blog | werkgroep caraïbische letteren

Taalunie Scriptieprijs 2012 voor een werkstuk over Kader Abdolah

Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, reikte vrijdag 8 februari de Taalunie Scriptieprijs uit aan Willem Bongers-Dek. De laureaat schreef aan de Universiteit van Utrecht een scriptie over de literaire identiteit van de Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah. Welke verhalen vertelt de auteur over zichzelf en hoe wordt hierop gereageerd?

Met de Taalunie Scriptieprijs bekroont de Nederlandse Taalunie jaarlijks de beste afstudeerscriptie over een onderwerp in de neerlandistiek. De scripties worden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteiten en op het gebruik van de Nederlandse taal.
Voor de Scriptieprijs kan elke universiteit in Nederland en Vlaanderen één werk voordragen. De jury koos uit de acht inzendingen het werkstuk van Willem Bongers-Dek met de titel De verteller van de waarheid. Aspecten van Kader Abdolahs posture (1993-2011).
Willem Bongers-Dek beschrijft in zijn werkstuk hoe Kader Abdolah zich in verschillende identiteiten aan zijn publiek manifesteert en hoe zijn lezers, zijn publiek en collega-schrijvers daarop reageren. De jury roemt de winnaar om zijn scherpe focus en soevereine regie over de stof. De auteur zit dicht op zijn onderwerp maar blijft zeer kritisch en belicht zowel literaire als sociale aspecten, aldus de jury. Ook benadrukt zij de prettige schrijfstijl van de laureaat.
De uitreiking vond plaats aan de Universiteit van Gent tijdens het tweejaarlijkse Cross-over Congres voor letterkundige neerlandici.
Geert Joris wees er bij deze gelegenheid op hoe belangrijk het is dat er scripties in het Nederlands worden geschreven. Hij kondigde aan dat de Nederlandse Taalunie de komende tijd aandacht wil besteden aan het gebruik van het Nederlands als taal van wetenschap en onderwijs in een internationale context in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland.
Ruth Koop van ‘t Jagt van de Rijksuniversiteit Groningen en Oeds van Middelkoop van de Universiteit van Amsterdam kregen een eervolle vermelding voor hun scripties Een lege plek om te blijven. Een empirisch onderzoek naar online verwerking van regelverdeling en enjambement in poëzie en Uit alle macht. Exempla en prudentia in P.C. Hoofts Henrik de Gróte. De jury vond het vooral te prijzen dat hun scripties respectievelijk verrassend en innovatief zijn.
De jury bestond uit Marleen Brock, winnares van de Scriptieprijs 2010, Lia van Gemert (Universiteit van Amsterdam), Ralf Grüttemeier (Universiteit van Oldenburg), Hubert Meeus (voorzitter, Universiteit Antwerpen) en Jürgen Pieters (Universiteit Gent).
De jury schreef:
Ook de winnende scriptie heeft een interessant, origineel en actueel onderwerp. Ze is een goed gestructureerde en prettig geschreven studie die getuigt van scherpe focus en soevereine regie over de stof. De auteur zit dicht op het gekozen thema maar blijft zeer kritisch. De domeinoverstijgende werkwijze is bijzonder overtuigend doordat zowel literaire als sociale aspecten worden belicht. Het theoretisch kader is passend en helder. De winnende scriptie is een gedegen studie, met uitgebreide functioneel gebruikte secundaire bronnen, en kan mogelijk de aanzet zijn tot een proefschrift. De jury heeft besloten om de Taalunie Scriptieprijs 2012 toe te kennen aan Willem Bongers-Dek (Universiteit Utrecht) voor zijn scriptie De verteller van de waarheid. Aspecten van Kader Abdolahs posture (1993-2011).

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter