blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Baldew-Malhoe Soeshila

Auteursrechten en intellectueel eigendom

Van de redactie van De Ware Tijd Literair

De redactie van DWTL is benaderd over een kwestie met betrekking tot plagiaat. De heer Gangaram Panday heeft ontdekt dat de Indiase Ambassade namen heeft veranderd in een leerboek waar zij het copyright op bezitten. De auteurs zijn in de eerste vier drukken vermeld, maar in de vijfde druk uit 2019 zijn er maar twee mensen van het eerste uur genoemd. De brief van de heer Gangaram Panday is volledig opgenomen op deze pagina zodat elke lezer precies weet waar het over gaat.

read on…

Pandita geeft boek uit over reïncarnatie


Paramaribo – Pandita Soeshila Baldew-Malhoe presenteert zondag haar nieuwste boek Reïncarnatie: geloof of werkelijkheid. Het telt ruim 75 pagina’s met persoonlijke aantekeningen en kennis verzameld uit talrijke boeken. Als pandita [priesteres – red.] heeft Baldew-Malhoe vaker lezingen verzorgd over reïncarnatie.

“De materie over dit onderwerp is zo veel omvattend, dat dit boek slechts een druppel is uit de oceaan”, zegt de auteur. “Er is veel geschreven over reïncarnatie in westerse talen, maar vaak bekeken vanuit een westerse visie. De zuivere vedische interpretatie is in het westen ingebed, waarschijnlijk om een aantal rigide zaken aannemelijker te maken”, schrijft ze in haar voorwoord.

De schrijfster omschrijft het boek als een leidraad die mensen de aanzet moet geven tot verdere verdieping. Aan de hand van teksten uit de Vedische leer en de Upnishads (heilige boeken van de hindoes) verduidelijkt ze de reïncarnatieleer. ‘Wie bepaalt waarom de ziel in een bepaald lichaam wordt geboren? Moet de ziel op grond van menselijke fouten voorgoed in de hel? Waarom is het leven van goede mensen soms een lijdensweg, terwijl zij die laten lijden een goed leven hebben.

Waarom weten we niets van vorige levens? Heeft God het recht om mensen zomaar te beproeven? Wat is de ziel in ons en wie ben ik?’ Het zijn enkele vragen die door Baldew-Malhoe worden beantwoord. “Wederom geboren worden is een genade van God”, zegt ze. “Je krijgt dan de kans om alles wat verkeerd is gegaan te herstellen en hogerop de ladder te klimmen.”

De pandita sluit het boek af met de opmerking dat mensen met een vedische achtergrond geen bewijs van reïncarnatie behoeven. “Mensen met een hoge spirituele kennis weten zelf al wat hun toekomst is. Mijn moeder beweerde steevast dat ik in het vorige leven haar buurvrouw was. Zij overleed enkele jaren voordat mijn moeder trouwde. Toen mijn moeder in de verwachting was van mij, zei de vrouw haar in een droom dat ze bij mijn moeder zou komen wonen. Tijdens de cursus Past-Life-therapie heb ik hiervan de bevestiging gehad. Ik kon ook mijn vorig leven helemaal overzien.”

De presentatie van het boek vindt zondag 5 juni plaats in de tempel van de Jagrat Arya Mandal aan de Lallarookhweg.

[uit de Ware Tijd, 03/06/2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter