blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Arron Henck

Arron en de politieke geschiedenis van Suriname

door Jerry Egger

Een van de dominante figuren in de politieke geschiedenis van ons land voor en na de onafhankelijkheid is Henck Arron. Hij wordt beschouwd als de politicus die de kolonie onafhankelijk maakte en die door slim onderhandelen een groot bedrag wist los te krijgen uit de zakken van de voormalige kolonisator. Zijn naam wordt ook geassocieerd met minder positieve ontwikkelingen na de onafhankelijkheid zoals de stagnatie op sociaaleconomisch gebied en vooral de militaire coup van 25 februari 1980. De biografie die Peter Meel schreef behandelt bijna alle aspecten van het leven van Arron in de politieke arena. read on…

Arron onbetwistbare architect Srefidensi

Paramaribo – De staatsman, Henck Alphonsus Eugène Arron (Paramaribo, 25 april 1936 – Alphen aan den Rijn, 4 december 2000), is de onbetwistbare architect en politieke vader geweest van de onafhankelijkheid van Suriname. Dit betoogde dr. Peter Meel, onderzoeksdirecteur van het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden, die vrijdagavond in het Nationaal Archief Suriname zijn boek presenteerde: Man van het moment: een politieke biografie van Henck Arron. Meel stelde dat Arron heeft ingespeeld op het streven van Nederland om Suriname staatkundig onafhankelijk te laten worden en bracht daarbij in herinnering dat Arron als voorzitter van de Nationale Partij Suriname het voortouw nam bij de onderhandelingen met Nederland. read on…

Weduwe Arron schenkt documenten aan Archief

Paramaribo – Peter Meel, professor aan de Leidsche Universiteit, heeft vrijdag zijn biografie over Henck Arron gepresenteerd aan Suriname. De weduwe van Henck Arron, Antoinette Arron-Leeuwin, bood persoonlijke documenten, aan het Nationaal Archief van Suriname (NAS) aan. “Ik hoop dat men hier wat aan heeft, en ik doe een oproep aan alle Surinaamse politici om hun persoonlijke documentatie ook openbaar te maken en te schenken aan het Nationaal Archief”, zei Arron-Leeuwin in haar dankwoord tijdens de boekpresentatie . Het NAS heeft als taak archieven beschikbaar te stellen voor openbaar gebruik. read on…

Boekpresentatie biografie van Henck Arron

De auteur Peter Meel zal vrijdag een presentatie verzorgen over zijn publicatie Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron. Dit boek is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in archieven in Suriname en in Nederland en op interviews met meer dan honderd informanten. De presentatie wordt georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname. read on…

George Hindori liet zich niet regisseren

door Evert G. Gonesh (eerder bekend als Evert Azimullah-red.)

Het optreden van George Hindori in de maanden voorafgaand aan de onafhankelijkheid van Suriname, zoals beschreven in de biografie van Peter Meel, is door Roy Khemradj weergegeven in Starnieuws van 26 december 2014 [zie bericht hieronder op CU]. De door Henck Arron aan zijn biograaf gegeven uitleg waarin wordt gesuggereerd dat Hindori zich door Arrons perschef George Hering als “een vogeltje in de klep heeft laten vangen” wekt niet alleen de indruk van een onnozele politicus, maar doet bovenal afbreuk aan juist het bekende intellectuele vermogen van een zo evenwichtige persoonlijkheid als George Hindori. Dat Arron bovendien wordt aangeduid als de ‘grote regisseur’ van Hindori’s besluit tot het doorbreken van de politieke patstelling waarin Suriname was beland, behoeft enige nuancering. read on…

Henck Arron regisseerde vertrek George Hindori uit VHP

door Roy Khemradj

Niet Joop Den Uyl, niet Jan Pronk, niet Nederlandse parlementariërs, maar Henck Arron is aan de vooravond van de onafhankelijkheid van Suriname, de grote regisseur geweest van het nog steeds veel besproken ‘verraad van George Hindori aan de VHP’. Oud-premier Henck Arron onthult dit in de onlangs verschenen Man van het moment – een politieke biografie van Henck Arron, geschreven door historicus Peter Meel. read on…

Biograaf Peter Meel: “Henck Arron onderschatte vakbondskwestie onderofficieren”

door Stuart Rahan

Na de Surinaamse politici Johan Adolf Pengel en Jagernath Lachmon heeft de vader van de Surinaamse onafhankelijkheid, Henck Alphonsus Eugène Arron, nu ook een biografie. Maandag verschijnt van de hand van auteur Peter Meel (1959) Man van het moment. Een politieke biografie van Henck Arron  (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014, 745 pagina’s). read on…

Surinaamse Den Uyl met een missie

door Hans Buddingh’

Het zou een scène uit een spannende film kunnen zijn: de door een coup afgezette premier van een ex-kolonie zit gevangen in een kazerne; vanuit z’n celraampje ziet hij met grote regelmaat de militair attaché van het ex-moederland langslopen die op bezoek gaat bij de nieuwe machthebbers. Het overkomt Henck Arron tijdens zijn gevangenschap in de Memre Boekoe-kazerne, in 1980. Daar kijkt hij ook de dood in de ogen bij een schijnexecutie, wanneer hij en anderen (ten onrechte) worden verdacht van betrokkenheid bij een mogelijke coup tegen het regime van Desi Bouterse.

read on…

Suriname en de Caraïben in de 20e eeuw

Bijeenkomst IBS en Werkgroep Caraïbische Letteren

 

Op zaterdag 22 november a.s. organiseert de Stichting Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek (IBS) in samenwerking met de Werkgroep Caraïbische Letteren een bijeenkomst in de Amsterdamse OBA met als titel: Suriname en de Caraïben in de 20e eeuw. read on…

Pronk poetst Nederland schoon van onafhankelijkheidsverwijt

door Eric Mahabier

Den Haag – Van opdringen van de onafhankelijkheid aan Suriname was geenszins sprake. Suriname is niet uit het Koninkrijk der Nederlanden geschopt. Als Suriname zou aangeven de onafhankelijkheid niet te willen, zou Nederland zich ook daartegen niet verzetten.
Jan Pronk, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking. Foto: Eric Mahabier
Dit zei oud-minister Jan Pronk gisteren op de miniconferentie ‘De toekomst van Hindostanen in Nederland’. Pronk die bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 deel uitmaakte van de Nederlandse regering, zegt tot de dag van vandaag mensen te horen zeggen dat Nederland Suriname uit het Koninkrijk heeft gezet en de onafhankelijkheid zou hebben opgedrongen. “Geen sprake van”, hield Pronk de conferentie voor die door de Stichting Diaspora Leerstoel Lalla Rookh was georganiseerd.
Volgens Pronk volgde het toenmalig kabinet Den Uyl de internationale ontwikkelingen omtrent dekolonisatie. Verder waren er voor de verkiezingen afspraken gemaakt tussen premier Arron en Den Uyl. Beiden waren overeengekomen dat, indien ze aan de macht zouden komen, er richting onafhankelijkheid van Suriname gewerkt zou worden. Beiden kwamen aan de macht en de afspraak werd nagekomen. Bovendien was het de Nederlandse regering ernst om de dekolonisatie in Suriname vredig te doen verlopen, anders dan in Indonesië het geval was. “Wij wilden geenszins koste wat kost van Suriname af”. De kosten die Nederland voor Suriname maakte waren gering. Suriname was geen “last” voor het moederland en bovendien had Nederland ook veel verdiend aan Suriname voerde Pronk aan. Ook voelde Nederland zich verantwoordelijk voor onder andere de misstanden met betrekking tot onder andere de slavernij en was een andere houding omtrent de onafhankelijkheid ongewenst.
Leiders
Pronk, die minister van Ontwikkelingssamenwerking was, zei dat de politieke spanningen tussen oppositie en coalitie hoog opgelopen waren. De oppositie onder leiding van Jagernath Lachmon van de VHP was tegen de wijze van onafhankelijkheid. Nederland vreesde voor een etnische uitbarsting. “Gelukkig dat alle politieke leiders in Suriname hun gezond verstand hebben gebruikt en op generlei wijze de zaak uit de hand hebben laten lopen”, aldus Pronk. Nederland voerde intensieve gesprekken met zowel de oppositie als de coalitie. Geen van beide wilden de zaak laten escaleren.
De voormalige minister van Ontwikkelingssamenwerking stond ook stil bij de vraag of emigratie uit Suriname de reden voor Nederland was om van Suriname af te willen. Hoewel Nederlandse politici hun bezorgdheid hadden geuit over de migratie van Surinamers naar Nederland, zei Pronk dat het kabinet Den Uyl daar anders over dacht en migratie toestond. Bovendien was het kabinet bang voor eventueel verzet vanuit de Hindostaanse gemeenschap die tegen de onafhankelijkheid was. Ook vreesde men verzet vanuit Surinamers die zich reeds in Nederland hadden gevestigd.
Pronk stond ook stil bij de vraag die steeds weer bovendrijven, namelijk waarom Nederland niet van de Staten van Suriname geëist heeft het besluit voor de onafhankelijkheid met twee derde meerderheid aan te nemen. Volgens Pronk was de regering-Arron legitiem en volstond Nederland met een besluit van de meerderheid. Bovendien verkeerde volgens hem Nederland niet in de positie om met voorwaarden te komen rond de onafhankelijkheid.
[uit de Ware Tijd, 01/06/2013]
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter