blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Bijl Paul

Verrassing! Een letterkundig colloquium over de voormalige Nederlandse koloniën

Bij 12 ½ jaar leerstoel Nederlands-Caraïbische Letteren

Doelenzaal Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Singel 425, 1012 WP Amsterdam
Vrijdag 26 april 2019

Dit vrij toegankelijke colloquium staat in het teken van de verrassing: in cultuurresearch komen onderzoekers altijd wel eens verschijnselen tegen die ze niet verwacht hadden, die contingent zijn of waarmee ze zich niet zo goed raad weten, theoretisch of praktisch: verrassende links, moeilijk te plaatsen figuren, tussenfiguren, teksten die zich totaal niet verhouden tot het gehele oeuvre van een auteur, correspondentie tussen mensen van wie je dat in de verste verte niet verwacht enz. Een grote groep actieve literatuurwetenschappers geeft een letterkundige of cultuurhistorische presentatie met een duidelijk raakvlak met de voormalige koloniën van Nederland. Aan het einde van de dag zal ook een nieuwe uitgave van Albert Helman ten doop worden gehouden. read on…

Perspectives on transnational life-writing

Op vrijdag 25 mei 2018 is er opnieuw een bijeenkomst van de Biography Expert Group. Deze keer met papers van Rosemarijn Hoefte (respondent Yvette Kopijn) en Paul Bijl (respondent Susan Legêne). Plaats: Universiteit van Amsterdam, Oudemanshuispoort, zaal C1.17. Aanvang 13.00 uur. read on…

Nederlands-Caraïbische promovendi weer bijeen

Uit Curaçao, Aruba, Duitsland, Denemarken, Indonesië en Nederland waren ze opnieuw bijeengekomen: de promovendi die bezig zijn een proefschrift te schrijven bij de leerstoel West-Indische Letteren van de Universiteit van Amsterdam. De leerstoel wordt sinds 2006 bezet door prof. Michiel van Kempen en leverde enige tijd geleden de eerste promovendus af met Cynthia Abrahams die een proefschrift schreef over de Surinaamse dichter-politicus R. Dobru. Dit jaar kwam het gezelschap op zaterdag 7 september bijeen in de Regentenkamer van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Vier docenten – prof. Selma Leydesdorff, dr Paul Bijl, dr Francio Guadeloupe en prof. Thomas Vaessens – verzorgden bijzondere colleges. Carl Haarnack zorgde voor een rondleiding over de slavernijtentoonstelling bij de UB. ’s Avonds werd er doorgepraat in gedineerd in literair café De Engelbewaarder; beeldend kunstenaar Rudy Henriquez fungeerde als tafelspreker. Op zondag 8 september gaven drie promovendi (Benoît Verstraete, Joe Fortin en Ellen de Vries) een publieke presentatie bij de Vereniging Ons Suriname, waarna een boekenmarkt met een flink aantal schrijvers volgde (eerder verslag, zie hier).

Betrokken boeken

Over de relatie van de Vlaamse en Nederlandse jeugdliteratuur met de wijde wereld

Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Hallo wereld! Jeugdliteratuur mag en kan vaak geëngageerder zijn dan literatuur voor volwassenen, ook wanneer het over de globaliserende wereld gaat. In deze boekensalon spreken auteurs die zulke geëngageerde boeken schrijven en wetenschappers die zich met (jeugd)literatuur en illustratie bezighouden, over de betrokkenheid van Nederlandse en Vlaamse jeugdliteratuur bij de wijde wereld. Hoe vindt een internationale cultuur zijn plaats in jeugdboeken? Wat kunnen zij ons over globalisering leren? Is er sprake van een lange traditie in dit segment of komt deze betrokkenheid pas de laatste jaren tot uiting? En geldt dit ook voor de illustraties in jeugdboeken?

Sprekers

 • prof. dr. Saskia de Bodt, bijzonder hoogleraar Illustratie
 • prof. dr. Michiel van Kempen, bijzonder hoogleraar West-Indische letteren
 • dr. Paul Bijl, docent Neerlandistiek, specialisatie postkoloniale cultuurkritiek
 • Marita de Sterck, antropoloog en jeugdauteur
 • Annemarie van Haeringen, illustrator en auteur

De bijeenkomst wordt geleid door Thomas de Veen, Neerlandicus en (kinderboeken)recensent.

Programma

16.45 – 17.00 uur inloop
17.00 – 17.05 uur welkom
17.05 – 18.00 uur

 • Saskia de Bodt, Annemarie van Haeringen, Paul Bijl en Marita de Sterck geven kort hun visie op de volgende vraag: Hoe zorgen we ervoor dat we de wereld op een goede manier in de jeugdliteratuur weerspiegelen?
 • live recensie van Michiel van Kempen van het boek Vuurwerk in mijn hoofd van Roland Colastica
 • debat met de sprekers

18.00 – 18.15 uur debat met het publiek
18.15 -18.45 uur  afsluiting, start borrel en boekenmarkt

Datum, tijd, locatie, prijs

 • Datum: donderdag 11 oktober
 • Tijd: 17.00–18.45 uur
 • Locatie: Bijzondere Collecties, Museumcafé
 • Prijs: na aanmelding gratis
 • Aanmelden hier

 • RSS
 • Facebook
 • Twitter