blog | werkgroep caraïbische letteren

Symposium Medische Geschiedenis van Suriname

De Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert op 27 en 28 januari in het IGSR-gebouw een internationaal symposium over de medische geschiedenis van Suriname. Dit is een bijzondere samenkomst van personen uit verschillende disciplines, zoals historici, dermatologen, artsen, biologen, specialisten in DNA-onderzoek, cultuurspecialisten en sociale wetenschappers.

Het Militaire Hospitaal (‘s Lands Hospitaal) aan de Gravenstraat in Paramaribo

 

 

Tijdens dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van recente studies op het snijpunt van geschiedenis, geneeskunde, biologie, farmacologie, dermatologie en de sociale wetenschappen. Deze activiteit is voor de wetenschap en het beleid een eye-opener met een grote diversiteit aan voor Suriname belangwekkende thema’s.

Enkele jaren geleden is een grootschalig vergelijkend historisch bronnen onderzoek opgestart in Nederland over lepra en leprabestrijding in Suriname en Indonesië in de koloniale tijd (1750-1950). Na overleg besloot Jack Menke vanuit een Surinaams perspectief, met Melinda Reyme, en de dermatoloog Henk Menke een bottom-up historische studie te doen waarbij de stem centraal staat van oude leprapatiënten die vroeger in leprozerieën waren geïsoleerd. Tijdens dit symposium zullen de resultaten van deze studies gepresenteerd worden.

Het symposium zal op vrijdag 27 januari, om 19:15 uur, worden geopend door de minister van Volksgezondheid, Patrick Pengel. Na de opening is er een keynote speech van Maureen Lichtveld, die het zal hebben over The History of Public Health in Suriname. Hierna is er een panel over ‘Lepra en kolonialisme’, met vier andere sprekers, die het zullen hebben over de epidemiologie over lepra in Suriname, lepra palaeomicrobiologie, Salomon Bueno de Mesquita en Peerke Donders en Batavia. De eerste dag zal afgesloten worden met de vertoning van een documentaire van Boris Evers en Toine Pieters getiteld: ‘Leprasporen in Suriname’.

 

Peerke Donders

Voor de tweede dag, zaterdag 28 januari, zijn twee panels gepland, namelijk ‘Gezondheidszorg in Suriname’ en ‘Lepra epidemiologie en oral history’, met presentaties van Joop Vernooij, Humphrey Lamur, Edward van Eer, Marthelise Eersel, Eric Kafiluddin, Sahienshadebie Ramdas, Jack Menke en Melinda Reyme. Op deze dag zal ook de presentatie plaatsvinden van een nieuw boek over ‘lepra en kolonialisme’ door Stephen Snelders. Het symposium wordt afgesloten met een rondetafeldiscussie, die moet resulteren in het vaststellen van de contouren van toekomstig wetenschappelijk onderzoek aangaande de medische geschiedenis in Suriname.

Dit symposium is een gezamenlijk initiatief van het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO), het Institute For Graduate Studies & Research (IGSR) en de Faculteit der Humaniora en de Faculteit der Medische Wetenschappen. Andere belangrijke deelnemende partners zijn: het Rooms katholieke Bisdom Paramaribo en de Dermatologische Dienst Suriname. Het R.K. Bisdom organiseert in dit kader op zondag 29 januari aanstaande tevens een boottocht naar Batavia aan de Coppenamerivier.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter