blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Suriname: What’s in a name?

door Nico Eigenhuis

Wie begrijpt dat ‘name’ rivier betekent weet al de helft van Suriname en staat tevens aan het begin van een uitgebreide puzzel. Er is in naamgeving in Suriname namelijk het nodige ‘verbasterd’, waardoor het soms lastig is de oorspronkelijke herkomst te achterhalen.

Name / foto Nico Eigenhuis

Name is terug te vinden in Suriname en Coppename, twee van de belangrijkste rivieren in het land. Hierbij is Suri een verwijzing naar de Surinen, een inmiddels niet meer aanwezige inheemse stam. Name of Nam (denk aan Paranam) is niet het enige woord waarmee een rivier wordt aangeduid. Een ander woord is wini of wijne, zoals in Commewijne of Coesewijne.

Er zijn ook andere aanduidingen die naar Suriname’s stromen verwijzen, zoals ribo (rio) een aanduiding die terug te vinden is in de naam van hoofdstad Paramaribo en sula voor stroomversnelling. Naar de Engelse tijd verwijst de aanduiding kreek of kriki, dat is afgeleid van het Engelse creek. Aan de Amsterdammers heeft de stad de nodige grachten en bruggen (broki) te danken.

Door de Engelsen werd een groot deel van het land aangeduid als Specklewood-country, naar het letterhout dat er gevonden werd. Het komt overeen met het huidige district Sipaliwini, hetgeen doet vermoeden dat Sipali de inheemse aanduiding voor die houtsoort is. In de namen van de districten zijn ook de namen van lokale noten terug te vinden, zoals Para dat verwijst naar de Para-noot of ‘Braziliaanse noot’ en Nickerie dat verwijst naar de Nickerie-noot, die ook wel bekend is als de Awari of Aware en gebruik wordt in het houten Awari-spel.

Een aantal namen verwijst naar personen of plaatsen die in de historie een rol hebben gespeeld. Te denken valt aan Wanica, dat in het inheems hart betekent, en vast de naam was van een inheemse leider. De kolonisatoren zijn ook in de namen terug te vinden, zoals Orellana (hoer Helena) dat verwijst naar een Spaanse conquistador, Parham -hill naar Lord Willoughby of Parham, en Hanover dat verwijst naar de Duitse Staat Hanau. Naar de komst van de Zeeuwen verwijst Fort Zeelandia en het is geen toeval dat het nieuwe Fort de naam Amsterdam kreeg.

Van sommige naambordjes in Paramaribo zou je wensen dat ze herzien werden, zoals de Malebatrum-straat dat verwijst naar Malabathrum (laurier) en Knuffelsgracht die de naam te danken heeft aan de Duitse planter Knöffel. Er zijn meer verbasteringen te vinden, zoals in de wijk Latour, die verwijst naar plantage-eigenaar G.M. Du Tour, Rainville dat vernoemd is naar gouverneur De Rayneval en de De Mahonylaan, die eigenlijk De O’Mahonylaan had moeten heten.

Ook andere namen kennen verstopte informatie zoals de Kankantri, een boom die elders in de wereld de cottontree wordt genoemd en Kwatta, de inheemse aanduiding voor cacao. De kapa, een grote schaal voor het koken van suiker komt van het Engelse copper.

Maar ach, what’s in a name?

on 26.06.2020 at 17:39
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter