blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Booi Frank

Papiamentstalige poëzie van de Kambio-generatie

door Henry Habibe

In de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw publiceerden verschillende Antilliaanse en Arubaanse auteurs gedichten in het Papiaments. Deze waren, vergeleken met de publicaties van hun voorgangers, vernieuwend. Een dichter als de Arubaan Federico Oduber had aanvankelijk een maatschappij-kritische visie en verwoordde dat in zijn werk. In dezelfde periode is een klein aantal Arubaanse dichters ongeveer dezelfde weg ingeslagen. In dit essay probeer ik na te gaan hoe de vernieuwing in de Papiamentstalige poëzie tot stand kwam.*) read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (9)

door Wim Rutgers

02 Autonoom op weg naar de Status Aparte
1954 – 1986

De toespraak van Koningin Wilhelmina op 6 december 1942 gaf ook het culturele leven op Aruba nieuwe impulsen. Relatief was het eiland gedurende de tijd van oorlogshandelingen welvarend en meer zelfstandig geworden. Dat had tot gevolg dat direct na de oorlog verschillende culturele groepen ontstonden. In 1946 al werd de Arubaanse Kunstkring opgericht die binnen tien jaar tijds zo’n driehonderd leden telde, waarbij het doel was om Aruba te laten kennis maken met internationale cultuur. read on…

Van Indianen en Arubanen (2)

door Fred de Haas

 

Het Papiaments
Zoals iedereen intussen wel weet, werd het Papiaments heel vroeger door velen beschouwd als een taal die zoveel mogelijk moest worden vermeden en weggedrukt. In naam van de beschaving en de vooruitgang!  In 1877 was er zelfs een school op Curaçao – het Colegio Colonial – die bij de jaarlijkse prijsuitreiking een medaille uitdeelde aan de leerling die dat jaar het minst Papiaments had gesproken.  Sinds die tijd zijn er, gelukkig, enige vorderingen gemaakt en worden er zilveren en gouden onderscheidingen uitgedeeld aan mensen die zich literair in het Papiaments hebben onderscheiden! read on…

Politiek-sociale aspecten in de poëzie van Frank Booi (4 en slot)

door Henry Habibe

 

Conclusie

De trend om sociale en politieke verandering teweeg te brengen is, na het ter ziele gaan van het blad Kambio, niet tot stilstand gekomen. In 1968 verscheen – alweer in Nederland – het tijdschrift Watapana, dat afgezien van de politieke visie van een paar redacteuren, veeleer gericht was op het culturele en het literaire. In 1969 werd in Amsterdam Kontakto Antiyano opgericht dat net als Kambio links georiënteerd was. Dit blad hield het vol tot omstreeks 1981. Het is in Kontakto Antiyano dat Frank Booi zijn Papiamentstalige poëzie liet opnemen. Later bundelde hij die gedichten en publiceerde ze in 1975 onder de titel Keho na kaminda. Alles wijst erop dat de Kambio-generatie tot eindjaren zeventig nog actief was. Maar wellicht ook daarna. read on…

Politiek-sociale aspecten in de poëzie van Frank Booi (3)

door Henry Habibe

 

Nederlandstalige poëzie

Er zijn dichters van wie hun werk, als zij in twee talen schrijven, aan kwaliteit inboeten. Frank Booi bereikt in het Nederlands hetzelfde niveau als in zijn Papiamentse poëzie. Praktisch in dezelfde periode dat hij zijn Papiamentstalige poëzie schreef, dichtte hij ook in het Nederlands. read on…

Politiek-sociale aspecten in de poëzie van Frank Booi (2)

door Henry Habibe

De Kambio-generatie

Voor een goed begrip van de gedichten uit Keho na kaminda doen we er goed aan om de historisch-sociologische achtergrond van de jaren zestig te reconstrueren. Al gaat het hier geenszins om overkoepelende achtergronden. read on…

Politiek-sociale aspecten in de poëzie van Frank Booi (1)

door Henry Habibe

Direct na het verschijnen van het Arubaanse nummer van het literaire blad Simadan (1961) bleek er op Aruba toch nog weinig sprake te zijn van een echte bloei van de Papiamentstalige poëzie. Met de uitgave van dat nummer (daarvoor verscheen Simadan twee keer op Curaçao) kregen de Arubanen weliswaar de kans om hun literaire producten te publiceren, maar het bleek een magere oogst. Dit was een groot verschil met de ontwikkeling op dat gebied op Curaçao. Daar waren in de jaren vijftig niet alleen de eerste dichtbundels van Pierre Lauffer en Elis Juliana verschenen, maar begin jaren zestig kwamen ook de eerste bundels van Luis Daal en Frank Martinus op de literaire markt. Hiermee is echter niet gezegd dat er op Aruba geen poëzie in de volkstaal geschreven werd. In de jaren vijftig had Hubert Booi al naam gemaakt met poëzie in de landstaal. Ook Nicolás Piña hield zich daarmee bezig. Maar de publicatie van dichtbundels liet nog even op zich wachten. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter