blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinamers in 19de-eeuws Amsterdam

Onverwachte voorouders

Als een ding Amsterdam heeft ‘gemaakt’ is het wel de voortdurende stroom van nieuwkomers uit streken ver van hier. Zo ook vanuit Suriname. De overgrootvader van straatviolist Jan Wijnoord was lang niet het enige ‘mulatte kind’ dat in de 18-de eeuw (of eerder) hier naartoe werd gestuurd. Menig stadgenoot heeft Afro-Surinaamse wortels. Vaak zonder het te weten.

Jean Jacques Vrij schreef voor het blad Ons Amsterdam (nr. 4, april 2010) een interessant artikel over de vroege vestiging vanuit Suriname. Een grote groep van de migranten uit Suriname die in Amsterdam terecht kwamen bestonden zonen en dochters van Afro-Surinaamse moeders en Europese vaders. Zij werden voor vorming en scholing naar Nederland gestuurd.

Ons Amsterdam is te koop in de betere boekhandel en krantenkiosk. Voor meer informatie klik hier.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter