blog | werkgroep caraïbische letteren

Surinaamse joden en moslims roepen op pad van geweld te verlaten

De Surinaamse Islamitische Vereniging (SIV) en de Israëlitische Gemeente Suriname (IGS) wijzen in een gemeenschappelijke verklaring alle mogelijke acties af die tot doel hebben om een tweespalt in de Surinaamse samenleving te zaaien. “Het is feit dat in de Surinaamse gemeenschap, de joden en de moslims als ware broeders met elkaar leven. En dat gaat altijd zo blijven en wordt niet beïnvloed door niets en niemand”, zegt ISG-acting president Jacques Reeder aan Starnieuws.

ISG-acting president Jacques Reeder en SIV-voorzitter Robert Bipat tekenen de gezamenlijke verklaring, gevolgd door een warme brasa. (Foto’s: Ranu Abhelakh)

“Wij zijn zo ingeburgerd met elkaar dat het soms vanzelfsprekend lijkt”, stelt SIV-voorzitter Robert Bipat. De recente internationale ontwikkelingen in het Midden-Oosten, schudt hen wakker dat het niet overal even vanzelfsprekend [is] als in Suriname. Dinsdagavond tekenden Bipat en Reeder de verklaring, gevolgd door een warme brasa in de Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam moskee aan de Keizerstraat, naast de Neveh Shalom synagoge.

“De SIV en IGS dragen de traditionele Surinaamse waarden hoog in het vaandel. Waarden die ervoor zorgen dat wij in Suriname een vredige en harmonieuze gemeenschap vormen. Ook de Surinamers die voortkomen uit Ibrahim/Abraham kiezen er daarom voor om met elkaar in vrede en harmonie verder te leven”, leest de verklaring.

Op social media en andere fora verschijnen er allerlei oproepen en bekendmakingen. Niet iedereen weet hoe met die informatie om te gaan, geeft Reeder aan. Mensen worden misschien verkeerd ingelicht en kunnen dingen anders interpreteren. “En dan kan het erop lijken dat er een spanning is. En dat moet geëlimineerd worden en daarom een gezamenlijke verklaring – voor de zoveelste keer”, licht Reeder toe.

“Wij zeggen voorkomen is beter dan genezen. Als je eenmaal iets in die zin hebt, krijg je een sneeuwbaleffect en voor je denkt is het zo geëscaleerd dat we er niets meer aan kunnen doen”, geeft Bipat aan. “Voordat het zover komt willen wij de mensen al waarschuwen ‘van laat je niet misleiden of misbruiken voor welke doeleind dan ook hetzij politiek of financieel’.” Bipat benadrukt dat ongeacht wie gelijk heeft of wat de aanleiding is geweest, “wij zijn allemaal verliezers. Het geweld dient niemand, laten wij het pad van geweld verlaten.”

De twee religieuze organisaties zijn sinds 1932 buren. “Hoeveel geweld heeft zich tussen nu en 91 jaar niet voorgedaan, en wij zijn nog steeds goede buren”, stelt Reeder. De relatie verdiept zich en wordt steeds hechter, omdat wij elkaar steeds beter begrijpen. “En dit willen wij accentueren, dit is het bewijs, de geschiedenis spreekt voor zich.”

In 2032 gedenken beide organisaties de “honderdste verjaardag van hun goede nabuurschap, en samenwerking en inzet voor de Surinaamse samenleving als geheel”. In hun verklaring stellen de SIV en IGS zich als voorbeeld in de wereld dat hun religies en organisaties, zonder afbreuk te doen aan hun unieke identiteit, in vrede naast elkaar kunnen bestaan. Zij vragen de hele wereld om dit voorbeeld ook over te nemen. Bipat: “Dit is het mooiste wat wij kunnen meegeven aan de wereld. Stop met oorlog, stop met geweld, geen zinloze doden. We kunnen samen met elkaar in dialoog en zaken oplossen.”

Het wekelijkse vrijdaggebed staat vanaf de brute aanvallen in het teken van de onschuldige slachtoffers van het geweld. En dat over en weer de betrokkenen meer oog zullen krijgen voor de menselijke waarden die zo fundamenteel zijn voor allebei religies. Bipat: “Wij vragen aan de Almachtige om de mensen te leiden dat zij het pad van geweld verlaten en het pad van dialoog opgaan. Ook Reeder beaamt dat IGS-voorzitter Jules Donk als de gezant de aanwezige hierover toespreekt. Hij legt hun de ernst van de zaken uit en vraagt om in het gebed bewust te bidden voor vrede en de onschuldige burgers.

“De SIV en IGS zullen zich ervoor blijven inzetten dat alle Surinamers vooruitkijken en de handen ineen slaan om het land Suriname tot een steeds betere plek te maken, die de hele wereld tot voorbeeld kan dienen”, staat verder in de verklaring. Die wordt afgesloten met de zinsnede: “Wans’ ope tata komopo, ongeacht herkomst, religie of etniciteit, Wi mu’ seti un Suriname bun!” In de loop van deze week krijgen de buitenlandse missies, internationale organisaties en de regering een exemplaar van de gezamenlijke verklaring.

[van Starnieuws, 25 oktober 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter