blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Aluman Nardo

OIS sluit hoofdstuk Nardo Aluma definitief af

door Isaak Poetisi

Het bestuur van de Organisatie van Inheemsen in Suriname (OIS) onder leiding van Dean Simons heeft het bestuur Nardo Aluma [of Aluman – red.] juridisch onderuit gehaald. Op 18 december vorig jaar heeft de OIS officieel haar rechtspersoonlijkheid verworven door de publicatie van de statuten in het Staatsblad. Het huidige bestuur heeft bij meerderheid tijdens de bestuursverkiezing in september 2009 statutair het roer overgenomen van het bestuur-Leon Wijngaarde. In het weekend heeft de organisatie via een advertentie in de krant de totale gemeenschap erop gewezen dat zij alleen in en buiten rechte, zoals nationaal als internationaal, de OIS vertegenwoordigt en haar belangen behartigt.

Het bestuur-Simons waarschuwt in de advertentie verder dat degenen die menen de naam van deze organisatie te gebruiken of misbruiken, gerechtelijke maatregelen tegemoet mogen zien.

“Hiermee is het hoofdstuk Nardo Aluma definitief afgesloten”, zegt OIS-secretaris Ricky Chan Jet Soe. Hij stelt dat Aluma geen punt van bespreking was na de verkiezingen van 2009. “In de plaats van te kibbelen met Aluma hebben wij onze zaken administratief in orde gemaakt”, stelt Chan Jet Soe. Aluma persisteert daarentegen dat zijn bestuur juridisch wel stevig in zijn schoenen staat.

De zelfverklaarde OIS-president werd vorig jaar getroffen door een zware beroerte, waardoor de linkerhelft van zijn lichaam is verlamd. “De OIS heeft wel statuten, die gepubliceerd zijn in het Staatsblad”, zegt hij vol overtuiging. Aluma wil niets weten van het statutair aanzitten van het bestuur-Simons. “De verkiezingen van 2009 waren onwettig”, zegt Aluma. Jan Bolman, beleidsadviseur van het vorig bestuur-Wijngaarde, beweert echter dat de statuten in de periode 1992 wel waren goedgekeurd volgens de wettelijke regelingen, maar nooit gepubliceerd in het Staatsblad. “Het huidige bestuur is in dit opzicht slim”, aldus Bolman.

Aluma spartelt tegen door te stellen dat zijn bestuur volledig erkenning geniet van de overheid. Het feit dat hij counterpart is voor de ministeries van RO en RGB als het gaat om grondenrechten, is voor hem een bewijs. Voor hem is het daarom ondenkbaar dat de rechtspersoonlijkheid van OIS voor de tweede maal de grondwettelijk verantwoordelijke instanties en gewezen president Ronald Venetiaan is gepasseerd. Chan Jet Soe wil verder geen woorden hieraan vuilmaken. “Als in de niet-gepubliceerde statuten staat dat om de drie jaar verkiezingen worden gehouden en hij doet dat niet, wil dat zeggen dat hij de regels niet kent”, zegt Chan Jet Soe.

Het huidige bestuur Simons heeft nog drie jaar te gaan en wil de komende periode niet op de achtergrond slijten. Er komt een kennismakingsronde met overheidsinstanties, de president en ngo’s. `”We willen dit jaar onze plaats binnen de inheemse gemeenschappen innemen als daadwerkelijke ontwikkelingsorganisatie”, zegt Chan Jet Soe.

De nu bedlegerige Aluma gaat onverschrokken verder alsof er niets aan de hand is. Begin maart organiseert hij als OIS-president een internationale milieuworkshop te Babunhol in het district Brokopondo. “Mijn vrouw doet nu alles in de organisatie”, zegt Aluma. Hij dreigt wederom met gerechtelijke stappen om deze, wat hij noemt ‘misstap’ recht te trekken.

[uit de Ware Tijd, 14/02/2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter