blog | werkgroep caraïbische letteren

SVJ-debat over journalistiek smaakt naar meer

door René Gompers

Er is flink gediscussieerd over de journalistiek in Tori Oso. Ook niet-journalisten hebben kenbaar gemaakt wat ze van het vak en de beoefenaars ervan denken; de activiteit is openbaar geweest. Er is scherp gereageerd op de stellingen, sommige standpunten zijn ijzersterk, andere zwakker en enkele zijn teniet gedaan. Het thema van de discussie is Mogen journalisten van alles omroepen en publiceren? De activiteit, gehouden door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), schijnt naar meer te smaken.

 

Inleider Ricardo Carrot, panelleden Jennifer van Dijk-Silos en Harvey Panka. Aan het woord is discussieleider Sherman Homoed. (Foto: René Gompers)

De discussieavond is gehouden naar aanleiding van het geval waarbij Suriname Herald berichten lanceerde over de opname van president Desi Bouterse in het Militair Hospitaal en dat hij met spoed is vertrokken naar Cuba voor behandeling. Het medium bleef vasthouden aan zijn berichtgeving terwijl de president in het paleis gasten ontving en de pers te woord stond. De nieuwssite heeft later, na dreiging van een rechtszaak door de president, verontschuldigingen aangeboden.

‘Mogen journalisten van alles publiceren?’ is de eerste stelling waarmee de discussies zijn begonnen. ‘Er is een wet nodig om klokkenluiders en bronnen te beschermen’ en ‘Is één bron een bron?’ zijn de andere stellingen die de ‘scherpe’ tongen hebben los gemaakt. De inleiding is verzorgd door oud-journalist Ricardo Carrot. In het panel hebben zitting jurist tevens oud-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos en Harvey Panka, journalist en penningmeester van de SVJ. De ‘persmensen’ onderling en de niet-journalisten hebben af en toe lijnrecht tegenover elkaar gestaan, in andere gevallen zijn het medestanders die elkaars visie geven.

SVJ-voorzitter Carla Boetius is “heel erg tevreden” met de avond. Boetius is ook blij met de opkomst. Het is niet massaal maar wel heel divers. Ook medewerkers van het Nationaal Informatie Instituut hebben meegedaan. Ze hebben ook hun gedachten laten horen. De activiteit heeft een uur langer geduurd dan gepland. “Dat wil zeggen dat er echt animo is,” merkt Boetius op.

“De SVJ heeft gemeend om de bijeenkomst niet alleen beperkt te houden voor journalisten, maar om deze open te houden. De aanwezigen hebben er gretig gebruik van gemaakt. Die nemen we zeker mee, want we doen het tenslotte voor het publiek,” zegt Boetius. Merredith Bruce van de organisatiecommissie deelt mee dat het niet zal blijven bij deze ene keer.

[uit Starnieuws, 13 oktober 2018]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter