blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Antilliaans-Nederlands

Onderzoek naar aanspreekvormen in Caraibisch Nederlands

Er is veel variatie in het taalgebruik van mensen die Nederlands spreken, onder andere omdat er verschillende normen zijn in de diverse delen van het Nederlandse taalgebied. Die variatie komt onder meer tot uiting bij het gebruik van aanspreekvormen. Daaronder vallen de voornaamwoorden je en u, voor- en achternamen, titels en woorden als mevrouw en meneer. Over het gebruik van aanspreekvormen in het Surinaams Nederlands en het Caribisch Nederlands is weinig bekend, zeker in vergelijking met Nederland en Vlaanderen. read on…

Het ABC van David en Goliath

door Fred de Haas

Het is alweer enige jaren geleden, om precies te zijn op 11 maart 2014, dat de toenmalige Staatssecretaris S. Dekker van OCW de Nederlandse Taalunie om advies vroeg over de inrichting van het onderwijs Nederlands in Caribisch Nederland. Dat advies was gereed in December 2014 en nog steeds zeer actueel, om niet te zeggen actueler dan ooit. read on…

ABC-eilanden en Suriname: taal en politiek

Louise Vanderputte schreef in 2012-2013 een licentiaatsverhandeling aan de Universiteit Gent over Nederlands in de ABC-eilanden en Suriname – een reflectie van de banden tussen het koninkrijk Nederland en zijn ex-kolonies. read on…

Mester mantené papiamentu komo materia obligatorio di èksamen final di havo/vwo?

Papiamentu ta lenga materno di mas o ménos 80% di poblashon di Kòrsou, segun senso di 2011. read on…

Op naar een Surinaamse en Antilliaanse editie van de Atlas van de Nederlandse taal!

Verkort praatje bij de presentatie van de ‘Atlassen van de Nederlandse taal’ op 11 mei in Den Haag

door Nicoline van der Sijs

Welkom bij de presentatie van de Nederlandse editie van de Atlas van de Nederlandse. Wat is er nieuw en bijzonder aan deze atlas? Het belangrijkste wapenfeit is dat deze atlas voor het eerst erkent dat de variëteiten van het Nederlands die in Nederland en in Vlaanderen worden gesproken, volkomen gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dat is nog nooit eerder vertoond: er bestaat geen enkel ander boek dat in twee edities is verschenen, een voor Nederland en een voor Vlaanderen. Zelfs de bijbel niet. read on…

Zwart Nederlands; een college

door Jan Noordegraaf
Vorig voorjaar was ik op bezoek bij een vroegere VU-student Nederlands op het mooie eiland Curaçao. Bij die gelegenheid liet ik me ook rondleiden in het Slavernijmuseum te Willemstad. Na ruim twee uur indringend toegesproken te zijn door een enthousiaste jonge Curaçaose gids verliet ik deze historische locatie niet zonder enig gevoel van opluchting, maar wel ‘zwaar met schuld belaan’, zoals vroegere generaties Hollanders in een andere context gezegd moeten hebben. read on…

Die taal, die weet wat…

door Jerry Dewnarain

Het maken van taalfouten kan iedereen overkomen, maar toch blijft het slordig staan wanneer het gebeurt. In kranten en in tijdschriften staan dagelijks taalfouten en ook op tv en internetsites komen taalfouten veelvuldig voor. De Nederlandse taal is een lastige taal en zit vol valkuilen, zo vinden ook de mensen die zich hebben verdiept in de Nederlandse taal. Zo word je als scholier of als academicus geacht foutloos Nederlands te schrijven. Toch zul je misschien regelmatig te horen krijgen dat je taalgebruik niet in orde is. Begrijp je dan wat je docent precies bedoelt? Wat zijn taalfouten eigenlijk precies, en zijn alle taalfouten even ernstig? Moet iedere student een taalvirtuoos zijn? read on…

Papiaments erkend in Nederlands taal

Tekst en foto’s: Mineke de Vries

Papiamentstalige woorden worden binnenkort voor ‘t eerst opgenomen in de nieuwe editie van het Groene Boekje – de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal – die in 2015 verschijnt. Woorden uit allerlei schriftelijke taaluitingen uit de Antillen worden volgens een vaste methode geteld, gecheckt en beoordeeld op opname in de woordenlijst. Komt cel erin, makamba, sedula? “We streven niet naar compleetheid maar willen recht doen aan het Antilliaanse Nederlands,” aldus Rik Schutz, projectleider spelling bij de Nederlandse Taalunie. read on…

NTU bekijkt Antilliaanse en Surinaams-Nederlandse woorden

Voor het eerst worden Antilliaans-Nederlandse woorden opgenomen in de nieuwe editie van het Groene Boekje – de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal – die in 2015 verschijnt en daarnaast is een ruwe lijst voor op te nemen Surinaamse woorden gereed, waarvan de teller momenteel op 2577 staat, meldt Amigoe. Het is de bedoeling dat de helft van dit aantal overblijft bij de volgende schifting. In tegenstelling tot de vijfhonderd Surinaams-Nederlandse woorden die al in 2005 waren toegevoegd, zijn Antilliaans- Nederlandse woorden nooit eerder opgenomen. read on…

De Nederlandse taal lijkt stervende op Curaçao

 
door Helga Mensing
Hoe gaan we verder?
Ik moet helaas constateren dat steeds minder mensen en vooral jonge mensen, bij steeds minder gelegenheden de Nederlandse taal bezigen. En het Nederlands dat gesproken wordt is vaak gebrekkig, terwijl het geschreven Nederlands vol spelfouten zit.
Daarentegen heeft het Papiaments zich steeds meer ontwikkeld als onze eigen taal die op veel scholen als instructietaal wordt gebruikt en die in het dagelijks leven als voertaal wordt gebruikt.
Op twee radiozenders na, zenden alle hier bestaande radiostations, net als onze tv-stations, uit in het Papiaments. Ook worden steeds meer boeken en tijdschriften in het Papiaments uitgegeven, terwijl het aantal toneelstukken in het Papiaments sterk toeneemt. En niet te vergeten de vele composities in onze eigen taal welke geestdriftig worden gezongen door enthousiaste lokale artiesten.
Sint Nicolaas wordt bij aankomst in het Papiaments toegesproken, terwijl de kleintjes hem verwelkomen met Papiamentse liedjes. Toen het onderwijs werd geïntroduceerd was de instructietaal Nederlands en werd onderwezen door fraters van de rooms-katholieke missie uit Nederland en door andere Europese Nederlanders. De Curaçaoënaars die toen opgeleid werden als leerkracht werden onderricht door deze Europese Nederlanders. En, heel belangrijk, de leermiddelen werden in het Nederlands geschreven en dat is voor een groot deel nog steeds het geval. In de loop der jaren namen Curaçaoënaars het onderwijs over en sloop het Papiaments steeds meer de klas binnen en ook op het speelplein hoorde je steeds minder Nederlands…
Het is begrijpelijk en goed dat het Papiaments steeds meer waarde krijgt als onze eigen taal, maar er wordt te weinig nagedacht over de consequenties van deze houding wanneer de nadruk op het Papiaments steeds verder doorgezet wordt ten koste van een goede beheersing van het Engels en Nederlands.
Er werd steeds minder Nederlands gesproken en gelezen, waardoor nog maar een kleine minderheid van onze jonge mensen deze taal voldoende beheerst. De studenten die gaan doorstuderen in Nederland en de jongeren die zomaar naar Nederland gaan, beginnen daar vaak met een achterstand waardoor ze niet goed mee kunnen doen en een aantal studenten de studie noodgedwongen moet afbreken.
Gelukkig gaan ook steeds meer instellingen voor hoger onderwijs en andere opleidingen in Nederland over op de Engelse taal waardoor veel studenten vanuit het buitenland toch in Nederland kunnen gaan studeren.
Dit betekent dat Curaçaose studenten die het Engels goed beheersen in de USA, in Jamaica, in Puerto Rico en ook in Nederland hun studie kunnen voortzetten… een wereld gaat voor je open…
Nu vechten voor het Nederlands een verloren strijd lijkt te zijn, wil ik er voor pleiten dat ons onderwijs zo gauw mogelijk, maar wel goed voorbereid, overgaat op Engels als instructietaal. Ik weet dat dit idee wordt ondersteund door veel ervaren leerkrachten.
En wees eerlijk: de kinderen op ons eiland horen van jongs af aan Engels via gameboys en playstations, op de computer, in Amerikaanse films et cetera.
Ik zag laatst op het nieuws dat verschillende scholen in Duitsland zowel het Duits als Engels als voertaal hebben om de aansluiting op de rest van de wereld veilig te stellen. Een idee voor ons?
Hoe jammer ik het ook vind, we moeten realistisch zijn en niet langer de halfzachte manier tolereren waarop nu met Nederlandse leermiddelen, Nederlandstalige toetsen en examens gewerkt wordt, maar verder in het Papiaments les wordt gegeven met als grote verliezers onze jongeren.
Op Curaçao is het Nederlands dood, leve het Engels !
Helga Mensing,
een bezorgde burger,
Curaçao
[uit Antilliaans Dagblad, 26 februari 2014]

 

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter