blog | werkgroep caraïbische letteren

SVJ: Journalistiek in zekere mate onder druk komen te staan

Met bijna de helft van het jaar 2020 achter de rug constateert de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), vandaag op de Internationale dag van de Persvrijheid, dat de beleving van de persvrijheid in Suriname intact is. In zekere mate is het vak wel onder druk komen te staan door een combinatie van naderende verkiezingen, coronacrisis en gevoeligheden rond de financieel-economische problemen in het land. Met weinig aanvallen op journalisten en een gevarieerd medialandschap krijgt Suriname redelijk goede cijfers voor respect voor de vrijheid van informatie, zegt de SVJ in een verklaring ondertekend door voorzitter Carla Boetius. 


 De Internationale Dag van de Persvrijheid is jaarlijks ingesteld op 3 mei. Deze dag werd in 1993 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen om bewustzijn rond persvrijheid te stimuleren. De lidlanden besloten unaniem om deze dag te koppelen aan de naleving van artikel 19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens: “Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven”. Het thema dit jaar is: Journalisten zonder angst of gunst.  De SVJ herdenkt, net als alle andere zusterorganisaties in de wereld, alle journalisten die het leven hebben gelaten of in de gevangenis zijn gestopt, vanwege de uitoefening van hun taak. In 2019 zijn er wereldwijd 49 journalisten vermoord, het laagste cijfer in 16 jaren. Opvallend is wel dat er steeds meer journalisten achter de tralies belanden, vanwege hun kritische houding naar regeringsautoriteiten. In 2019 waren dat 389 journalisten; 18 procent meer dan in 2018.   

Een score van 17.50 brengt Suriname net zoals in 2019 op de 20e plaats van de 2020 World Press Freedom Index gepubliceerd door Reporters Without Borders.  Maar opleiding en middelen ontbreken en “openbare uiting van haat” jegens de regeringsfunctionarissen levert maximaal zeven jaar gevangenisstraf op onder een draconische lasterwet. 
 Volgens Reporters Without Borders is ook geconstateerd, dat de coronacrisis door regeringen vaak misbruikt wordt om het recht van vrije meningsuiting te beperken. Tegelijkertijd steekt ook steeds meer een vijandige houding vanuit de samenleving jegens journalisten de kop op. In Suriname zijn er recent concrete gevallen hiervan gemeld bij de SVJ. Een camerajournalist is bijvoorbeeld verhinderd en hardhandig aangepakt toen hij beelden schoot van voedselpakketten die verdeeld werden aan een belanghebbende groep.   

Wij roepen het publiek op om journalisten de ruimte te geven vrijelijk, ongehinderd en zonder inmenging informatie te vergaren, te verwerken en te verspreiden. Journalisten worden ook opgeroepen om hun werk zonder vrees en angst te blijven doen, en elke schending van hun mensenrecht aan te geven bij de SVJ.   Ten slotte wenst de SVJ aan alle journalisten en mediawerkers een bezinningsvolle Dag van de Persvrijheid toe. 

[van Starnieuws, 3 mei 2020]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter