blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Booms Jenny

Ministerie van OCW start onderzoek naar aanleiding van Aanjager Kleur

Wat is de stand van zaken qua representatie kleur in de tv- en filmindustrie
ten opzichte van de Nederlandse samenleving?

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter