blog | werkgroep caraïbische letteren

Taal maakt je wereld

Levende Talen Nederlands, de Werkgroep Onderzoek & Didactiek Nederlands en de Raad voor Neerlandistiek nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de eerste editie van het nascholingsprogramma voor docenten Nederlands: ‘Taal maakt je wereld’. Caraïbisch Uitzicht waarschuwt wel: de toegangsprijzen zijn compleet van de pot gerukt.

Op deze dag verbinden we onderwijs, actualiteit en neerlandistiek. De wens om leerlingen aantrekkelijk en effectief onderwijs in fictie en literatuur te bieden is springlevend en urgent. De actualiteit biedt aantrekkelijke thema’s en vraagstukken om literatuuronderwijs benaderen en de neerlandistiek reikt ons goed onderzochte tekstuele en literaire benaderingen aan.

Representaties in fictie en jeugdliteratuur
In deze eerste editie van ‘Taal maakt je wereld’ staat de interpretatie en reflectie op (jeugd)literaire teksten centraal. Welke teksten kies je, die raken aan het actuele maatschappelijke debat over discriminatie, racisme en inclusiviteit? Hoe maak je de teksten inzichtelijk en bespreekbaar?

’s Ochtends neem je online deel aan twee lezingen van 45 minuten.

Lezing 1: Yra van Dijk – Fictie – Affect, relationaliteit en eco-kritiek in hedendaagse romans

Een actuele filosofische gedachte is dat onze identiteit nooit op zichzelf staand is of individueel is, maar verbonden. We worden wie we zijn in contact met de natuur, onze materiële, mediale en talige omgeving, en vooral relaties met andere mensen. In deze lezing wordt gedemonstreerd hoe drie concepten uit het literatuuronderzoek, die voortkomen uit die gedachte, jongeren kunnen uitnodigen om niet alleen met het hoofd, maar ook met het hart te reageren op literaire teksten.

Lezing 2: Sara van den Bossche – Jeugdliteratuur – Blikopener – Leesmethode voor diversiteit en inclusie in jeugdboeken

Het is een van dé literaire trending topics van de afgelopen tijd: diversiteit en inclusie in (jeugd)literatuur. Wie zelf met jeugdboeken werkt, weet dat het lang niet eenvoudig is om over dit thema te spreken. Zwartwitte denkbeelden en kort-door-de-bocht-uitspraken zijn grote valkuilen.

Deze interactieve lezing geeft handvatten voor het behandelen van vraagstukken rond diversiteit en inclusie. Hoe kan je zelf kritisch en genuanceerd omgaan met de weergave van cultuur en etniciteit in jeugdboeken?

In de middag ga je online onder leiding van een vakdidactisch duo aan de slag in een kleine groep om concrete onderwijsideeën te bedenken.

Voeding en inspiratie gegarandeerd!

Kosten:

  • Leden: 50 euro, student-leden: 20 euro
  • Niet-leden : 100 euro, studenten: 50 euro
  • Niet-leden die lid worden: 80 euro, studenten: 30 euro

Klik hier om in te schrijven voor deze activiteit

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter