blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Artist Lesley

Grondenrechten inheemsen in driehoekskrachtenveld

door Jack Menke

Er zijn vanaf 1975 tot mei dit jaar talrijke initiatieven (met onder meer gran krutu’s, commissies en initiatiefwetten) ondernomen met als eindresultaat: geen erkenning van inheemse en tribale volken. Waarom stranden vanaf de onafhankelijkheid initiatieven voor de erkenning van grondenrechten voor inheemse en tribale volken?

read on…

Kali’na-kenners bestuderen manuscripten van 100 jaar geleden

Kali’na-kenners zijn intensief bezig unieke manuscripten die na ruim honderd jaar teruggevonden zijn te bestuderen. “Werelderfgoed”, zo noemde dorpshoofd Pané de werken die de gebroeders Penard tegen het einde van de 19e eeuw met behulp van ondermeer Kali’na pyai’s hebben samengesteld. read on…

‘Inheemsen verwerpen voorlopige grondhuur’

door Christio Wijnhard
Paramaribo – Het inheemsenplatform voor Eenheid en Solidariteit voor Alliantie en Vooruitgang (Esav) verwerpt de uitspraak van Lesley Artist, dat inheemsendorpen hun traditionele woongebied in ‘grondhuur’ willen, en eisen rectificatie. Dit zegt Romeo Pierre, kapitein van Pierrekondre. “Indien Artist spreekt als voorzitter van de Vids (Vereniging van Inheemse DorpshoofdenSuriname, …red.), dan spreekt hij ook namens ons. Maar wij zijn niet geraadpleegd.” read on…

Penard manuscript toegankelijk voor groter publiek

door Eric Mahabier

Leiden – Het manuscript van de gebroeders Penard wordt toegankelijk gemaakt voor een groter publiek. De Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft daarvoor dinsdag een memorie of understanding getekend met het Rijksmuseum Volkenkunde en de Leiden Universiteit.
Een delegatie van VIDS onder leiding van voorzitter Lesley Artist, bracht de afgelopen dagen een bezoek aan beide instituten. De delegatie, bestaande uit inheemse dorpshoofden en sjamanen, heeft het beroemde Penard manuscript bestudeerd. Het Rijksmuseum Volkenkunde en de Leiden Universiteit heeft verder toegezegd VIDS bij te staan in het opzetten van een Inheems Cultureel Erfgoed Centrum in Suriname.
Het manuscript van de gebroeders Penard werd in 2001 door het Rijksmuseum Volkenkunde ontdekt. Het bevat informatie van onschatbare waarde over de mysterieuze geesteswereld van de inheemsen. De ruim honderd jaar oude manuscripten staan vol geheime informatie over de geesteswereld van Inheemsen en is geschreven in inheemse taal.
Bij de ondertekening waren Surinaams-Nederlandse inheemsen aanwezig. Ook Mega Combinatie fractieleider Ricardo Panka en de districtscommissarissen Roline Samsoedien en Armand Jurel, woonden het officiële moment bij. De Surinaamse delegatie keert woensdag terug.
[uit de Ware Tijd, 21/05/2013]

VIDS realiseert Inheems Cultureel Erfgoed Centrum

door Eric Mahabier
Leiden – Een Inheems Cultureel Erfgoed Centrum is straks realiteit. Het Rijksmuseum Volkenkunde en de Leiden Universiteit zullen de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) bijstaan bij het opzetten daarvan. Beide instanties werken ook met de VIDS samen om het manuscript van de gebroeders Penard die in de koloniale periode ruim over inheemsen hebben geschreven te bestuderen en toegankelijk te maken voor een ieder.
VIDS, Rijksmuseum Volkenkunde en Leiden Universiteit hebben daartoe dinsdag in Leiden een memorandum of understanding getekend. Een VIDS-delegatie onder leiding van voorzitter Lesley Artist heeft de afgelopen dagen in Leiden alvast een deel van het omvangrijk manuscript bestudeerd dat van onschatbare waarde blijkt. Er zijn daarin onder andere heel wat woorden, gebruiken en namen van dieren planten en voorwerpen opgenomen die onbekend zijn bij hedendaagse inheemsen. Verder wordt in het manuscript ook aangegeven van waar specifieke families afstammen. “Westerse en traditionele wetenschappers gaan dit alles nu bestuderen”, reageert Artist op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Surinaamse en de Nederlandse partijen.
Bestudering
De ondertekening van het document werd bijgewoond door onder andere Surinaams Nederlandse inheemsen. Verder waren ook aanwezig Mega Combinatie fractieleider Ricardo Panka en de districtscommissarissen Roline Samsoedien en Armand Jurel. De ondertekening vond plaats aan het eind van het werkbezoek van de VIDS delegatie aan Nederland. Volgens Artist was het bezoek succesvol. “Er is nog veel werk aan de winkel om al dit materiaal nader te bestuderen, maar we zijn er heel enthousiast over omdat er echt ontzettend veel informatie hier ligt.”
Traditionele kennis
De delegatie heeft bij de voorlopige bestudering van het manuscript geconstateerd dat er “bepaalde correcties nodig zullen zijn”, bijvoorbeeld in schrijfwijze of vertaling van woorden en zinnen. Verder moeten bepaalde aantekeningen of verhalen nader worden geanalyseerd om ze te beoordelen en op hun volle waarde te kunnen begrijpen. “Ook hebben we gezien dat sommige delen van het manuscript diepliggende sjamanistische en geheime of gevoelige informatie bevatten.” Daarover wil Artist nog niet in details treden. “In elk geval is er heel veel informatie opgetekend.” Het gaat hier om traditionele kennis, afkomstig van de inheemse voorouders. Er zijn woorden, verhalen, symbolen, tekeningen en objecten opgetekend en verzameld die allemaal nader bekeken moeten worden. Het manuscript is ruim een eeuw oud en is in 2001 door het Rijksmuseum Volkenkunde in hun eigen collectie ontdekt.
[uit de Ware Tijd, 23/05/2013]

Universiteit Leiden haalt Vids naar Nederland

Van 8 tot en met 22 mei brengt een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids) een bezoek aan Nederland.  De delegatie vertrekt op uitnodiging van de Universiteit en Museum van Leiden. De instanties hebben documentatiemateriaal gevonden dat meer dan honderd jaar oud is de Inheemse gemeenschap rakende. De documenten hebben een culturele waarde, vandaar dat er ook sjamanen in de delegatie zijn opgenomen. Deze mededeling deed Lesley Artist, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (Vids), afgelopen zondag bij de aanwijzing van de nieuwe dorpsassistent van Christiaankondre.
Artist  zei verder dat de Vids het grondenrechtenprobleem in 3 fasen wil aanpakken. Ten eerste zal de Vids streven naar de erkenning van het traditioneel gezag in de grondwet van Suriname. Er zijn al wetsvoorstellen gemaakt die ingediend zullen worden bij het parlement. Er zullen geen concessies meer uitgegeven worden binnen de woon- en leefgemeenschappen van de Inheemsen. Uitgegeven concessies zullen ingetrokken worden. De derde fase betreft een goede afspraak die gemaakt moet worden met de overheid, zodat zaken duidelijk voor beide partijen zijn. “De Vids is niet van strategie veranderd”, zei Artist zelfverzekerd.
Dit jaar zal de Inheemse organisatie binnen haar structuren de Dag der Inheemsen op een centrale plaats organiseren. In de afgelopen jaren waren er organisaties die op verschillende plaatsen in Suriname de dag vierden. ‘Dit is niet bevorderlijk voor de Inheemse gemeenschap.’ De Vids-voorman wist ook te vertellen dat een speciale dag voor de Inheemsen uitgetrokken wordt tijdens Carifesta XI in augustus in ons land. Om de communicatie binnen de gelederen van de Vids beter te bevorderen, worden een snelle boot en een auto aangeschaft voor de ondervoorzitter van de vereniging.
[uit Dagblad Suriname, 27-04-2013]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter