blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Sylvana Simons – de weg naar macht maakt blind…

door Tjebbe van Tijen

Want hoe blind is degene die wel de ene misdaad tegen menselijkheid kiest te verwerpen, maar uit politiek opportunisme een andere massaslachting bagatelliseert. Is het zo moeilijk om al die gewelddaden uit het verleden – ongeacht door wie begaan – verwerpelijk te achten? Moet krom gemaakt worden wat recht is, zoals Sandew Hira doet die Sylvia Simons in het blog STOP BLACK FACE te hulp schiet met deze argumentatie:

 

“Ik roep al die verdrietige journalisten en politici om hun oprechtheid te tonen en tegen Armeniërs luid en duidelijk te zeggen: wij willen dat de Turkse regering net zo omgaat met de Armeense genocide zoals de Nederlandse regering is omgegaan met slavernij in Suriname en de bezettingsoorlog in Indonesië, we willen niet met twee maten meten. We willen dat de Turkse regering net zo omgaat met de Armeense genocide zoals de Belgische regering is omgegaan met de genocide in de Congo of de Duitse regering is omgegaan met de genocide van de Herero’s in Namibië. België en Duitsland zitten samen met Nederland in de EU. Deze banden zijn sterker dan die met de Turkse regering. Hoe zijn Nederland, België en Duitsland omgegaan met de bovengenoemde historische misdaden. Hebben ze herstelbetalingen gedaan? Hebben ze die misdaden erkend? Hebben ze onderwijsprogramma’s opgezet om de misdaden te herdenken?” (*link)
Geeft het feit dat de HuichelHollander autoriteiten die nalaten het eigen historisch straatje publiekelijk te ontdoen van zweet en bloedvlekken, Sylvia een vrijbrief om halfzacht te spreken over de Armeense genocide, omdat zij zich wenst te associëren met een nieuwe politieke partij die gebonden is aan HuichelTurken autoriteiten, die – even dom – weigeren vreselijkheden begaan in het “eigen” verleden van de Turkse natie te erkennen?
Hoe is ook het slachtofferschap dat Sylvia Simons zich aanmeet en laat aanleunen door de vaak racistische reactie die zij met haar publieke optreden te verwerken kreeg, te rijmen met haar historische blindheid voor aangedaan leed dat evenzeer racistisch gegrond was, zoals die van Turken tegen Armeniërs en Asyriërs (en zeker ik weet ook dat de Koerden die nu zelf slachtoffer zijn hier niet vrijuit gaan)?

1 comment to “Sylvana Simons – de weg naar macht maakt blind…”

  • De ongefundeerde, kwaadaardige aanname in de kop van dit stuk kwalificeert het onmiddellijk als de zoveelste bijdrage aan de “Sylvana bashing”.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter