blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

‘Symposium 25 november’; Viering 40-jaar Republiek Suriname

Makandra in Lobi – Samen gemeenschap zijn

Oude Lutherse Kerk Amsterdam
Woensdagavond 25-11-2015 om 20 uur

Op 25 november 2015 is het veertig jaar geleden dat Suriname onafhankelijk werd van Nederland. Op die datum vieren de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam en de Evangelisch Lutherse Gemeente in Suriname samen feest. Met het symposium Makandra in Lobi, samen gemeenschap zijn worden de oude banden tussen beide gemeentes bevestigd. Vanuit de Evangelisch Lutherse Gemeente in Paramaribo komt een delegatie over om de banden moederkerk- dochterkerk te verstevigen. De delegatie zal terugblikken op 40 jaar kerk zijn in Suriname.

 

lutherse gemeente2

Het gebouw van de Lutherse Gemeente in Suriname

In twee bijdragen wordt de integratie van Surinamers in Nederland besproken en worden lijnen getrokken naar de toekomst.

 

Robert Ramdas

Sprekers zijn drs. Robert Ramdas, voorzitter Comité Brasa Dei en Professor Michiel van Kempen, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, bijzondere leerstoel Nederlands Caribische Letteren. Gespreksleider is dr Egbert Boeker, emeritus hoogleraar VU, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vierplek Oude Lutherse Kerk.

De avond wordt muzikaal ondersteund door:
Jennifer Norden, Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, vierplek Zuid-Oost en door Rafael van Ommeren, organist uit Paramaribo.

Iedereen is ook van harte welkom bij de vesper voorafgaande aan het symposium om 18.00 uur en bij de gezamenlijke maaltijd na de vesper.
Opgeven voor de vesper en maaltijd: jvanderwees@msn.com (uiterlijk 22-11)

Datum: woensdag 25 november 2015
Plaats: Oude Lutherse Kerk, Spui/ Singel 411, Amsterdam (tram 1,2,5)
Aanvang symposium: 20.00 uur.
Einde symposium 21.30 uur

18.00 uur Vesper in het Begijnhof
19.30 uur Inloop met koffie en thee en een feestelijk koekje ’40 jaar’, Kerkzaal, Spui/ Singel 411. Orgelspel Rafael van Ommeren
20.00 uur Opening symposium ‘Makandra in Lobi’ door Bianca Gallant, initiatiefnemer en lid van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam
• De delegatie uit Paramaribo blikt terug op 40 jaar onafhankelijkheid
• Drs. Robert Ramdas, voorzitter stichting Brasa Dei, gaat in op de positie van Nederlandse Surinamers en trekt lijnen naar de toekomst
• Muzikaal optreden van Jennifer Norden

 

Michiel van Kempen

Michiel van Kempen

 

• Prof. Michiel van Kempen, hoogleraar Nederlands Caribische Letteren spreekt vanuit de bestaande -Surinaamse en Nederlandse-literatuur over Integratie, autonomie en tolerantie in heden en verleden
• Gesprek met de zaal onder leiding van Egbert Boeker
• Afsluiting door ds. Andreas Wöhle
21.30 uur Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

• Op de avond is er de mogelijkheid tot aanschaf en signeren van het nieuwe boek van Ruth Groenhart: het verloren HART van een vrouw.

 

lutherse kerk amsterdam

De Lutherse Kerk van Amsterdam op de hoek van het Spui, is doorgaans in gebruik als aula van de Universiteit van Amsterdam

De ingang voor de Trouwzaal/ Tetterodezaal is: Handboogstraat nr. 6 (achter de kerk)

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam is, als Christelijke gemeente, een initiatief, een beweging en onderneming van Godswege. De Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam wil een plaats zijn waar mensen op verhaal komen, zich bezinnen en tot inkeer komen, inspiratie en kracht opdoen, moed verzamelen, hun hart ophalen, dromen en fantaseren over een ander leven, en ander levensontwerp of een andere levensbestemming en tegelijkertijd oog krijgen of houden voor wat in onze stad gebeurt.
Mensen hebben mensen nodig. Dat is waar de Diaconie zich al meer dan 425 jaar (sinds 1588!) hard voor maakt. We gaan uit van de eigen waarde en kracht van mensen. We zetten ons in voor mensen die tussen wal en schip vallen. We steunen projecten met en voor mensen die dak- of thuisloos, gevlucht, verslaafd, uitgesloten zijn. Vooral in Amsterdam, maar ook wereldwijd daarbuiten. Ons geloof inspireert ons hierbij. Belangrijke woorden in ons werk zijn maatschappelijke betrokkenheid, naastenliefde, duurzaamheid en recht. Die woorden proberen we concreet te maken. Dat doen we vanuit de Lutherse gemeenschap en graag samen met u.
Hebt u interesse in het onderwerp van de avond dan bent u hartelijk welkom! Adres Oude Lutherse Kerk: Singel 411 De toegang is gratis.

Wilt u een gift geven: ABNAMRO 54.36.29.945 t.n.v. College van Kerkrentmeesters o.v.v. partnerweek Suriname. Inlichtingen: Mw. B. Gallant e-mail: bmgallant@hotmail.com www.luthersamsterdam.nl www.diaconie.com
Vieringen in het kader van het vernieuwen van de relatie met Maarten Lutherkerk Paramaribo:
Zondag 22-11-2015 om 10.30u in De Nieuwe Stad Luthuliplein 11 Zondag 29-11-2015 om 10.30u in de Oude Lutherse kerk op het Spui/ Singel 411

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter