blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Arowakken/Lokono

Renzo Duin over geschiedenis inheemsen

Het Netwerk Erfgoed Haagse Migranten van het Haags Historisch Museum organiseert ook dit jaar een aantal lezingen in het kader van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Op donderdag 18 april vertelt dr. Renzo Duin over de beeldvorming en geschiedenis van de oorspronkelijke bewoners van de Amerika’s, met een focus op de historie van de Karaïben en de Arawakken.

read on…

Vreemde volkeren – Leren van geschiedenis 113

door Hilde Neus

Recentelijk is er nogal wat te doen geweest over de immigratie van Mennonieten, die een gemeenschap in Suriname willen bouwen en met investeringen financiën in de landbouw willen injecteren. De verwachting is, dat Suriname zelf daar, via de overheid, fondsen aan over zal houden, wellicht export zal bevorderen en werkgelegenheid scheppen.

read on…

Lokono cultuurkenner Justus Orassie heengegaan

Lokono cultuurkenner Justus Orassie heeft het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Met zijn heengaan heeft Suriname, en in het bijzonder de inheemse gemeenschap, een legende verloren. Een grote kenner en cultuurdrager is heengegaan.

read on…

Regering doet aanzet uitvoering Kali’na en Lokono vonnis

Er komt schot in de uitvoering van het Kali’na en Lokono vonnis. Het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens heeft Suriname in 2016 gevonnist tot het vrijmaken van US$ 1 miljoen voor het gemeenschapsontwikkelingsfonds voor acht inheemse dorpen in het district Marowijne.

read on…

De Pletterij 25 jaar!

Ikyoshie – Arowakken, de oorspronkelijke bewoners van Suriname

Op 18 juni 2020, bestond de Pletterij in Haarlem 25 jaar. Op dezelfde dag in 1995 opende het Mondiaal Centrum Haarlem ‘MCH’, de voorloper van de Pletterij, haar deuren aan de Parklaan 137, waar nu basisschool De Kring zit.

read on…

Benedictio IV – Mighty echo of the Amazone rainforest

Natasha Knoppel Galleries organiseert in het Prinsenkwartier in Delft de expositie Benedictio IV, met een reeks van lezingen.

read on…

De kathedraal

Samen met Curaçaose jongeren en stichting Fundashon di Artista bouwt Herman van Bergen de Kathedraal van Doornen, een uniek en duurzaam kunstwerk met aandacht voor de destructieve èn creatieve kant van de mens.

read on…

Ketens en banden

door Hilde Neus

De titel van het prachtig uitgegeven boek Ketens en banden, zowel voor op de koffietafel als ter informatieverschaffing, is bijzonder goed gekozen. Eveline Sint Nicolaas, de auteur, beschouwt de slavernij (ketens) maar ook de verhouding met de voormalige kolonisator (banden). Het boek beslaat een lange periode, van de zoektocht naar de nieuwe wereld met de komst van Columbus, die vruchten afwierp tot buiten Suriname (zoals Brazilië waar vanaf 1621 op gevaren werd), tot aan de onafhankelijkheid. read on…

Nee nee, zo hoort een vrouw dat niet te zeggen!

door Berthold van Maris

“Het Island Carib is een inheemse taal die ooit gesproken werd op de Bovenwindse Eilanden in het Caribisch Gebied. [Peter] Bakker: „Meer dan duizend jaar geleden werden die eilanden gekoloniseerd door Arawaks. Later, een paar eeuwen voordat Columbus arriveerde, hebben Carib-krijgers, waarschijnlijk vanuit Suriname of Frans-Guyana, die eilanden veroverd. read on…

Albert Sabajo heengegaan

Op 11 september 2018 is in Haarlem, Nederland, overleden, de Arowakse cultuurman Mauricius Albert Sabajo. read on…

Het Woordenboek Arowaks van Eugène Aramake

Het Inheems dorp Cassipora, ongeveer negentig kilometer ten zuiden van Paramaribo gelegen, is al een paar keren verlaten geweest. De laatste keer vanwege de burgeroorlog van de jaren tachtig in de vorige eeuw. Ook waren er al heel vroeg invloeden van andere volkeren in dit dorp te bemerken. Want toen dit dorp ruim 100 jaar geleden nogmaals opnieuw werd bevolkt, kwamen er ook een paar vreemde mannen wonen zoals Mesada, een halfjood, en Gemert, een halfcreool. Deze mannen werden verliefd op de indiaanse gezusters Biswane en trouwden met hen. Mesada werd het dorpshoofd en Gemert is de opa van de schrijver van deze woordenlijst. read on…

Inheemse cultuur in the spotlight

door Tascha Samuel

Paramaribo – Met nog maar zes dagen te gaan, voor de viering van de Dag der Inheemsen, is de speciale lezing over Inheemsen, door Harriëtte Vreedzaam een mooie activiteit. In een goed gevulde achtertuin van Tori Oso stond de inheemse cultuur in de spotlight tijdens de maandelijkse lezing van de Schrijversgroep ‘77 . Vreedzaam, de basya van Pierre Kondre Kumbasi, ging in op de bevindingen van het onderzoek gedaan in 1996 door de vrouwenorganisatie Sanomaro Isa. “De betiteling als arme plattelandsvrouwen zoals de Westerling ons beoordeelt, is onjuist. We zijn niet plattelands en niet arm.”
Westerse normen
Deze opmerking on lokte menig reactie. “Jullie zouden gewoon gebruik moeten maken van wat men zegt en daarmee geld innen.” De inleider gaf echter aan dat de waardigheid van de inheemsen niet te koop is. “De inheemse vrouw is zelfvoorzienend. Wij hebben het land. Een inheemse vrouw die geen kostgrond bewerkt, maar die uit het bos vlees, groente en fruit haalt is hooguit heel lui.”
Daarbij benadrukte zij dat de leefgewoonten en percepties van armoede niet vastgesteld kunnen worden op basis van de Westerse normen. ” Een Europese boerin die grondhuur moet betalen en de grond moet verpachten om te kunnen zaaien; die zijn arm.” Jammer genoeg heeft Vreedzaam haar inleiding niet visueel kunnen ondersteunen door de afwezigheid van haar assistent.
Bescherming
Het programma moest enigszins worden aangepast door het laat komen van de artiest Mark Langaman, maar Nowilia Tawjoeram wist het publiek aardig te bekoren met haar verhalen. Daarna wierp Vreedzaam het element van ‘bescherming van intellectuele eigendommen’ op daar zij zelf ook wel verhalen had die ze graag wilde vastleggen. “Maar ik vrees dat men er misbruik van kan maken als het niet beschermd is.” Volgens S’77 voorzitter Ismene Krishnadath zou in afwachting van betere regelgeving alvast het boek uitgegeven kunnen worden en de rechten daarop zouden beheerd kunnen worden via een stichting. Vreedzaam gaf ook aan dat de verhalen waardevol zijn vanwege de achterliggende ‘waarden en normen’ die ze aanleren. Ook Conrad Rybka die zich de voorbije vier jaar bezig heeft gehouden met de Arowakse (Lokono) taal presenteerde zijn werk. Het tweejarig onderzoek waarop hij afstudeerde bracht hij levendig in beeld. Zijn vrij goede beheersing van het Arowaks kwam daarbij ook tot uiting. De avond werd afgesloten met het vrolijk losgooien van de benen op Sambura muziek.
[uit de Ware Tijd, 02/08/2013]
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter