blog | werkgroep caraïbische letteren

Suriname als multiculturele samenleving

*** Vandaag Van Lier-lezing Maurits Hassankhan 16.00 uur online ***

De Werkgroep Caraïbische Letteren nodigt u van harte uit voor de Rudolf van Lier Lezing. Deze zal online plaatsvinden op vrijdag 4 februari 2022 om 16:00 uur (CET) via MS Teams. Klik hier om deel te nemen. U hoeft niets te downloaden. Evenmin hoeft u zich voor dit evenement op te geven. Zie hieronder voor meer informatie.

This image has an empty alt attribute; its file name is Maurits-Hassankhan.jpg
Dr Maurits Hassankhan


Programma
16.00 uur Welkomstwoord namens de Werkgroep Caraïbische Letteren door Dr. Peter Meel
16.05 uur Rudolf van Lier Lezing, getiteld Suriname van een plurale naar een multiculturele samenleving. Een reflectie op de ontwikkeling van de Surinaamse multi-etnische en multiculturele samenleving van 1945 tot 2020, door Dr. Maurits Hassankhan
16.40 uur Reactie door referenten Dr. Ellen Neslo (onderzoeker bij het Instituut Cultuurgeschiedenis van de Universiteit Utrecht) en Dr. Paul Tjon Sie Fat (onafhankelijk onderzoeker)
17.00 uur Discussie met de deelnemers
17.50 uur Sluiting
Het programma begint om 16.00 uur precies.


De tweejaarlijkse Rudolf van Lier Lezing wordt georganiseerd door de Werkgroep Caraïbische Letteren. R.A.J. van Lier was van 1949 tot 1980 buitengewoon hoogleraar in de sociologie en cultuurkunde van Suriname, de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch gebied aan de (Rijks)Universiteit Leiden.

Maurits Hassankhan is als docent geschiedenis verbonden aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als onderzoeker heeft hij zich toegelegd op de bestudering van de politieke geschiedenis van Suriname en etnische relaties na 1945 en op de geschiedenis van de Hindostaanse migratie naar Suriname vanuit het perspectief van contractarbeid en diasporavorming. Hassankhan was namens de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) lid
van de Nationale Assemblee van Suriname (2000-2005) en minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet Venetiaan III (2005-2010).


Deelname
Om deel te kunnen nemen, is vooraf aanmelden niet nodig. De lezing vindt plaats via MS Teams door middel van deze link. U kunt vanaf elk apparaat deelnemen, ongeacht of u een Teams-account heeft. Als u geen account hebt, voert u deze stappen uit om deel te nemen als gast. Voor een instructievideo voor het deelnemen aan een MS Teams vergadering klikt u
hier. Wij verzoeken u vriendelijk uw microfoon bij binnenkomst te dempen.


Opname
De gehele bijeenkomst zal worden opgenomen en naderhand op het blog van de Werkgroep Caraïbische Letteren – Caraïbisch Uitzicht – worden geplaatst. Door deel te nemen aan de bijeenkomst geeft u toestemming voor het opnemen en plaatsen van de opname. U bepaalt zelf of u uw camera aan wilt zetten. Bij deelname als gast bepaalt u bovendien zelf welke naam u in beeld wilt laten verschijnen.

Vragen
Mocht u vragen hebben voor de spreker of voor de referenten dan kunt u deze vooraf insturen via vanlierlezing@hum.leidenuniv.nl. Uiteraard zal er ook tijdens het tweede uur van de bijeenkomst gelegenheid zijn om uw vragen te stellen. Vragen van andere aard kunt u aan ons richten via bovengenoemd e-mailadres.


Wij hopen u op 4 februari te mogen begroeten!
Met vriendelijke groeten,
Peter Meel
Werkgroep Caraïbische Letteren
https://werkgroepcaraibischeletteren.nl/

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter