blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: 18e eeuw

Het verzenden van pakketjes – Leren van geschiedenis 107

door Hilde Neus

We betalen elk jaar trouw de revenuen voor onze postbus aan het Kerkplein. Maar als we erlangs rijden en in de box kijken is die negen van de tien keren leeg. Al lang laat ik geen boeken meer opsturen naar Suriname omdat ze niet aankomen. Achter het loketje bij de postbusvakjes zit een leger aan kabouters die de drukwerken in alle haast wegdragen en ze gaan bestuderen. Dat is verdrietig voor diegene die ze opstuurt, maar zeker ook voor mij. Ik kijk altijd uit naar boeken, hoe meer hoe beter. Want ik lees graag. En meestal worden de boeken gestuurd, zodat er door mij en collega’s een recensie over geschreven kan worden. En de Surinaamse gemeenschap breed wordt geïnformeerd over al het zinvolle en mooie wat er in het buitenland aan publicaties verschijnt.

read on…

Bestraffing van sodomie – Leren van geschiedenis 104

door Hilde Neus

Oktober is pride month, en in deze maand wordt er gestreden voor gelijke rechten van een groep mensen die niet ‘normale’, dus geen heteroseksuele gevoelens hebben. Inmiddels is die groep opgedeeld in een aantal met allen een specifieke naam, zodat de overall noemer nu LGBTQIA+ is. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, en ook in de pers verschijnen stukken over de feestelijkheden. Afgelopen zaterdag was de Literaire Pagina in de Ware Tijd gevuld met twee artikelen van Zerachiël van Mark, over de romans De Zwarte Lord van Rihana Jamaludin en Strafhok van Bea Vianen.

read on…

Kindermoord – Leren van geschiedenis 101 

door Hilde Neus

In het leven van sommige mensen komen tragische gebeurtenissen voor. Zo horen we van moeders die hun kinderen doodmaken, en iets ergers dan het ombrengen van je eigen vlees en bloed kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Toni Morisson schreef hier een zeer ingrijpende roman over: Beloved, ook verfilmd met Ophrah Winfrey als de moeder en Thandie Newton als het dode kind dat haar komt spoken. Dit verhaal was gebaseerd op een krantenbericht in Amerika, waarin de omstandigheden van deze kindermoord – gerelateerd aan slavernij – waren toegelicht.

read on…

Print in de archieven – Leren van geschiedenis 99

door Hilde Neus

We schrijven bijna niet meer, behalve dan met de computer. En bij onze politie worden af en toe  nog wel documenten opgemaakt met de hand, die de aangever dan vervolgens mag ondertekenen. Veel stukken worden gedrukt en hoeven we alleen nog maar in te vullen, zoals het formulier dat nodig is bij een aanrijding. Dit scheelt mankracht bij de politie.

read on…

Tekort aan medicijnen – Leren van geschiedenis 96

door Hilde Neus

Veel problemen rondom de gezondheidszorg hebben te maken met medicijnen. Ze zijn er niet, staan niet in de klapper, de zieke moet er duur voor betalen. Allerlei berichten over medicatie bereiken ons. Met de aankondiging van de minister van Volksgezondheid dat er een grote partij medicijnen uit India aankomt, aan Suriname geschonken, komen er alleen maar vragen bij. Hoe zit het met de houdbaarheid, zijn dit eersteklasproducten, hebben ze dezelfde werking? Ach, denk ik maar, vroeger was het niet anders. Uit enkele jaren archief zijn wat voorbeelden gehaald over de overheid en medicijnen. Herkenbare zaken! 

read on…

Het maken van kaarten – Leren van geschiedenis 95

door Hilde Neus

Kaarten zijn onontbeerlijk als we bepaalde geografische punten willen aangeven. Wanneer er een brug gebouwd wordt, of een weg aangelegd, dienen de begin- en eindlocaties bekend te zijn, anders gaan we van ergens naar nergens. Dit heeft met planning te maken, en we doen dat om problemen te voorkomen. Als de schat niet te vinden is op de plaats waar die op de schatkaart is ingetekend, worden we boos. Maar ook perceelgrenzen kunnen aanleiding geven tot grote ruzies, en zelfs tot rechtszaken. Die zien we regelmatig voorbijkomen.

read on…

Het inhuren van arbeid – Leren van geschiedenis 94

door Hilde Neus

Om zaken gedaan te krijgen, wordt arbeid verricht. Bij de overheid en bij particuliere bedrijven. De werkomstandigheden kunnen variëren, de betaling ook, en de secundaire benefits. Wanneer een economie goed draait, is er keuze voorhanden welke baan bij je past. Inhoudelijk en financieel. Nu wordt dat steeds moeilijker, en is de klacht vaak dat afgestudeerden van een goede opleiding geen passende functie kunnen vinden. En worden posten bij de overheid ingevuld door onbevoegden, en zijn de goedbetaalde baantjes schaars.

read on…

Opstand in de Para – Leren van geschiedenis 89

door Hilde Neus

Recentelijk zijn er onlusten geweest in de Para. Regelmatig worden daar zaken aangekaart door de bevolking omdat er grondstoffen worden geëxploiteerd in gebieden die volgens de Inheemsen en tribale volkeren binnen hun domein liggen. Dat is problematisch omdat zij niet gekend zijn in de overeenkomsten, of dat er langs de dorpsbewoners heen is gewerkt. Aangezien er nationaal afspraken zijn gemaakt, en zelfs internationaal verdragen geratificeerd, kan er via de rechter aangevochten worden dat er in het gebied wordt gemijnd. Maar we weten allemaal hoe eindeloos lang dergelijke processen kunnen duren.

read on…

De kralen van de koning – Leren van geschiedenis 87

door Hilde Neus

De koning van Benin was op bezoek in Suriname, in de week van 5 -15 juni 2023, om deel te nemen aan de conferentie over ‘De erfenis van slavernij en contractarbeid’. Dr. Asongba is een opvallende verschijning, en iedereen wilde op de foto met hem. Wat opviel waren zijn kleding en verschillende regalia. Hij droeg kleurige gewaden, gemaakt van handgeweven Afrikaanse stoffen. Lange panen (panyi) stof die hij om zijn lichaam drapeert. Daarbij past hij, zoals hij zelf vertelde, zijn sieraden aan. Lange snoeren met grote kralen van amber, koraal, glas of gebakken, gekleurd aardewerk. Of goud. Die zijn puur voor de versiering, en combineert hij op kleur. Daarnaast draagt hij kettingen van kleine minikraaltjes, zoals we die hier bij de inheemsen kennen, en die bij hen zeer geliefd zijn. Daaraan hangen zakjes ter grootte van een tennisbal, ook van die kraaltjes gewoven, als een amulet. Daarin zitten stoffen, kruiden en ander medicijn die de koning beschermen tegen het kwaad.

read on…

Geheimschrift – Leren van geschiedenis 86

door Hilde Neus

De overheid heeft regelmatig zaken die zij verborgen moet houden, in verband met de veiligheid van de natie. Die stukken mag de president niet mee naar huis nemen, en in de extra badkamer opslaan, zoals Trump heeft gedaan. Dat is verboden, want staatsgevaarlijk. Tegenwoordig kun je met de computer het versturen van berichten versleutelen, maar communicatie kan ook worden onderschept door het hacken van programma’s.

read on…

Wanneer ben je volwassen? – Leren van geschiedenis 84

door Hilde Neus

In Suriname ben je volwassen als je achttien bent. Je mag stemmen en er wordt van je verwacht dat je de verantwoordelijkheden draagt om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Natuurlijk lukt dat niet altijd, en met de economische neergang zien we dat jongeren langer thuis blijven wonen en, in ieder geval economisch, zichzelf niet kunnen bedruipen. Je mag stemmen, je mag heel veel. Ook vroeger had je jongeren die veel verantwoordelijkheid konden dragen. En andere die daar nog niet toe in staat waren.

read on…

Hoe om te gaan met Indianen – Leren van geschiedenis 83

door Hilde Neus

Momenteel is er veel gaande over de grondenrechten van Inheemsen en Tribale volkeren, zowel in officiële als op sociale media. Besproken personen die al dan niet expert zijn. Duidelijk is dat, ondanks vele beloften, de gemaakte afspraken niet worden nagekomen en zelfs internationale verdragen overboord worden gegooid ondanks ratificatie door Suriname.

read on…
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter