blog | werkgroep caraïbische letteren

Symposium 70 Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Op woensdag 8 mei 2024 vindt in Utrecht het symposium 70 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden plaats, dat wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (NVVR).

Op 15 december 1954 ondertekende koningin Juliana in Den Haag het Statuut voor het Koninkrijk. 

De Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking organiseert / The Netherlands Comparative Law Association organizes:

Symposium 70 Years Charter for the Kingdom of the Netherlands

Wednesday May 8th 2024 13.00* – 17.30, Utrecht

Seven decades after its establishment, the Charter for the Kingdom of the Netherlands remains the bedrock of the constitutional relationship between the European and the Caribbean parts of the Kingdom. While it provides a shared legal framework promoting prosperity, social justice, and peace, the Charter’s anniversary compels us to acknowledge its colonial roots and appreciate the distinct cultural, geographical, and socioeconomic realities of each territory. Comparative law offers a powerful lens through which to examine the ongoing legal issues surrounding transformative justice, fundamental rights, and the delicate balance between unity and diversity within the Kingdom, impacting both public and private spheres.

Program

·         mr. Ady Thijsen
Minister Plenipotentiary of Aruba
Introductory remarks

·         dr. Milly Schwengle
Former member of the Advisory Division of the Council of State of the Kingdom of the Netherlands
Topic: The Kingdom as a community of values: a basis for connection?

·         mr. Charlotte Duijf MSc.     
Sector head Council of State of the Kingdom of the Netherlands, contributing in a personal capacity
The Charter and the right to self-determination in the post-colonial context

·         prof. dr. Gerhard Hoogers
Director of the Cabinet Governor of Sint Maarten / University of Groningen & University of Oldenburg
Three times the charm? The Union Française, the Dutch-Indonesian Union and the Charter for the Kingdom of the Netherlands as quasi-federal solutions for decolonization

·         dr. Jose María Lorenzo Villaverde
Assistant Professor, University of Southern Denmark / Affiliate Associate Professor, University of the Faroe Islands
Autonomous Islands and Interregional Framework: The Case of Denmark (with Insights from Spain and Portugal)

·         Panelists: dr. Peter van den Berg (Associate professor, University of Groningen / Guest lecturer, University of Aruba); dr. Chequita Ramautar (Assistant professor Open University Heerlen / Associate professor Anton de Kom University)

Day & Time: May 8th 2024 13:00-17.15 *start symposium 13.30 precisely; reception: 17.15-18.15.
Location:         Achter Sint Pieter 200, Utrecht
Registration:    Via  https://nvvr.sites.uu.nl/nl/registration/
Information: Marieke Oderkerk via  a.e.oderkerk@vu.nl
Costs:            Free of charge for members NVVR and students; others: 20 euro

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de vereniging

Michael Milo
Marieke Oderkerk
Jaap Baaij
Viola Heutger


Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

Het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelt de staatkundige relatie tussen de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

In het Statuut staat dat de landen zelfstandig hun eigen aangelegenheden behartigen en samen de koninkrijksaangelegenheden verzorgen. Daarnaast geeft het regels voor onderlinge samenwerking, bijstand, overleg en staatsinrichting van de landen.

Het Statuut kwam in 1954 tot stand. Sindsdien hebben de landen van het Koninkrijk een gelijkwaardige positie en behartigen de landen zelfstandig hun eigen aangelegenheden. Het is alleen mogelijk het Statuut te wijzigen als alle landen van het Koninkrijk daarmee instemmen. De Nederlandse Grondwet en de Staatsregelingen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn ondergeschikt aan het Statuut.

Koninkrijksaangelegenheden

In het Statuut is een beperkt aantal onderwerpen opgenomen waarover de afzonderlijke landen geen zeggenschap hebben. Dit zijn zogenaamde Koninkrijksaangelegenheden. Voorbeelden hiervan zijn de handhaving van de onafhankelijkheid en verdediging van het Koninkrijk (defensie) en buitenlandse betrekkingen. Voor de Koninkrijksaangelegenheden is vastgelegd hoe de landen met elkaar samenwerken. Alle onderwerpen die niet als Koninkrijksaangelegenheid in het Statuut zijn opgenomen, zijn landsaangelegenheden.

Waarden Koninkrijk der Nederlanden

Elk land van het Koninkrijk is verplicht ervoor te zorgen dat de rechten van de mens, de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur in het land tot uitdrukking komen. Het Koninkrijk heeft tot taak deze waarden te waarborgen.

Wijzigen staatkundige verhoudingen

Op 10 oktober 2010 zijn de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk der Nederlanden veranderd en daarmee ook het Statuut. De Nederlandse Antillen zijn opgeheven en Curaçao en Sint Maarten zijn zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden geworden, naast Nederland en Aruba. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn sindsdien openbare lichamen van het land Nederland, vergelijkbaar met gemeenten.

[Tekst van koninklijkhuis.nl]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter