blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinaamse kinderboeken nu in Nederlandse boekhandels te koop

door Ismene Krishnadath

Uitgevers in Suriname hebben het altijd moeilijk gevonden hun producten op de Nederlandse boekenmarkt te brengen. Een strenge centralisatie van de boekverkoop beschermt vooral de producten van Nederlandse uitgevers. Boekhandels in Nederland betrekken hun boeken via het Centraal Boekhuis, waar uitgevers tegen een bepaald tarief hun voorraden kunnen plaatsen. Surinaamse uitgevers, vaak self-publishers, beschikken uiteraard niet over de middelen om de tarieven van het Centraal Boekhuis te betalen. Afgezien daarvan heeft de gemiddelde Surinaamse uitgever geen budget voor promotie van zijn boeken.

Toch is er door het groeiend nationalisme in de jaren zeventig een gestadige stroom geweest van Surinaamse publicaties. We kunnen zelfs spreken van een Surinaamse Jeugdliteratuur. Zie ook. Jeugdliteratuur uit Suriname | Literatuurgeschiedenis. Vanuit Nederland is er, met name in de groep Surinaamse migranten, altijd belangstelling geweest voor Surinaamse boeken. De boeken bereikten de belangstellenden via familie en vrienden die heen en weer reisden. Sommige titels waren te koop in specialistische winkeltjes zoals bijvoorbeeld de Kotomisishop in Rotterdam van wijlen Fred Fitz James. Uitgevers in Suriname bieden hun boeken ook via het internet aan. Bij bestellingen worden de boeken gepost. De financiële afhandeling hierbij is vaak omslachtig. Tegenwoordig is het onmogelijk voor niet-ingezeten om een bankrekening te openen In Europa, zonder traceerbare reguliere valuta-inkomsten uit dat gebied.

Toch is het nu, door een initiatief van Cees Klapwijk van de Stichting Boekenportaal Suriname, Suriname Portaal | Homepage (boekenportaal.sr), mogelijk om 25 in Suriname uitgegeven boeken, via de reguliere boekhandels in Nederland en België te bestellen. De boeken zijn ook als e-book verkrijgbaar. De Stichting Boekenportaal Suriname (SBS) wil, naar het voorbeeld van de Bigitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL – Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren), het geschreven erfgoed van Suriname online zichtbaar maken. Het gaat dan vooral om teksten die gratis beschikbaar zijn gesteld door de rechtmatige eigenaren.

Er zijn echter nog heel wat publicaties die de Surinaamse uitgevers niet gratis beschikbaar willen stellen, omdat ze nog in de verkoop zijn. Om ook deze boeken zichtbaar te maken buiten Suriname werd besloten de boeken in Nederland en België op de markt te brengen. Door een samenwerking van de SBS met uitgeverij Publishing Services Suriname (PubSeS www.pubses.com ) zijn 24 boeken, van elf verschillende auteurs meegenomen meegenomen in dit project. Het gaat om Rosanda Apai-Courtar, Eve Huang Foen Chung, Anne Huits, Mieke Jubithana, Ismene Krishnadath, Maria Landvoort, Audrey Liauw, Reza Madhar, Gerardus Maynard, Cobi Pengel en Clarissa Vaseur. Daarnaast is er een boek van de elfjarige schrijfster Soei Len die debuteerde bij de Schrijversvakschool Paramaribo. De SBS heeft hiervoor een licentiecontract getekend, voor de duur van een jaar.

Het Centraal Boekhuis speelt een belangrijke rol bij de verkrijgbaarheid van de boeken. Alle boeken die fysiek verkrijgbaar zijn, moesten voldoen aan de grafische eisen om door de print-on demand machines van dit bedrijf geproduceerd te kunnen worden. Dit betekende voor bijna alle boeken dat de formaten moesten worden aangepast. De kosten hiervoor zijn betaald door de SBS.  De boeken zijn dus digitaal in voorraad en worden bij een bestelling via het print-on-demand systeem geproduceerd. Het Centraal Boekhuis zorgt tevens voor de verpakking en verzending. Het SBS bekijkt de mogelijkheid om nog meer Surinaamse boeken mee te nemen in dit systeem en heeft met verschillende uitgevers te lande contacten gelegd.  

Auteur                                             Titel                                               

Apai-Courtar, Rosanda                Gowtu Boy

Huang Foen Chung, Eve               Van China naar Suriname

Huits, Anne                                      De fiets

Jubithana, Mieke                             De garage van Zidane

Krishnadath, Ismene                        Negen kleuterversjes                                    

Krishnadath, Ismene                        Grietjebie

Krishnadath, Ismene                        Het vrolijke mierenmeisje

Krishnadath, Ismene                        Seriba in de schelp

Krishnadath, Ismene                        Bruine bonen met zoutvlees

Krishnadath, Ismene                        Kook mee  (Alleen e-book)

Krishnadath, Ismene                        Stekel lust zoete patat

Krishnadath, Ismene                        Sams portret

Krishnadath, Ismene                        Veren voor de Piai  

Krishnadath, Ismene                        De opdracht van Fodewroko

Landvoort, Maria                            Yamini en de wonderlijke steen

Landvoort, Maria                            Yamini verliest een vriendje

Liauw, Audrey                                 Tigri, het katje uit Wakuri

Madhar, Reza                                  Fantasie Verhalen Rijk

Maynard, G.R.                                 De vlinderelfjes van Blakawatra

Maynard, G.R.                                 Terug naar Suriname

Pengel, Cobi                                    Knorina de zingende pingo

Pengel, Cobi                                    Tommy en de bliksem

Pengel, Cobi                                    Tommy en de regenboogvlieger

Vaseur, Clarissa                             Pipa de wonderkikker

Soei-Len                                           Alakondre


60 gedigitaliseerde Surinaamse kinderboeken met bijbehorende werkvorm vind je hier.

3 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter