blog | werkgroep caraïbische letteren

Suriname heeft een Sportmuseum

De opening van het Sportmuseum/Sports Hall of Fame (die ook via een SVTS-livestream te volgen was) vond plaats op de stralende middag van zondag 6 november 2016 in een voor de gelegenheid opgezette tent, die rijkelijk was gedecoreerd met ballonnen en protocollaire vertegenwoordigers van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

 

sportmuseum1

 

Voor het officiële gedeelte trad de heer Theo Linscheer op als ceremoniemeester. Nadat de genodigden eerst respectvol een minuut stilte in acht hadden genomen in verband met het recente overlijden van voormalig onderwijsminister Walther Sandriman was het woord aan een aantal sprekers die allen achtereenvolgens hun blijdschap onder woorden brachten over de oplevering van het museum, maar ook allen (zij het ieder met eigen accenten) onderstreepten dat deze oplevering het begin zou moeten zijn van periode waarin verder gebouwd en geprofessionaliseerd zou gaan worden aan deze Sports Hall of Fame Suriname: aan het gebouw, aan de documentatie, aan de verzameling memorabilia, aan het vastleggen van de verhalen over de sporters en rolmodellen uit de Surinaamse sportgeschiedenis . Voor het museum én voor de digitale component, de wereldwijd toegankelijke website www.halloffame.sr

 

sportmuseum7

John Pel (Stichting d’ONS) demonstreert mediatafel aan STVS. Rechts: Sandra Ammersingh (Nederlandse Ambassade) en Letitia Vriesde

De sprekers die achtereenvolgens aan het woord kwamen waren de heer Robert Buth (voorzitter van de Stichting Nalatenschap Guno Hoen), de heer John Pel (verbonden aan de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname), de heer Cees Klapwijk (verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag),

sportmuseum4

Cees Klapwijk (rechts)

 

mevrouw Mascha Baak (plaatsvervangend Chef de Poste van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken), de heer Hesdy Pigot (bestuurslid van het Surinaams Olympisch Comité en tot slot de heer Fasail Abdoelgafoer Bsc (Minister van het Ministerie van Sport-en Jeugdzaken). Nadat alle sprekers hadden gesproken werd uit volle borst het volkslied gezongen, waarna de minister met vaardige hand het openingsritueel verrichtte door een lint door te knippen.

sportmuseum5

Hierna kon het volledige gezelschap de ruimte van het museum betreden en maakte men een rondgang langs de tentoongestelde portretten en memorabilia. Veel aandacht was er ook voor de centraal opgestelde mediatafel. Deze mediatafel bevat een groot aanraakscherm (touch screen) waarmee het publiek vrijelijk kan bladeren door de gedigitaliseerde foto’s en waarmee ook enkele filmpjes van hoogtepunten uit de Surinaamse sportgeschiedenis kunnen worden afgespeeld. De mediatafel is verbonden met het internet zodat men desgewenst ook vanaf deze tafel kan zoeken in de gedigitaliseerde publicaties of in de Encyclopedie van deze website.

 

sportmuseum6

Onder het genot van een hapje en een drankje betuigden de genodigden hun enthousiasme over het gebodene en ontstonden veel geanimeerde gesprekken.

 

sportmuseum2

De eerste cadeaus voor de collectie

Twee sprekers onderstreepten hoe belangrijk het is dat het publiek uit liefde voor Suriname en de sport gestimuleerd zal worden om stukken aan het museum te schenken of in bruikleen te geven door beiden zelf de daad bij het woord te voegen. John Pel schonk in de categorie Zwemsport aan het museum een fraai ingelijste foto van Robert Buth geflankeerd door Giovanni en Enrico Linscheer. Cees Klapwijk schonk in de categorie Taekwondo de foto van Eric Lie die door de uitgever werd gebruikt als basis voor de omslag van het door zijn dochter Karin Amatmoekrim geschreven boek Tenzij de Vader (2016) .

 

sportmuseum3

Robert Buth pakt geholpen door Theo Linscheer een cadeau uit van de Stichting d’ONS

 

Klik hier voor de website

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter