blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Bakker Wim

De zoektocht van een Hindoestaan naar het cultuureigene (deel 12)

door Bris Mahabier

86. Kiezen voor het Sarnámi, onze moedertaal, en het Nederlands

Als jonge onderwijzer zette ik vooral in de tweede helft van de jaren zestig mijn culturele zoektocht stroef voort. De verplichte literatuur voor de vakken Nederlandse taal en pedagogiek op de vierjarige avondkweekschool (officieel Avondopleiding genoemd) gaven extra prikkels voor mijn zoektocht.

read on…

Onze Republiek: een juk voor sterke schouders

door Wim Bakker


De ideologie van het multiculturalisme verwerpt het idee van een dominante cultuur en is daardoor een hindernis in plaats van een hulpmiddel bij de integratie van etnische groepen. Een plurale samenleving kan pas bestaan, wanneer partijen accepteren dat er een dominante cultuur is die de maatstaf is voor allen. Een overkoepelend ethicopolitiek firmament van republikeinse normen, waarden en instituten. Een juk voor alle schouders die het dragen kunnen: het juk van de Grondwet, het juk van de burgerlijke verantwoordelijkheid. Integratie is het gezamenlijk dragen van de lasten van het land. Integratie vereist een dominante cultuur van republikanisme en burgerschap.

read on…

De tranen van Desire Delano

door Wim Bakker

Een nieuwsbericht: Bouterse emotioneel bij uitvaart Fidel Castro. Er is bij mijn weten in de loop der jaren bij diverse publieke gelegenheden sprake geweest van een emotionele Bouterse, die traantjes moest wegpikken. De voorlaatste keer dat de emoties cq tranen van Bouterse in het nieuws waren, was bij zijn inauguratie in 2010. Die “pkin ingi boi”-tranen deden denken aan de tranen in de ogen van de winnares van een miss-verkiezing. Als er tranen waren bij het afscheid van Fidel waren dat geen missverkiezingstranen, maar wat dan wel? read on…

Srefidensi, de politiek van natievorming

door Christine F. Samsom

‘In Suriname zijn we op een punt waar het duidelijk is dat de huidige politieke orde niet in staat is te zorgen voor een rechtvaardige samenleving. Ons politiek-bestuurlijk systeem zit muurvast. Kongsi’s van kapitalisten en politici verduisteren de opbrengsten van onze goedkope arbeid en onze natuurlijke hulpbronnen.’ (p 132) Met deze zin begint de laatste pagina van het onlangs in eigen beheer uitgegeven boek Srefidensi De Politiek van Natievorming van Wim Bakker, huisarts, politicus/oud-parlementariër, schrijver. read on…

Srefidensi! de kunst van het goede leven in Suriname

Wat is ‘Srefidensi’? Onafhankelijkheid, ja. Als men in een land naar echte onafhankelijk streeft, gebeurt dat via ‘natievorming’. In ons land, Suriname, dat al sinds 1975 formeel onafhankelijk is , speelt natievorming een rol in de politiek. Maar wat houdt het in? Wat moet het inhouden? Daarover schreef Wim Bakker (arts en politiek denker) het boek’Srefidensi! De kunst van het goede leven in Suriname’ (2013). Voorin het boek, op pagina 1, staat in grote zwarte letters wat ‘Srefidensi’volgens Bakker inhoudt:

read on…

Boek moet discussie rond natievorming aanwakkeren

door Tascha Samuel   Paramaribo – Volgens Wim Bakker, huisarts en gewezen parlementariër, moeten discussies over natievorming weer op gang komen in samenhang met vele bestuurlijke onderwerpen. Vandaar de uitgave van zijn nieuwe boek Srefidensi, de kunst van het goede leven in Suriname. Vanwege de weinige vrije tijd waarover Bakker beschikt, heeft het ruim vier jaren geduurd om de tekst geschreven, geredigeerd en uiteindelijk geprint te krijgen. Het boek beslaat 160 pagina’s en wordt morgen in Tori Oso gepresenteerd om 20.00 uur.    

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter