blog | werkgroep caraïbische letteren

Suriname; Van wingewest tot natiestaat – Jan Pronk

Op 9 april a.s. verschijnt Suriname; Van wingewest tot natiestaat van Jan Pronk. De oud-minister Jan Pronk geeft daarin zijn visie op de wordingsgeschiedenis van de staat Suriname en de rol van Nederland daarin.

Hij gaat openhartig in op vragen als: hoe kwam de hoogte van de ontwikkelingshulp tot stand, welke rol speelde Nederland bij de militaire coup en was de onafhankelijkheid Suriname opgedrongen zoals criticasters beweren?

Suriname was bijna driehonderd jaar een kolonie van Nederland. De grenzen, de bevolkingssamenstelling en de economie werden door Nederland bepaald. De gevolgen daarvan deden zich gelden tot na de onafhankelijkheid in 1975.

Suriname heeft zich ontwikkeld tot een autonome staat, die op eigen kracht met vallen en opstaan een natie is geworden. De historie is echter niet uit te wissen en heeft consequenties voor het heden. Nederland draagt, aldus Jan Pronk, nog steeds medeverantwoordelijkheid voor de toekomst van het land en haar bevolking.

In Suriname. Van wingewest tot natiestaat schetst Jan Pronk de manier waarop met die verantwoordelijkheid is omgegaan, de dilemma’s waarvoor politici stonden, de beslissingen die genomen werden, de fouten die gemaakt zijn en zijn eigen rol hierin. Suriname staat in 2020 volop in de belangstelling. Op 25 mei worden de presidentsverkiezingen gehouden en op 25 november viert het land 45 jaar onafhankelijkheid.

Jan Pronk (1940) was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de kabinetten Den Uyl, Lubbers III en Kok I en minister van VROM in het kabinet Kok II. Daarnaast was hij adjunct-secretaris-generaal van de UNCTAD, speciaal VN-gezant voor duurzame ontwikkeling en speciaal VN-gezant in Soedan. Jan Pronk is als emeritus professor Theory and Practice of International Development verbonden aan het Institute for Social Studies in Den Haag.

Boekpresentatie (onder voorbehoud)

De boekpresentatie vindt plaats op donderdag 16 april vanaf 19.00 uur bij boekhandel Paagman (vestiging Fred), Frederik Hendriklaan 217 in Den Haag. Jan Pronk zal het eerste exemplaar aanbieden aan Ananta Khemradj, maker van de documentaire ‘Je kan toch lezen!’, over het taboe op de jaren tachtig bij Surinaamse jongeren. De toegang is gratis, graag aanmelden via www.paagman.nl/jan-pronk

Debat (onder voorbehoud)

Woensdag 22 april vindt een debat plaats over dit onderwerp met onder meer Jan Pronk in Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam. Meer informatie volgt op de site van Rode Hoedhttps://rodehoed.nl/agenda/

Jan Pronk – Suriname. Van wingewest naar natiestaat | LM Publishers | ISBN  978 94 6022 516 1 | paperback, 560 pagina’s | verkoopprijs € 29,50

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter