blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Suriname kent nu ook winti-priester bij wet

Dorenia Babel is zondag ceremonieel ingewijd tot de okomfo fu kondre (wintipriester). Zij is de eerste geestelijke uit de winti-gemeenschap, die in 2014 door de overheid is erkend en benoemd. Het ambt is een publiekelijke functie. “Het is een vaandel om de leer, moraal, ethiek, waarden en normen hoog te doen wapperen”, zegt Claudetta Toney van Stichting Fiti fu Wini.

winti

Marlene Toney, overhandigt namens de winti-gemeenschap de okumfu tiki (priesterstok) aan Dorenia Babel tijdens haar inwijding als winti-priester. (Foto: Ranu Abhelakh)

 

Samen met Stichting Tata Kwasi ku Tata Tinsensi en Naks, heeft Toney zich jarenlang ingezet voor de erkenning van het ambt als geestelijke bij wet. Het werk dat op haar schouders rust is niet eenvoudig, zegt voorzitter Juliën Zaalman van Tata Kwasi ku Tata Tinsensi. “Wij hebben haar daarom met de inwijding de geestelijke en morele ondersteuning gegeven om voort te kunnen.” Als onderdeel van de inwijding in de V-tunnel heeft de muziekformatie Kwaku Krioro, Babel binnengehaald met de Papa winti dron. Dit is deel van de Gron Winti of Voodoo, is wat Anana, God ons heeft gegeven om ons mens-zijn op deze wereld te beseffen, legt Zaalman uit. “Met deze symboliek hebben wij haar binnengehaald en teruggebracht naar de werkelijkheid.” Babel heeft midden in de zaal, plaatsgenomen op een stoel boven een mamio-doek, “alle motieven bij elkaar geven aan dat het leven een geheel is.”

Vervolgens zijn verschillende winti’s zoals de Aisa, Leba, Gron Ingi en Apuku opgevoerd. De geestelijke kracht die Babel van Anana ontvangt, is symbolisch uitgebeeld in deze verschillende winti-invloeden. “Dit om haar te laten beseffen dat zij er niet alleen voor staat, maar omringd wordt door het geestelijke, dat maakt dat het leven inhoud krijgt.” Als hoogtepunt tijdens de ceremonie heeft Babel naast een hoofddoek, pangi en jas ook de okumfu tiki (priesterstok) ontvangen. Babel heeft tijdens dit overhandigingsritueel aangetoond ‘ready’ te zijn voor het werk door Marlene Toney te volgen in de Afrikaanse winti. “De stok is meer een statussymbool, waardoor zij houvast heeft om verder te werken”, licht Zaalman toe.

winti magische bezem

Magische bezem gebruikt bij winti rituelen

 

Religie maatschappelijk ontwikkelen
Babel heeft aangegeven dat haar werk zich niet zal richten op een wasi, dansi, bonu- of lukuman bezigheden, maar het tillen van de winti-religie op een maatschappelijke ladder. “Het moment naar deze inwijding was niet makkelijk. De weg was lang en vol doorns.” Zij onderschat haar taak als geestelijke niet en ziet die juist als uitdaging. Iedere winti-belijder die in het geloof geestelijke ondersteuning nodig heeft mag op haar rekenen. Met de inwijding zal er ook een andere kijk op de winti-beleving en verandering in de denkwijze moeten komen, “hoe het winti-geloof te ontwikkelen, te laten uitgroeien en waardering te krijgen”. Babel heeft daarom een ieder opgeroepen om samen hierover na te denken en de schouders onder het werk te zetten.

Zaalman benadrukt dat de organisaties vanuit het winti-veld willen komen tot structuur, ordening en meer transparantie. “Je kunt naar een kampu gaan voor wasi en dan ben je klaar, maar dit heeft een betekenis.” Babel heeft nu de taak om die betekenis en alle handelingen geestelijk te vertalen naar de Surinaamse gemeenschap. “Het werk begint nu pas en zij zal het geloof moeten uitdragen.”

In 1874 is afgoderij strafbaar gesteld en winti expliciet als afgoderij betiteld. In 1971 heeft toenmalige justitieminister Jnan Adhin dit verbod opgeheven. Marlon Powel die namens Binnenlandse Zaken de felicitaties heeft overgebracht, is in zijn toespraak hierop ingegaan. Hij wees erop dat met de rijke religieuze verscheidenheid, personen toch eenheid moeten nastreven. Tata Kwasi ku Tata Tinsensi is in mei 2006 toegetreden tot de databank religieuze organisaties van de Afdeling Eredienst. Vijf jaar later heeft de overheid Zaalman en Kortensia Sumter-Griffith benoemd tot huwelijksambtenaren. De winti-belijders hebben in het verleden twee winti-priesters aangesteld, maar zij waren niet bij wet benoemd.

[van Starnieuws, 24 februari 2015]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter