blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: België

Tango Karibeño (4)

door Fred de Haas

Een bijzondere persoonlijkheid was Patrice Lumumba (1925-1961), die premier van Congo was toen in 1960 de onafhankelijkheid van Congo werd uitgeroepen in Kinshasa, dat tot die tijd nog Léopoldville heette. Tijdens die ceremonie waarbij de Belgische koning Boudewijn, premier Eyskens en enkele Belgische ministers aanwezig waren, hield Lumumba een redevoering die de Belgische delegatie met ontzetting vervulde. De verongelijkte Boudewijn kon nog maar net door Eyskens ervan worden weerhouden onmiddellijk te vertrekken naar Brussel. read on…

Achter de verhalen 5: Terug naar de tekst?


Vrije Universiteit Brussel

Brussel, 26-28 maart 2014
Paleis der Academiën – Hertogsstraat 1 – 1000 Brussel

 
Achter de verhalen, het algemene congres voor de moderne Nederlandse literatuurstudie, is aan zijn vijfde editie toe. Na twee afleveringen in België (Leuven en Gent) en twee in Nederland (Nijmegen en Utrecht) is Brussel aan de beurt. Het congres vindt plaats van woensdag 26 tot vrijdag 28 maart 2014 aan de Vrije Universiteit Brussel, onder de auspiciën van het Studiecentrum voor Experimentele Literatuur (SEL) en het Centrum voor Literatuur, Intermedialiteit en Cultuur (CLIC).
Elke congresdag begint en eindigt met een keynote-lezing. De sprekers zijn Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Ralf Grüttemeier (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Frans-Willem Korsten (Universiteit Leiden), Pieter Verstraeten (KU Leuven), Sven Vitse (Universiteit Utrecht) en Nachoem M. Wijnberg (Universiteit van Amsterdam).
De centrale vraag van het congres is welke plaats de tekst in de modern-letterkundige neerlandistiek inneemt, met andere woorden in welke vormen teksten vandaag bestudeerd worden, of zij hun plaats moeten heroveren in de literatuurstudie dan wel nooit weggeweest zijn en zonder complexen met andere onderzoeksobjecten gecombineerd kunnen worden. In concreto staan zowel een aantal aspecten van de tekst centraal en allerlei transformaties ervan als de mogelijke invalshoeken. Aan elk van die thema’s wordt een congresdag besteed. Enerzijds komen verkenningen van nieuwe onderzoeksgebieden en methodologische reflecties aan bod en anderzijds worden concrete tekstanalyses gepresenteerd. Elke congresdag legt andere accenten.

Dag 1: Aspecten

De laatste jaren tekenen zich interessante vernieuwingen af in de studie van teksten, zoals in het onderzoek van stijl, ruimte, personages en objecten. Hoe geven plaatsen en settings in literatuur (bv. stad vs. platteland) betekenis aan de tekst? Wat voor personages (helden of anti-helden, types of psychologisch uitgewerkte figuren) bevolken de Nederlandse literatuur? Hoe evolueert ‘het personage’ binnen een oeuvre of in de loop van de literatuurgeschiedenis? Ook de voorstelling van materiële objecten in literatuur verdient onze aandacht: gebruiksvoorwerpen, machines en technologie, geld en handelwaar wijzen naar de ideologie van teksten en moeten een plaats krijgen in de interpretatie ervan.

Dag 2: Invalshoeken

Vele van de theoretische invalshoeken die de literatuurwetenschap ontwikkeld heeft om de literaire tekst te bestuderen, zoals ideologiekritische interpretatie, discoursanalyse en narratologie, worden vandaag nog altijd in de praktijk gebracht. Andere verdienen een actualisering of een explicietere reflectie. Achter de verhalen 5 wil graag ruimte bieden voor reflectie over tekstgerichte methodes in het algemeen en over enkele velden in het bijzonder: hoe kunnen we vandaag bijdragen tot het begrip van literaire genres in de moderne Nederlandse literatuur? Op welke basis interpreteren we teksten? Hoe activeert de tekst het bewustzijn van de lezer? Wat is de potentiële bijdrage van een geactualiseerde thematologie en motievenstudie?

Dag 3: Transformaties

Literaire teksten zijn geen statische of onveranderlijke objecten. Zij hebben een specifieke ontstaansgeschiedenis, zijn gedurende hun bestaan aan allerhande veranderingen onderhevig en manifesteren zich daarbij in diverse verschijningsvormen, ook in andere dan louter tekstuele media. Binnen het deel ‘Transformaties’ willen we onderzoekers aan het woord laten die zich bezighouden met onderwerpen als tekstgenese, vertaling, intermedialiteit, adaptatie, teksteditie, kortom: met teksten in de verschillende fasen en stadia van hun bestaan en in de vele vormen en gedaantes die zij hierin kunnen aannemen.
Inschrijving
Wie het congres wil bijwonen, kan zich nog tot 17 maart 2014 aanmelden via achterdeverhalen5@gmail.com of het webformulier op de congreswebsite.
Deelname aan Achter de verhalen 5 is in principe gratis. Wel wordt een bijdrage van 20 euro per dag gevraagd voor de congrescatering (broodjeslunch, koffie en andere dranken; borrel op vrijdag). Niemand is echter verplicht hiervan gebruik te maken, het staat iedereen vrij op eigen gelegenheid te gaan lunchen. Het diner op donderdagavond vindt plaats in restaurant La Manufacture aan de Onze-Lieve-Vrouw Van Vaakstraat 12 / 12 Rue Notre-Dame du Sommeil en is alleen voor sprekers en genodigden.
Praktisch
Alle informatie over het programma, de locatie, mogelijke accommodatie en inschrijving vindt u op de website: www.vub.ac.be/events/2014/achterdeverhalen5
Organisatie

Lars Bernaerts, Elke Depreter, Lieselot De Taeye, Hans Vandevoorde en Marc van Zoggel

Colonial ghosts haunt Belgium as Africa museum eyes change

by John O’Donnell

 (Reuters) – At the entrance to Belgium’s Museum for Central Africa stands a giant golden statue of a European missionary with an African boy clutching his robes, along with a plaque that reads: “Belgium brings civilisation to Congo”.
The statue and some of the exhibits inside anger many visitors for the way they portray African people and Belgium’s brutal colonial past.
Now Belgium wants to change that, at least a little. It is spending 66 million euro to modernise the museum, set in rolling gardens outside Brussels, and put a new face on the colonial experience.
Klik hier voor het hele artikel.
[van Reuters, 24 februari 2014]

Henry Ori wordt vandaag professor aan Vrije Universiteit Brussel

Door middel van een korte ceremonie wordt politicus en wetenschapper, Henry Ori, vandaag, 3 december 2012, benoemd tot professor. Dit gebeurt in het Belgische Brussel door de Vrije Universiteit Brussel, aldus bericht de Ware Tijd. read on…

Ivo Michiels (89) overleden

Schrijver Ivo Michiels, die met Het boek Alfa de vader werd van de Vlaamse experimentele roman, is overleden. Eerder dit jaar werd zijn werk nog bekroond met de America Award, ook wel gezien als de alternatieve Nobelprijs voor literatuur, voor zijn levenslange bijdrage aan het internationale schrijverschap. Michiels zou op 8 januari 2013 negentig jaar geworden zijn. Zijn laatste werk Maya Maya, op 8 september voltooid, zal in elk geval op die datum verschijnen. Michiels woonde al vele jaren in de Vaucluse. Hij wordt komende woensdag begraven in Le Barroux.

Geboren als Henri Ceuppens
Ivo Michiels werd op 8 januari 1923 in Mortsel geboren als Henri Ceuppens. In 1948 ging hij aan de slag bij de Antwerpse krant Het Handelsblad, eerst als corrector en later als cultuurredacteur. Van 1957 tot 1978 werkte hij bij de uitgeverij Ontwikkeling. Hij was er redacteur van Randstad (1962) en medeoprichter van Golfslag (1946-1950) en De Tafelronde (1953-1960). In de periode 1959-1983 was hij achtereenvolgens redacteur, redactiesecretaris en directeur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.

Als auteur debuteerde hij met de gedichtenbundel Begrensde Verten (1946). Zijn eerste roman (Het vonnis) schreef hij in 1949. Het vroegste werk van Michiels wordt nog geschreven in een traditionele literaire stijl. Maar vanaf 1957, met de roman Het afscheid, evolueerde hij naar meer experimentele proza. Sindsdien wordt Ivo Michiels beschouwd als een formalistisch schrijver, die alle kenmerken van het traditionele verhaal terzijde schuift. Ivo Michiels werd zo een symbool voor “moeilijke literatuur”.

Alfa-cyclus
Michiels publiceerde twee monumentale romanreeksen. Van 1963 tot 1979 schreef hij de vijfdelige Alfa-cyclus, met daarin Het boek Alfa (1963), Orchis militaris (1968), Exit (1971), Samuel, o Samuel (1973) en Dixi(t) (1979). Van 1983 tot 2001 werkte hij aan Journal Brut. Die cyclus bestaat uit tien delen, met onder andere: De vrouwen van de aartsengel (1983), Het boek der nauwe relaties (1985), Vlaanderen, ook een land (1987), Ondergronds bovengronds (1991), Daar komen scherven van (1995), De verrukking (1999) en Mirakelen, Elisabeth, De Mirakelen (2001).

Ondanks het experimenteel karakter van zijn schrijfsels, werd Michiels als auteur vaak gelauwerd. Hij ontving in 1958 De Arkprijs van het Vrije Woord, voor Het Afscheid. In 1977 kreeg hij de Belgische Staatsprijs voor Verhalend Proza voor Een tuin tussen hond en wolf, dat verfilmd werd door André Delvaux. En in 1993 werd zijn oeuvre bekroond met de driejaarlijkse Prijs van de Vlaamse Gemeenschap. Datzelfde jaar ontving hij ook een eredoctoraat van de KU Brussel, voor de “humanitaire inslag van zijn werk”.

[uit De Morgen, 07/10/12]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter