blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Bakker Ruben

Inkomensongelijkheid wordt steeds groter

door Ruben Bakker

De inkomensongelijkheid wordt alsmaar groter. De gevolgen hiervan zijn overal zichtbaar. Maar hoe komt dit zo? En, wat valt eraan te doen? Deze vragen staan centraal in Capital in the Twenty-First Century van de Franse econoom Thomas Piketty. In dit vuistdikke boek gaat Piketty terug tot in de achttiende eeuw en legt hij uit hoe het komt dat in een kapitalistische samenleving inkomensverschillen vanzelf groter worden en welke dramatische gevolgen dit met zich meebrengt. Piketty kan dan ook gezien worden als een eigentijdse Karl Marx!
Dit boek heeft al veel stof doen opwaaien en is zeer enthousiast ontvangen. Velen noemen het nu al het belangrijkste economieboek van deze eeuw. Maar wat staat er in dit boek dat zo bijzonder is? read on…

Een eigen geschiedenis vraagt om eigen geschiedschrijving

door Ruben Bakker
Geschiedenis kan ‘over’ Suriname gaan, maar is die dan ook ‘van’ Suriname? Voor geschiedschrijving (of historiografie) is het uitermate belangrijk vanuit welk perspectief gekeken wordt. Dit komt al naar voren in de ondertitel van de bundel Verkenningen in de historiografie van Suriname, die de ambitie aangeeft om te komen Van koloniale geschiedenis tot geschiedenis van het volk. Deze ambitie spreekt ook uit het symposium ‘Geschiedschrijving van Suriname’, gehouden in 2013, waar deze bundel uit voortgekomen is.
In een geschiedenis van het volk staat het volk centraal, dit in tegenstelling tot een koloniale geschiedenis, waar de relatie met de kolonisator centraal staat. Als men spreekt van dekolonisatie van de geschiedschrijving wordt bedoeld dat niet alleen het bestuur van een land, maar ook de geschiedschrijving onafhankelijk wordt. Maar wat betekent dit precies? En hoe kunnen we dat bereiken? Dit zijn de vragen die in de bundel centraal staan. De bundel bestaat uit 25 Nederlands- en Engelstalige essays, geschreven door Surinaamse en buitenlandse (vooral Nederlandse) historici. Hiermee beslaat de bundel – die in twee delen is uitgekomen –  zo’n 656 pagina’s in totaal.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter