blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Boldewijn Norine

door Jerry Egger

Bij contractanten die naar Suriname kwamen in de tweede helft van de 19de eeuw, wordt direct gedacht aan Aziaten. Er zijn verschillende publicaties met gegevens over en analyses van deze groepen. Nu is er een belangrijke aanvulling op het verhaal van contractarbeid. Ook arbeiders van dichter bij huis werden naar de plantages gebracht na de afschaffing van de slavernij in 1863. Zij kwamen uit Barbados, St. Lucia en Guyana. Humphrey Lamur, Ruth Dors en N. Boldewijn hebben deze groep uit de vergetelheid gehaald in hun publicatie, West Indische Contract Arbeiders in Suriname, 1863-1899. Het is niet alleen een namenboek geworden waarbij allen die hier aankwamen, worden genoemd. Er is een goede inleiding. Verder zijn alle aantekeningen die ook in de archieven voorkomen over specifieke personen, opgenomen waardoor de lezer meer te weten komt over sommige personen die naar Suriname kwamen. read on…

Boekpresentatie West-Indische Contractarbeiders in Suriname 1863-1899

Houten woningen gebouwd voor contractarbeiders achter plantage Mon Souci.
Ca. 1941. Foto Tropenmuseum

Het Nationaal Archief Suriname(NAS) organiseert de presentatie van het boek West-Indische Contractarbeiders in Suriname 1863-1899. Deze presentatie wordt gehouden op woensdag 26 februari in de vergaderzaal van het Nationaal Archief in Paramaribo. Volgens een uitnodiging van het Surinaamse ministerie van Binnenlandse Zaken een tweetalig boek dat handelt over de West-Indiërs die tussen 1863 en 1899 als contractarbeiders naar Suriname werden vervoerd. Onder de titel West-Indische Contractarbeiders in Suriname, 1863 – 1899 hebben de auteurs, H.E. Lamur, N.H.A. Boldewijn en R. Dors een veelheid aan gegevens over de West Indische contractarbeiders in een databank opgenomen.

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Matzeliger Instituut.

Jong Suriname krijgt boek opgedragen

Van links naar rechts Jan Haakmat, Humphrey Lamur en minister Moestadja die over het boekwerk  West Indische Contract Arbeiders in Suriname 1863-1899 van gedachten wisselen
De jonge generatie Surinamers, en wel de groep die met de onafhankelijkheid is opgegroeid, heeft een boek opgedragen gekregen. Het gaat om West Indische Contract Arbeiders in Suriname 1863-1899. De uitgevers van dit boek zijn de Stichting Matzeliger Instituut en het Nationaal Archief Suriname (NAS) dat ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Contractarbeiders bij het ‘Koeli-depôt’ in Suriname
Gisteren bracht één der uitgevers, de Stichting Matzeliger Instituut in de persoon van Jan Haakmat, en één der schrijvers (professor Humphrey Lamur) een bezoek aan minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken. Er werd kort over het boek gesproken. Het is de bedoeling dat het boekwerk binnen niet al te lange tijd wordt gelanceerd. De voorbereidingen worden getroffen om president Desi Bouterse een exemplaar aan te bieden. Zowel de schrijver als minister Moestadja is blij dat er een boek is uitgegeven dat bijdraagt aan het verrijken van de kennis. De overtuiging bestaat dat dit boek een positieve impact zal hebben op de samenleving. ‘Met dit boek wordt de voet op het historische gaspedaal gehouden om de geschiedenis van Suriname in een juist perspectief te belichten c.q. te herschrijven.’ Een stuk vergeten geschiedenis van Suriname wordt door deze publicatie blootgelegd, staat in de inleiding van de pennenvrucht. Het boek is verder geschreven door mr. Norine Boldewijn en drs. Ruth Dors. Het boek is zowel in het Nederlands als in het Engels uitgekomen.
[van Starnieuws, 19-02-2014]

Sociale banden van de slavenbevolking

Welke sociale factoren zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van slavengemeenschappen, en hoe is het proces in loop der tijd in verschillende zendingsgebieden verlopen? Daarover belegt het NinSee een bijeenkomst met drie wetenschappers.

N. Boldewijn, R. Dors en H.E. Lamur verrichten sinds 2004 onderzoek naar de Sociale banden van de slavenbevolking, met het EBG archief als belangrijkste bron. Het archief van de Evangelische Broedergemeente in Suriname behoort tot een van de archieven die vrijwel onontgonnen is. Het herbergt een schat aan informatie en het is een van de meest interessante bronnen over de slavenbevolking. Het onderzoek heeft tot nu toe geleid tot ca. 9 publicaties in de serie Hernhutter Archieven Suriname (HAS) waaronder 4 publicaties over het zendingsgebied Charlottenburg in het district Commewijne en een publicatie over het zendingsgebied Para. De inleiders zullen ingaan op hun onderzoek met betrekking tot het zendingsgebied Charlottenburg, Para en Paramaribo en belangrijke bevindingen over aspecten als, peetschappen, pleegouderschap, genealogieën, vaderschap, zwarte slaveneigenaren en vrije Afrikanen uit de doeken doen.
.

N.H.A. Boldewijn is jurist en verricht onderzoek naar het zendingswerk van de Evangelische Broedergemeente onder de slavenbevolking van Suriname. R. Dors is socioloog en als onderzoeker verbonden aan het NiNsee. H.E. Lamur is emeritus hoogleraar antropologie, Universiteit van Amsterdam, en leider van het archiefproject van de Evangelische Broedergemeente in Suriname.

Datum: vrijdag 25 juni 2010, 18.00-19.00 uur
Contact: Drs. Ruth Dors, r.dors@ninsee.nl
Of telefoon 020-568 2083
Adres: Linnaeusstraat 35f, 1093 EE Amsterdam
Bij voorkeur reserveren‼

Afbeelding: het hoofdkwartier van de EBG in Zeist

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter