blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Aloema-Tokoe Josien

Nardo Aloema als cultuuronderzoeker en auteur

door Welmoed de Boer

Bij zijn begrafenis te Galibi kwam steeds de minder bekende zijde van Nardo Aloema in mijn gedachten. Hij was het die bij het opstarten van de afdeling Cultuurstudies, in de jaren 80, erop hamerde dat deze niet alleen kon verzamelen, maar ook moest publiceren. Uiteindelijk zouden onderzoekers bij deze afdeling zich wijden aan het publiceren als een van hun hoofdtaken. In deze context heb ik mogen samenwerken met Aloema en mijn toenmalige onderzoekscollega’s, aan een gezamenlijk themanummer van OSO over ‘geestelijk specialisten’. Dit was slechts een van de publicaties waaraan Nardo een bijdrage heeft geleverd.

read on…

Verdriet, rouw en veerkracht van inheemsen

door Michiel van Kempen

Inheemsen hebben hun eigen manieren om om te gaan met verlies, dood en rouwverwerking. Dood en leven vormen één geheel, zoals spiritualiteit en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Die cirkelgang doet er toe, niet de tijd. Ineke Wienese verdiepte zich in de materie.

read on…

Ter herinnering aan Nardo Aluman

door Michiel van Kempen

Van weinig inheemsen in Suriname in de afgelopen vier decennia kan gezegd worden dat ze cultureel zo dominant aanwezig waren als Nardo Aluman. Als cultuurkenner en activist was hij op veel vlakken actief, tot zijn krachten het langzamerhand begaven. Hij was moe, toen hij op woensdag 13 oktober 2021 in het Academisch Ziekenhuis van Paramaribo opsteeg naar Tamushi.

read on…

De zwakte van de politie agenten

door Josien Aloema-tokoe

Dit is het resultaat van onze beste kameraden, politie agenten of bikers, gisteren in Albina bij hun ordening van de parkeer plaatsen. Er was een woordenwisseling ontstaan tussen de politie en twee inheemse broers uit Galibi die blom waren komen kopen voor de bakkerij dat ze in Galibi hebben. read on…

Nardo Aluman 70

door Josien Aloema-tokoe

Bij deze feliciteren wij mijn man, vader, schoonvader en grootvader en de man die de Inheemsen de bewustwording heeft bijgebracht van wat ze nu zijn en hebben bereikt, met zijn 70ste geboorte dag. Wij wensen hem veel zegen, gezondheid, kracht en nog meer wijsheid met de kracht van onze Schepper, Tamusji. Potosu porito po’ko na’na konoturupo’jan otupona’ka uwapo’tom’po. read on…

Inheemse vrouwen actief in COICA

Tijdens het afgelopen congres van de COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indigenas de la Cuenca Amazonia), gehouden in Iquitos, Peru, in november 2009 werd ik gekozen als een van de gebiedscoördinatoren voor mensenrechten, politiek en sociale zaken op voordracht van de OIS (Organisatie voor Inheemsen Suriname). Er zijn twee vrouwen die zitting hebben in het uitvoerend orgaan van de COICA, dat ben ik zelf en de ander is van Guyana, Apa voor het gebied Vrouwen en Familie, maar op dit moment heb ik dit gebied ook onder mijn hoede, omdat zij niet naar hier kan afreizen vanwege een gebrek aan financiële middelen. Ik heb de Wereldbank zover kunnen krijgen om mijn ticket naar hier te betalen na een vergadering met de Wereldbank in Washington. Ook de BIC (Bank Information Centre) heb ik om een bijdrage gevraagd. Ik ben nu vanaf 18 september hier in Quito, Ecuador, om richtlijnen te geven aan het goed f
unctioneren van de COICA, want onze Algemeen Coördinator is ook niet in staat om naar hier te komen om het kantoor te coördineren. Ik ben ook gevraagd geworden om de vrouwenworkshop (taller de mujeres) te begeleiden voor de COICA, die hier plaats had van 12 tot 17 oktober j.l. Ik ben aldoor bezig met Inheemse zaken. Met betrekking tot het vraagstuk van klimaatsverandering (Redd, Redd+ etc.) moeten we ook
veel participeren vanuit de COICA. Ik ben nu bezig om een case study te maken met betrekking tot het vraagstuk van Inheemse vrouwen en klimaatsverandering voor weer een andere workshop in de Philippijnen vanuit de positie van de COICA. Die zal plaats vinden op 18 en 19 november 2010. Er is veel werk voor ons en we proberen vanuit de COICA met de donoren de Inheemsen van het Amazonebekken toch op een adequate manier via workshops de informatie te brengen en hun stem te laten horen op het Internationaal forum.

De website van de COICA vindt u door hier te klikken.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter