgaande dialoog en de mogelijkheid van herstel.

read on…

Slavernij: wie moet aan wie excuus aanbieden

(of herstelbetalingen doen)?
door Frits Bosch

Slavernij wordt in de Dikke van Dale omschreven als een toestand waarin de ene mens het eigendom is van een ander mens, terwijl de slaaf zonder eigen rechten wordt ingezet voor dwangarbeid. Het verschijnsel is van alle tijden en van alle continenten.

read on…

‘De economie dreef op de slavernij’

Arbeid van slaven was anders dan meestal gedacht wél belangrijk.

door Bart Funnekotter

In het jaar 1770 was 5,2 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product – en 10,36 procent van het bbp van de rijkste provincie Holland – op slavernij gebaseerd. Dat blijkt uit een vijf jaar durend onderzoeksproject waarvan de resultaten woensdag zijn gepubliceerd. Het is de eerste keer dat er een systematische analyse is gemaakt van de economische impact van de Atlantische slavernij. Tot nu toe was de communis opinio onder veel historici dat impact van slavernij op de economie niet groot was. read on…

Economisch gewicht slavernij veel groter dan gedacht

Slavernij leverde het gewest Holland op zijn toppunt zo’n 10 procent van het bbp op, en heel Nederland 5 procent, hebben historici berekend. Van scheepsbouwers tot notarissen en koffieverkopers: allemaal profiteerden ze van de handel in mensen en hun werk op plantages.

door Geertje Dekkers read on…

Door slavernij bleef Holland een handelsnatie van belang

Slavernij was eind 18de eeuw bijna even belangrijk voor de economie als de Rotterdamse haven nu, blijkt uit nieuw onderzoek. Ook mensen uit de middenklasse hadden deel aan deze welvaart. read on…

Immigranten & identiteit

Post-Colonial Immigrants and Identity Formations in the Netherlands, edited by Ulbe Bosma, explores the Dutch post-colonial migrant experience within the context of a wider European debate, surveying over 60 years and three generations of migration history.    

While other research focuses on one or two ethnic groups, post-colonial migrants are treated here as a distinct analytical category with a unique relationship to the receiving society. After all, over 90 per cent were Dutch citizens before even reaching the Netherlands between 1945 and 1980. A timely work, it offers the germane scholarship on one particular country with a particularly rich history to readers worldwide.            
 

“Fascinating, comprehensive, and historically grounded, this essential volume reveals how the colonial past continues to shape multicultural Dutch society… It is an important counterpart to work on France, Britain, and Portugal.”– Andrea Smith, Lafayette College, Easton, Pennsylvania 
IMISCOE Research · ISBN 978 90 8964 454 1 · Paperback ·
€ 39.50 / £ 32.50 · 252 pages · Published September 2012

De nostalgie voorbij

Op donderdag 28 januari vindt er in Amsterdam een middagdebat plaats in centrum Spui25 onder de noemer ‘De nostalgie voorbij: naar een nieuwe verbeelding van Nederland en Indië’. Aan het debat nemen deel Ulbe Bosma, Elsbeth Etty, Jan Lucassen en Gert Oostindie.

read on…

Terug uit de koloniën

Op zondag 13 september presenteert Ulbe Bosma zijn boek Terug uit de koloniën; 60 jaar postkoloniale migranten en hun organisaties. Daarna debatteren Freek Ossel (wethouder Diversiteit in Amsterdam), John Schuster (Vrije Universiteit), Joan Kensmil (Ministerie VROM) en Urmy Mac Nack (consultant migrantenorganisaties) o.l.v. Patty Gomes (historica) over de rol van migrantenorganisaties in het integratie- en emancipatiebeleid.  

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter